Traženje građe

Podatci o građi Sveučilišne knjižnice dostupni su u online katalogu CROLIST, no zapise o starijoj građi korisno je potražiti i u klasičnim listićnim katalozima.
Ako ne možete pronaći traženu jedinicu u knjižničnim katalozima, obratite se osoblju, odnosno predložite nabavu.

Naručivanje građe

Tiskana građa, osim one smještene u otvorenom pristupu, naručuje se ispunjavanjem mrežnog obrasca za narudžbu knjižnične građe koja se koristi u čitaonici.

Građu je moguće naručiti radnim danom do 20.30 i subotom do 13.30 sati. Naručena građa bit će dostupna u roku od 15-ak minuta.

Osim na ime autora i naslov publikacije, pri naručivanju građe važno je obratiti pozornost na signaturu, koja označava mjesto knjige u knjižnici. Isto tako, korisno je provjeriti i status, koji upućuje na to je li primjerak slobodan za korištenje.

Korištenje građom

Građa je namijenjena ponajprije studijskom radu u čitaonici i samo se iznimno može posuđivati. Knjigama zaduženim za čitaonicu korisnik se može koristiti uzastopno 30 dana, no ako ih pet dana nije koristio, potrebno ih je ponovo zadužiti.

Zbirka novina – sadrži dnevne novine, statističke biltene, novine političkih stranaka, službene publikacije tijela lokalne i državne uprave, novine državnih/privatnih poduzeća, vjerskih zajednica, građanskih udruga i sličnih organizacija, školske listove i listove za mlade, novine za razonodu i reklamne listove. Široki tematski raspon prati i dobra vremenska pokrivenost – od najstarijih primjeraka službenih publikacija iz 1832. godine do dinosaura tiskanog novinarstva u 21. stoljeću.

Digitalizirane novine možete pregledavati na poveznici: https://library.foi.hr/zbirka/index.php?H=sks
Novine koje nisu digitalizirane potražite u knjižničnom katalogu https://libar.unist.hr/anew/search.html i koristite u čitaonici. Katalog uključuje i poveznice na digitalne zbirke drugih knjižnica.
Popis novina i časopisa koji su izlazili u Splitu od 1875-1969 pogledajte na https://www.svkst.unist.hr/index.php/o-knjiznici/izdanja-sveucilisne-knjiznice-u-splitu/

Izdvojene priče s polica:
novine bilježe događaje važne za zajednicu s kojom komuniciraju, od lokalnih anegdota do svjetskih prevrata. Pritom promoviraju ideje i ljude te pohranjuju svakodnevicu grada u kolektivno sjećanje. Pogledajte male priče iz duge povijesti:
https://www.svkst.unist.hr/index.php/novosti/skidajmo-s-polica-sportske-novine-i-casopisi/
https://www.svkst.unist.hr/index.php/novosti/skidajmo-s-polica-fotografija-u-novinama/

Posudba građe

Mogućnost posudbe izvan Knjižnice ovisi o statusu korisnika i o vrsti građe. Znanstveno-nastavno osoblje Sveučilišta u Splitu, znanstveni i kulturni djelatnici, kolektivni članovi i zaposleni građani mogu posuđivati knjižnu građu za svoj znanstveni, istraživački ili stručni rad ispunjavanjem zahtjeva za vanjsku posudbu.
Istodobno se mogu posuditi 2 naslova odnosno 4 sveska na razdoblje od 30 dana. Posudbeni se rok iznimno može produžiti, i to prije isteka roka posudbe, pod uvjetom da građu ne traže drugi korisnici. Za pojedine vrste građe, kao i onu na listi čekanja, može se odrediti kraći rok posudbe.
Na poveznici možete provjeriti koji su naslovi zaduženi na Vaše ime. Ako se knjige ne vrate u dogovorenome roku, naplaćuje se zakasnina (Cjenik).
Potrebna stručna građa (knjige i članci) koju ne posjeduje Sveučilišna knjižnica može se dobiti iz drugih domaćih ili inozemnih knjižnica posredovanjem službe za međuknjižničnu posudbu.

Građa koja se ne posuđuje

 • serijske publikacije (novine, časopisi, godišnjaci…)
 • građa iz zbirki posebne vrste (stare i rijetke knjige, atlasi, grafike…)
 • građa iz zbirke “Dalmatica”
 • referentna literatura (enciklopedije, leksikoni, rječnici, bibliografije,  adresari …)
 • sveučilišni udžbenici
 • zakoni
 • doktorske disertacije i magistarski radovi
 • knjige koje sadržavaju razne priloge
 • knjige s nepovezanim listovima
 • knjige bogate likovnim ilustracijama
 • knjige velikog formata
 • oštećena i krhka građa
 • knjige tiskane do 1945. god.
 • ostala građa prema procjeni osoblja

Navedenom građom može se koristiti samo u Knjižnici.

Vraćanje građe

Korisnici građu vraćaju na pult na kojem su je preuzeli. Knjige iz otvorenog pristupa korisnici ne vraćaju sami na police, već ih odlažu na za to predviđene stalke ili predaju na čitaoničke pultove.

Rezervacija građe

Ako je traženi naslov zadužen na drugog korisnika, može se zatražiti rezervacija (tel.: + 385 (0) 21 434 828; e-pošta: posudba@svkst.hr). Bit ćete obaviješteni kad publikacija bude dostupna. Ako ne preuzmete rezerviranu građu u roku od 3 dana, vratit ćemo je na policu.

Međuknjižnična posudba 

Građa koju knjižnica ne posjeduje može se, uz nadoknadu troškova, međuknjižničnom posudbom nabaviti iz drugih knjižnica u zemlji i inozemstvu. Pročitaj više.

Izgubljena ili uništena građa 

U slučaju da korisnik uništi ili izgubi knjižničnu građu, dužan je nadoknaditi štetu. Građu je potrebno nadomjestiti novim primjerkom istog izdanja te podmiriti troškove ponovne obrade. Ako publikacije nema u prodaji, korisnik treba platiti novčanu odštetu u vrijednosti izgubljene ili oštećene građe. Knjižnica mu može uskratiti pravo korištenja knjižničnom građom i uslugama dok ne podmiri trošak.