Pravilnici i zakoni

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/2019)
Zakon o ustanovama
Pravilnik o Upisniku knjižnica (NN 78/2020)
Pravilnik o obveznom primjerku (NN 66/2020)
Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Sveučilišne knjižnice u Splitu (2022)
Odluka o rasporedu i evidenciji radnog vremena Sveučilišne knjižnice u Splitu (2012.)
Odluka o imenovanju Povjerenstva za zaštitu od diskriminacije, uznemiravanja i spolnog uznemiravanja
Odluka o imenovanju zamjenika članova Povjerenstva za zaštitu od diskriminacije, uznemiravanja i spolnog uznemiravanja


Statut Sveučilišne knjižnice u Splitu (2020)
Knjižnični kućni red
Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja građe i usluga
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti Pravila ponašanja djelatnika Sveučilišne knjižnice u Splitu u uvjetima pandemije COVID-19 (Protokol za djelatnike)
Pravila ponašanja korisnika Sveučilišne knjižnice u Splitu u uvjetima pandemije COVID-19 (Protokol za korisnike)

Izjava o privatnosti Sveučilišne knjižnice u Splitu
Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

Pravilnik o studiranju studenata s invaliditetom na Sveučilištu u Splitu
Pravilnik o raspodjeli sredstava ostvarenih od upisnina studenata Sveučilišta u Splitu i o financiranju studentskih projekata
Kriteriji Sveučilišne knjižnice u Splitu za rangiranje kandidata za mobilnost osoblja u sklopu programa ERASMUS PLUS
Politika protiv diskriminacije i uznemiravanja na Sveučilištu u Splitu
Protokol o postupanju i mjerama zaštite od diskriminacije, uznemiravanja i spolnog uznemiravanja
 

Izvješća i financije

Javna nabava

EOJN Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 01.09.2022.
EOJN Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 01.06.2022.
EOJN Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 01.04.2022.
EOJN Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 05.01.2022.
EOJN Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 24.12.2021.
EOJN Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 07.09.2021.
EOJN Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 13.11.2020.
EOJN Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 24.04.2020.
EOJN Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 29.05.2020.
EOJN Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 04.03.2020.
EOJN Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 16.10.2019.
EOJN Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 30.06.2019.
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave u Sveučilišnoj knjižnici u Splitu
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Prilog)
Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Plan nabave za 2023. godinu
Plan nabave za 2022. godinu
Dopuna i izmjena Plana nabave za 2022. godinu – I.
Dopuna i izmjena Plana nabave za 2022. godinu – II.
Dopuna i izmjena Plana nabave za 2022. godinu – III.
Plan nabave za 2021. godinu
Dopuna i izmjena Plana nabave za 2021. godinu – I.
Dopuna i izmjena Plana nabave za 2021. godinu – II.
Dopuna i izmjena Plana nabave za 2021. godinu – III.
Dopuna i izmjena Plana nabave za 2021. godinu – IV.
Dopuna i izmjena Plana nabave za 2021. godinu – V.
Dopuna i izmjena Plana nabave za 2021. godinu – VI.
Izmjena i dopuna plana nabave za 2021. godinu – VII.
Plan nabave za 2020. godinu
Dopuna i izmjena Plana nabave za 2020. godinu – I.
Dopuna i izmjena Plana nabave za 2020. godinu – II.
Dopuna i izmjena Plana nabave za 2020. godinu – III.
Dopuna i izmjena Plana nabave za 2020. godinu – IV.
Dopuna i izmjena Plana nabave za 2019. godinu
Plan nabave za 2018. godinu
Dopune i izmjene Plana nabave za 2018. – I.
Dopune i izmjene Plana nabave za 2018. – II.
Plan nabave za 2017. godinu
Plan nabave za 2016. godinu
Plan nabave za 2015. godinu Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma (13.05.2021.)
Registar Ugovora sklopljenih preko SUJN
EOJN Registar ugovora (19.12.2018.)
Registar ugovora (ažurirano, 20.04.2018.)
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi
Zahtjev za nabavu roba usluga i radova

Procedura stvaranja ugovornih obveza za primanje i provjere računa i plaćanja po računima
Procedura o korištenju službenih automobila
Procedura naplate prihoda
Procedura kojom osoba zadužena za financijsko-računovodstvene poslove ima uvid u sve sklopljene ugovore iz kojih proizlaze financijski učinci
Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga
Procedura blagajničkog poslovanja

 

Natječaji

Odluka o izboru za radno mjesto spremačice (3. studenoga 2022.)
Natječaj za radno mjesto spremačice (5. listopada 2022.)
Rang lista kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja u okviru Erasmus + programa za ak. god. 2020./2021.
Odluka o izboru za radno mjesto diplomirani knjižničar (17. siječnja 2022.)
Natječaj za radno mjesto diplomirani knjižničar (08. prosinca 2021.)
Odluka o izboru za radno mjesto spremačice (30. studenoga 2021.)
Natječaj za radno mjesto spremačice (17. studenoga 2021.)
Odluka o izboru za radno mjesto stručni savjetnik za poslove nabave i kulturno-umjetničke projekte (3. studenoga 2021.)
Natječaj za radno mjesto stručni savjetnik za poslove nabave i kulturno-umjetničke projekte (20. listopada 2021.)
Odluka o pokretanju izbora za članove Senata Sveučilišta u Splitu
Odluka o izboru za radno mjesto pomoćni knjižničar (1.travanj 2021.)
Natječaj za radno mjesto pomoćni knjižničar (19. ožujka 2021.)
Odluka o izboru za radno mjesto pomoćni knjižničar (10. ožujka 2021.)
Odluka o izboru za radno mjesto voditelj odjeljka (10. ožujka 2021.)
Natječaj za radna mjesta voditelj odjeljka i pomoćni knjižničar (26. veljače 2021.)
Odluka o imenovanju ravnateljice Sveučilišne knjižnice (16. prosinca 2020.)
Javni natječaj ravnatelj Sveučilišne knjižnice u Splitu (04. studenog 2020.)
Odluka o izboru za radno mjesto spremačice (07. rujna 2020.)
Odluka o izboru za radno mjesto stručni savjetnik za poslove nabave i kulturno – umjetničke projekte (28. kolovoza 2020.)
Natječaj za radno mjesto spremačice (26. kolovoza 2020.)
Natječaj za radno mjesto stručni savjetnik za poslove nabave i kulturno-umjetničke projekte (7. kolovoza 2020.)
Odluka o izboru za radno mjesto voditelj ostalih ustrostvenih jedinica (30. srpnja 2020.)
Natječaj za radno mjesto za radno mjesto voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica (15. srpnja 2020.)
Odluka o izboru za radno mjesto diplomirani knjižničar- dva izvršitelja (5. ožujka 2020.)
Odluka o izboru za radno mjesto spremačice (25. veljače 2020.)
Odluka o izboru za radno mjesto stručni savjetnik za poslove nabave i kulturno-umjetničke projekte (25. veljače 2020.)
Natječaj za radna mjesta diplomiranih knjižničara, stručnog savjetnika za poslove nabave i spremačice (5. veljače 2020.)
Odluka o izboru za radno mjesto pomoćni knjižničar (20. prosinca 2019.)
Natječaj za stručnog savjetnika za poslove nabave (11. prosinca 2019.)
Rang lista kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja u okviru Erasmus + programa za natječajnu godinu 2019.
Natječaj za radno mjesto pomoćnog knjižničara (6. prosinca 2019.)
Djelomično poništenje natječaja za radno mjesto rukovoditelja podosjeka u područnoj matičnoj službi (15. studenog 2019.)
Odluka o izboru za radno mjesto diplomiranog knjižničara (31. listopada 2019.)
Natječaj za radna mjesta diplomiranog knjižničara i rukovoditelja pododsjeka u područnoj matičnoj službi (16. listopada 2019.)
Odluka o izboru za radno mjesto diplomiranog knjižničara (16. srpnja 2019.)
Natječaj za radno mjesto diplomiranog knjižničara (28. lipnja 2019.)
Rang lista kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja u okviru Erasmus + programa za ak. god. 2018./2019.
Natječaj za radno mjesto spremačice (26. ožujka 2019.)
Rang lista kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja u okviru Erasmus + programa za ak. god. 2018./2019.
Natječaj za radno mjesto spremačice (11. siječnja 2019.)
Natječaj za radno mjesto pomoćnog knjižničara (4. rujna 2018.)
Natječaj za radna mjesta pomoćnih knjižničara (19. srpnja 2018.)
Rang lista kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja u okviru Erasmus + programa za ak. god. 2018./2019.
Rang lista kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja u okviru Erasmus + programa za ak. god. 2018./2019.  

 

 

Pristup informacijama

Ostali dokumenti