Pravilnici i zakoni

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19)
Zakon o izmjenama Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 98/19)
Zakon o izmjenama Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 114/22)
Pravilnik o zaštiti, reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 27/23)
Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 107/21)
Pravilnik o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 81/21)
Pravilnik o obveznom primjerku (NN 66/20)

Zakon o ustanovama
Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Sveučilišne knjižnice u Splitu (2022)
Odluka o rasporedu i evidenciji radnog vremena Sveučilišne knjižnice u Splitu (2012.)
Odluka o imenovanju Povjerenstva za zaštitu od diskriminacije, uznemiravanja i spolnog uznemiravanja
Odluka o imenovanju zamjenika članova Povjerenstva za zaštitu od diskriminacije, uznemiravanja i spolnog uznemiravanja

Statut Sveučilišne knjižnice u Splitu (2020)
Knjižnični kućni red
Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja građe i usluga
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnostiPravila ponašanja djelatnika Sveučilišne knjižnice u Splitu u uvjetima pandemije COVID-19 (Protokol za djelatnike)
Pravila ponašanja korisnika Sveučilišne knjižnice u Splitu u uvjetima pandemije COVID-19 (Protokol za korisnike)

Izjava o privatnosti Sveučilišne knjižnice u Splitu
Pravilnik o zaštiti osobnih podataka
Upitnik za samoprocjenu

Pravilnik o studiranju studenata s invaliditetom na Sveučilištu u Splitu
Pravilnik o raspodjeli sredstava ostvarenih od upisnina studenata Sveučilišta u Splitu i o financiranju studentskih projekata
Kriteriji Sveučilišne knjižnice u Splitu za rangiranje kandidata za mobilnost osoblja u sklopu programa ERASMUS PLUS
Politika protiv diskriminacije i uznemiravanja na Sveučilištu u Splitu
Protokol o postupanju i mjerama zaštite od diskriminacije, uznemiravanja i spolnog uznemiravanja
 

Izvješća i financije

Izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje I-VI 2023. godine
Obrazloženje Općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana za I-VI 2023. godinu
Financijski plan za 2023. i projekcija plana za 2024. i 2025.
Financijski plan za 2023. i projekcije plana za 2024. i 2025.(obrazloženje)
Posebni dio financijskog plana za 2023. i projekcije plana za 2024. i 2025.
Posebni dio financijskog plana za 2023. i projekcije plana za 2024. i 2025. (obrazloženje)
Plan rada Sveučilišne knjižnice u Splitu za 2023. godinu
Obrazac za sudjelovanje u izradi financijskog plana proračunskog korisnika
Financijski plan za 2022. i projekcija plana za 2023. i 2024.
Financijski plan za 2022. godinu (obrazloženje)
Plan rada Sveučilišne knjižnice u Splitu za 2022. godinu
Plan rada Sveučilišne knjižnice u Splitu za 2021. godinu
Financijski plan za 2021. i projekcija plana za 2022. i 2023. (ispravak)
Financijski plan za 2021. godinu (obrazloženje)
Prijedlog financijskog plana za 2020. i projekcija plana za 2021/22. (obrazloženje)
Plan rada Sveučilišne knjižnice u Splitu za 2020. godinu
Izvješće o radu Sveučilišne knjižnice u Splitu u 2021. godini
Izvještaj o radu Sveučilišne knjižnice u Splitu za 2019. godinu
Ispravak prijedloga financijskog plana za 2020. i projekcija plana za 2021/22.
Prijedlog financijskog plana za 2020. i projekcija plana za 2021/22.
Prijedlog financijskog plana za 2019. i projekcija plana za 2020/21.

Financijsko izvješće za 2022. godinu
Bilješke uz financijsko izvješće za 2022. godinu
Referentna stranica i potvrda za 2022. godinu
Financijsko izvješće za 2021. godinu
Bilješke uz financijsko izvješće za 2021. godinu
Financijsko izvješće za 2020. godinu
Bilješke uz financijsko izvješće za 2020. godinu
Financijsko izvješće za 2019. godinu
Financijsko izvješće za 2018. godinu
Financijsko izvješće za 2017. godinu
Bilješke uz financijsko izvješće 2017. godine
Financijsko izvješće za 2016. godinu
Bilješke uz financijsko izvješće za 2016. godinu
Ispravak financijskog izvješća za 2015. godinu
Financijsko izvješće za 2015. godinu
Financijsko izvješće za 2014. godinu

 

Javna nabava

EOJN Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 06.06.2023.
EOJN Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 23.02.2023.
EOJN Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 03.01.2023.
EOJN Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 01.09.2022.
EOJN Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 01.06.2022.
EOJN Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 01.04.2022.
EOJN Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 05.01.2022.
EOJN Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 24.12.2021.
EOJN Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 07.09.2021.
EOJN Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 13.11.2020.
EOJN Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 24.04.2020.
EOJN Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 29.05.2020.
EOJN Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 04.03.2020.
EOJN Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 16.10.2019.
EOJN Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 30.06.2019.
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave u Sveučilišnoj knjižnici u Splitu
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Prilog)
Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Plan nabave za 2023. godinu
Dopuna i izmjena Plana nabave za 2023. godinu – I.
Dopuna i izmjena Plana nabave za 2023. godinu – II.
Plan nabave za 2022. godinu
Dopuna i izmjena Plana nabave za 2022. godinu – I.
Dopuna i izmjena Plana nabave za 2022. godinu – II.
Dopuna i izmjena Plana nabave za 2022. godinu – III.
Dopuna i izmjena Plana nabave za 2022. godinu – IV.
Plan nabave za 2021. godinu
Dopuna i izmjena Plana nabave za 2021. godinu – I.
Dopuna i izmjena Plana nabave za 2021. godinu – II.
Dopuna i izmjena Plana nabave za 2021. godinu – III.
Dopuna i izmjena Plana nabave za 2021. godinu – IV.
Dopuna i izmjena Plana nabave za 2021. godinu – V.
Dopuna i izmjena Plana nabave za 2021. godinu – VI.
Izmjena i dopuna plana nabave za 2021. godinu – VII.
Plan nabave za 2020. godinu
Dopuna i izmjena Plana nabave za 2020. godinu – I.
Dopuna i izmjena Plana nabave za 2020. godinu – II.
Dopuna i izmjena Plana nabave za 2020. godinu – III.
Dopuna i izmjena Plana nabave za 2020. godinu – IV.
Dopuna i izmjena Plana nabave za 2019. godinu
Plan nabave za 2018. godinu
Dopune i izmjene Plana nabave za 2018. – I.
Dopune i izmjene Plana nabave za 2018. – II.
Plan nabave za 2017. godinu
Plan nabave za 2016. godinu
Plan nabave za 2015. godinu
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma (13.05.2021.)
Registar Ugovora sklopljenih preko SUJN
EOJN Registar ugovora (19.12.2018.)
Registar ugovora (ažurirano, 20.04.2018.)
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi
Zahtjev za nabavu roba usluga i radova

Procedura stvaranja ugovornih obveza zaprimanja i provjere računa i plaćanja po računima
Odluka o izmjenama Procedure stvaranja ugovornih obveza zaprimanja i provjere računa i plaćanja po računima
Procedura o korištenju službenih automobila
Procedura naplate prihoda
Procedura kojom osoba zadužena za financijsko-računovodstvene poslove ima uvid u sve sklopljene ugovore iz kojih proizlaze financijski učinci
Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga
Odluka o izmjenama Procedure izdavanja i obračunavanja putnih naloga
Procedura blagajničkog poslovanja
Odluka o izmjenama Procedure blagajničkog poslovanja

 

Natječaji

Natječaj za radno mjesto – diplomirani knjižničar (13. rujna 2023.)

Rang lista kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja u okviru Erasmus+ programa za natječajnu godinu 2022. – mjesec srpanja, kolovoz 2023.
Obavijest o izboru po natječaju – radno mjesto IV. vrste – spremačica (25. srpnja 2023.)
Natječaj za radno mjesto IV. vrste – spremačica (7. srpnja 2023.)
Odluka o izboru za radno mjesto voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica -rukovoditelj pododsjeka u središnjoj službi za pravne i kadrovske i opće poslove – položaj službenika I. vrste (16. svibnja 2023.)
Odluku o izboru za radno mjesto pomoćni knjižničar (3. svibnja 2023.)
Natječaj za radno mjesto pomoćni knjižničar (19. travnja 2023.)
Natječaj za radno mjesto stručni savjetnik za poslove nabave i kulturno umjetničke projekte (14. travnja 2023.)
Odluka o izboru za radno mjesto spremačice (16. ožujka 2023.)
Natječaj za radna mjesta voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica i spremačica (24. veljače 2023.)
Odluku o izboru za radno mjesto pomoćni knjižničar (3. veljače 2023.)
Natječaj za radno mjesto pomoćni knjižničar (13. siječnja 2023.)
Odluka o izboru za radno mjesto spremačice (3. studenoga 2022.)
Natječaj za radno mjesto spremačice (5. listopada 2022.)
Rang lista kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja u okviru Erasmus + programa za Natječajnu godinu 2021.-mjesec travanj 2023.
Rang lista kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja u okviru Erasmus + programa za ak. god. 2020./2021.
Odluka o izboru za radno mjesto diplomirani knjižničar (17. siječnja 2022.)
Natječaj za radno mjesto diplomirani knjižničar (08. prosinca 2021.)
Odluka o izboru za radno mjesto spremačice (30. studenoga 2021.)
Natječaj za radno mjesto spremačice (17. studenoga 2021.)
Odluka o izboru za radno mjesto stručni savjetnik za poslove nabave i kulturno-umjetničke projekte (3. studenoga 2021.)
Natječaj za radno mjesto stručni savjetnik za poslove nabave i kulturno-umjetničke projekte (20. listopada 2021.)
Odluka o pokretanju izbora za članove Senata Sveučilišta u Splitu
Odluka o izboru za radno mjesto pomoćni knjižničar (1.travanj 2021.)
Natječaj za radno mjesto pomoćni knjižničar (19. ožujka 2021.)
Odluka o izboru za radno mjesto pomoćni knjižničar (10. ožujka 2021.)
Odluka o izboru za radno mjesto voditelj odjeljka (10. ožujka 2021.)
Natječaj za radna mjesta voditelj odjeljka i pomoćni knjižničar (26. veljače 2021.)
Odluka o imenovanju ravnateljice Sveučilišne knjižnice (16. prosinca 2020.)
Javni natječaj ravnatelj Sveučilišne knjižnice u Splitu (04. studenog 2020.)
Odluka o izboru za radno mjesto spremačice (07. rujna 2020.)
Odluka o izboru za radno mjesto stručni savjetnik za poslove nabave i kulturno – umjetničke projekte (28. kolovoza 2020.)
Natječaj za radno mjesto spremačice (26. kolovoza 2020.)
Natječaj za radno mjesto stručni savjetnik za poslove nabave i kulturno-umjetničke projekte (7. kolovoza 2020.)
Odluka o izboru za radno mjesto voditelj ostalih ustrostvenih jedinica (30. srpnja 2020.)
Natječaj za radno mjesto za radno mjesto voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica (15. srpnja 2020.)
Odluka o izboru za radno mjesto diplomirani knjižničar- dva izvršitelja (5. ožujka 2020.)
Odluka o izboru za radno mjesto spremačice (25. veljače 2020.)
Odluka o izboru za radno mjesto stručni savjetnik za poslove nabave i kulturno-umjetničke projekte (25. veljače 2020.)
Natječaj za radna mjesta diplomiranih knjižničara, stručnog savjetnika za poslove nabave i spremačice (5. veljače 2020.)
Odluka o izboru za radno mjesto pomoćni knjižničar (20. prosinca 2019.)
Natječaj za stručnog savjetnika za poslove nabave (11. prosinca 2019.)
Rang lista kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja u okviru Erasmus + programa za natječajnu godinu 2019.
Natječaj za radno mjesto pomoćnog knjižničara (6. prosinca 2019.)
Djelomično poništenje natječaja za radno mjesto rukovoditelja podosjeka u područnoj matičnoj službi (15. studenog 2019.)
Odluka o izboru za radno mjesto diplomiranog knjižničara (31. listopada 2019.)
Natječaj za radna mjesta diplomiranog knjižničara i rukovoditelja pododsjeka u područnoj matičnoj službi (16. listopada 2019.)
Odluka o izboru za radno mjesto diplomiranog knjižničara (16. srpnja 2019.)
Natječaj za radno mjesto diplomiranog knjižničara (28. lipnja 2019.)
Rang lista kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja u okviru Erasmus + programa za ak. god. 2018./2019.
Natječaj za radno mjesto spremačice (26. ožujka 2019.)
Rang lista kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja u okviru Erasmus + programa za ak. god. 2018./2019.
Natječaj za radno mjesto spremačice (11. siječnja 2019.)
Natječaj za radno mjesto pomoćnog knjižničara (4. rujna 2018.)
Natječaj za radna mjesta pomoćnih knjižničara (19. srpnja 2018.)
Rang lista kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja u okviru Erasmus + programa za ak. god. 2018./2019.
Rang lista kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja u okviru Erasmus + programa za ak. god. 2018./2019.  

 

Pristup informacijama

Ostali dokumenti