Prema Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijeća za znanost (NN 123/03, 105/04, 174/04 i 28/17), Sveučilišna knjižnica u Splitu svojim korisnicima nudi bibliometrijske usluge za potrebe napredovanja u zvanjima, prijava na projekte, stipendije, doktorske studije i sl.

Na zahtjev korisnika te uvidom u baze podataka kojima Sveučilišna knjižnica ima pristup izdaju se sljedeće potvrde:

Podnositelj zahtjeva prethodno treba ažurirati popis radova u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji – CROSBI , kako je navedeno u Pravilniku. Preporučljivo je da otvore javni profil na Google Znalcu (upute za izradu profila) te izrade jedinstvene identifikatore ResearcherID (upute za izradu profila) i ORCID . Također je potrebno navesti inačice imena pod kojima su objavljivali radove (djevojačko prezime, kombinacija prezimena i sl.).

Potvrde će biti izrađene u roku od 6 radnih dana. Potvrdu možete zatražiti u knjižnici vaše ustanove kao i u Sveučilišnoj knjižnici u Splitu.

Kontakt:
+385 21 434 842 (Irena Urem, viša knjiž.)
+385 21 434 850 (Petra Zoranović, dipl. knjiž.)
+385 21 434 822 (Ana Matijašević Renić, dipl. knjiž.)
+385 21 434 886 (Mirta Matošić, knjiž. savjetnica)
bibliometrija@svkst.hr

Popis knjižničara po ustanovama

1. Knjižnica Ekonomskog fakulteta: Ivana Gizdić, prof. info. znanosti
e-mail: igizdic@efst.hr
2. Knjižnica Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije: Dijana Erceg, dipl. ing. građ., dipl. knjiž.
e-mail: derceg@gradst.hr3. Knjižnica Filozofskog fakulteta: dr. sc. Snježana Dimzov, knjižničarska savjetnica
e-mail:zana@ffst.hr 
4. Knjižnica Pravnog fakulteta: mr. sc. Ivona Matas, dipl. knjiž.
e-mail: ivona.matas@pravst.hr
5. Knjižnica Prirodoslovno – matematičkog fakulteta: Ivana Ljubić, viša knjižničarka
e-mail: iljubic@pmfst.hr
6. Knjižnica Kemijsko – tehnološkog fakulteta: Maja Donkov, dipl. knjiž.
e-mail: majaf@ktf-split.hr
7. Knjižnica Kineziološkog fakulteta: Jasna Afrić, dipl. knjiž.
e-mail: jafric@kifst.hr
8. Knjižnica Medicinskog fakulteta: dr. sc. Danira Matijaca, dipl. knjiž.
e-mail: dmatijac@mefst.hr
9. Knjižnica Umjetničke akademije: Žana Siminiati Violić, viša knjižničarka 
e-mail: zana@umas.hr
10. Knjižnica Katoličkog bogoslovnog fakulteta: Ivana Milošević, dipl. knjiž.
e-mail:

 

11. Knjižnica Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje: Barbara Konjevod, dipl. knjiž.

e-mail: barbara.konjevod@fesb.hr

U slučaju odsutnosti kolegica iz visokoškolskih knjižnica Sveučilišta u Splitu, obratite se Sveučilišnoj knjižnici u Splitu na bibliometrija@svkst.hr.