Digitalizacija knjižnične građe postala je obvezna metoda u suvremenim knjižnicama kojom se omogućava javni, otvoren i slobodan mrežni pristup različitim sadržajima da bi se zadovoljile rastuće potrebe različitih korisničkih zajednica. Ona omogućava proširenje knjižničnog fonda, ali i kreiranje novih usluga i sadržaja, povećava dostupnost knjižničnoj građi iz vlastita doma, ali je i oblik preventivne zaštite rijetke, krhke i osjetljive stare građe i njena dugoročnog očuvanja.

Digitalizacijski programi ne podrazumijevaju samo izradu digitalnih inačica analognih dokumenata (na papiru, mikrofilmu, filmu kompakt diskovima, video, i sl.), nego i načine organiziranja i upravljanja građom u skladu sa suvremenim knjižničnim i informatičkim standardima, koja će omogućiti njenu široke uporabu za potrebe znanstvenih istraživanja, obrazovanja, provođenja slobodnog vremena.

Zbog cjelovitosti i očuvanosti zbirka starih splitskih novina u Sveučilišnoj knjižnici upisana je u Registar kulturnih dobara Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Stare splitske novine važne su za rekonstrukciju i razumijevanje političke povijesti jer su u razdoblju njihova izlaženja bile jedini javni mediji pa su značajno utjecale na formiranje javnog mijenja, a time i na politička zbivanja. Novinska zbirka vrijedan je dio fonda Sveučilišne knjižnice u Splitu ne samo zbog uloge koju su imali pojedini naslovi na političke ljude i događaje, nego i zato što su pojedini naslovi i brojevi i jedini sačuvani primjerci.

Loša kvaliteta novinskog papira i neprikladni uvjeti u kojim su se novine čuvale do preseljenja knjižnice 2009. godine u novu zgradu znatno su utjecale na stanje novinske zbirke, stoga se počelo s izradom digitalne zbirke.

Stečena iskustva, znanje i vještine, uz razvoj informatičke infrastrukture te stabilan način financiranja potrebni su za ostvarivanje plana digitalizacije vrijedne i rijetke građe (inkunabula, plakata, razglednica, kartografske građe, audio i video građe) te stvaranja tematskih zbiraka i virtualnih izložaba u suradnji s baštinskim, obrazovnim i znanstvenim institucijama u regiji.

Projekti digitalizacije:

Dalmatica
Na mrežnom portalu http://dalmatica.svkst.hr/ javno je dostupno 8028 svezaka 6 novinskih naslova. Moguće je pretraživanje metapodataka i cjelovitog teksta te slobodno preuzimanje preslika i njihova uporaba uz navođenje izvora s kojih je preuzeta te povezivanje s vanjskim izvorima.

Digitalizacije splitskih humorističnih listova (ST-HUM)
Sveučilišna knjižnica u Splitu završila je projekt digitalizacije splitskih humorističnih listova iz zaštićenog fonda periodike (ST-HUM) uz financijsku potporu Ministarstva kulture i medija te Splitsko-dalmatinske županije.
Projektom digitalizacije posredno je zaštićena građa jedinstvene lokalno-kulturološke vrijednosti te se povećala njezina dostupnost i vidljivost. Knjižnica svoje korisnike i širu javnost postupkom digitalizacije građe potiče na daljnje istraživanje hrvatske pisane baštine, posebno splitske.
Digitalizirane Baćine letke i novine možete pregledati i pretražiti ovdje.