Prema Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijeća za znanost (NN 123/03, 105/04, 174/04 i 28/17), Sveučilišna knjižnica u Splitu svojim korisnicima nudi usluge bibliometrijskih istraživanja za potrebe napredovanja u zvanjima, prijava na projekte, stipendije, doktorske studije i sl.

Na zahtjev korisnika te uvidom u baze podataka kojima Sveučilišna knjižnica ima pristup izdaju se sljedeće potvrde:

Podnositelj zahtjeva prethodno treba ažurirati popis radova u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji – CROSBI , kako je navedeno u Pravilniku. Preporučljivo je da otvore javni profil na Google Znalcu (upute za izradu profila) te izrade jedinstvene identifikatore ResearcherID (upute za izradu profila) i ORCID . Također je potrebno navesti inačice imena pod kojima su objavljivali radove (djevojačko prezime, kombinacija prezimena i sl.).

Ukoliko imate poteškoća s učitavanjem obrasca zahtjeva, molimo da ga s traženim podacima pošaljete e-mailom na bibliometrija@svkst.hr

Potvrde će biti izrađene u roku od 6 radnih dana. Potvrdu možete zatražiti od dipl. knjižničara u knjižnici vaše ustanove kao i u Sveučilišnoj knjižnici u Splitu.

Kontakt:
+385 21 434 842 (Irena Urem, viša knjiž.)
+385 21 434 850 (Petra Zoranović, dipl. knjiž.)
+385 21 434 817 (Ana Matijašević Renić, dipl. knjiž.)
+385 21 434 822 (Ljiljana Poljak, dipl. knjiž.) 
+385 21 434 886 (Mirta Matošić, knjiž. savjetnica)
bibliometrija@svkst.hr

Popis knjižničara po ustanovama

1. Knjižnica Ekonomskog fakulteta: Ivana Gizdić, prof. info. znanosti
e-mail: igizdic@efst.hr
2. Knjižnica Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije: Dijana Erceg, dipl. ing. građ., dipl. knjiž.
e-mail: derceg@gradst.hr
3. Knjižnica Filozofskog fakulteta: dr. sc. Snježana Dimzov, viša knjižničarka
e-mail:zana@ffst.hr 
4. Knjižnica Pravnog fakulteta: mr. sc. Ivona Matas, dipl. knjiž.
e-mail: ivona.matas@pravst.hr
5. Knjižnica Prirodoslovno – matematičkog fakulteta: Ivana Ljubić, dipl. knjiž.
e-mail: iljubic@pmfst.hr
6. Knjižnica Kemijsko – tehnološkog fakulteta: Maja Donkov, dipl. knjiž.
e-mail: majaf@ktf-split.hr
7. Knjižnica Kineziološkog fakulteta: Jasna Afrić, dipl. knjiž.
e-mail: jafric@kifst.hr
8. Knjižnica Medicinskog fakulteta: Ana Utrobičić, prof., dipl. knjiž.
e-mail: dmatijac@mefst.hr
9. Knjižnica Pomorskog fakulteta: dr. sc. Andrija Nenadić, knjiž. savjetnik
e-mail: tperlain@pmfst.hr

10. Knjižnica Umjetničke akademije: Žana Siminiati Violić, dipl. knjiž.
e-mail: zana@umas.hr
11. Knjižnica Katoličkog bogoslovnog fakulteta: Ivana Milošević, dipl. knjiž.
e-mail: