Obnovljen pristup na više e-izvora

Nacionalnom licencom hrvatskoj znanstvenoj i akademskoj zajednica ponovno su dostupne sljedeće baze podataka: HeinOnline, MathSciNet i EconLit. Pristup je obnovljen i za Sci Finder.

MathSciNet (Mathematical Reviews) je bibliografska baza Američkog matematičkog društva (American Mathematical Society) koja pokriva znanstveno područje matematike. Baza omogućuje pristup na više od 3 milijuna indeksiranih publikacija, sažetaka i bibliografskih podataka iz znanstvene literature o matematici (časopisi, disertacije, knjige, poglavlja u knjigama), kao i gotovo 2 milijuna direktnih poveznica na originalne članke sadržane u više od 2.000 časopisa i drugih serijskih publikacija. Bibliografski zapisi za starije članke sežu do ranih 1800-ih godina. Detalje o ustanovama s pravom pristupa i popis dostupnih naslova možete pronaći ovdje.

SciFinder-n je platforma koja omogućava pregled relevantne literature s područja kemije, biokemije, kemijskog inženjerstva i drugih srodnih znanstvenih područja i disciplina, a sadrži i opsežan popis kemijskih tvari, reakcija i spojeva.
Uvjet pristupa je registracija korisnika, a nakon registracije prijava se traži svaki put kada pristupate bazi. Ukoliko već imate korisnički račun, nakon unosa korisničkih podataka možete pristupiti pretraživanju baze. Detalje pretplate te poveznice za registraciju ili unos korisničkih podataka možete pronaći u opisu platforme.

EconLit je bibliografska znanstvena baza podataka koju izdaje American Economic Association, a obuhvaća područje ekonomije i poslovanja. Uključuje recenzirane članke, radne materijale s vodećih sveučilišta, doktorske disertacije, knjige, zbornike s konferencija i recenzije knjiga. Baza sadrži više od 1.5 milijuna zapisa počevši od 1886. godine. Baza je dostupna na platformi ProQuest. Detalje o ustanovama s pravom pristupa i popis dostupnih naslova možete pronaći ovdje.

HeinOnline baza podataka sadrži više od 200.000 dokumenata od povijesnih do službenih publikacija, a značajan dio sadržaja čini i više od 2.900 serijskih publikacija s područja prava. Dostupne su sljedeće zbirke: HeinOnline Academic Core, Kluwer Law International Journal Library. Detalje o mogućnosti pristupa, ustanovama s pravom pristupa i popis dostupnih naslova možete pronaći ovdje.

U slučaju poteškoća s pristupom obratite nam se na bibliometrija@svkst.hr.

(Opis i pristup bazama podataka preuzeto s portala baze@nsk.hr 6/9/2021)

Objavljen Pravilnik za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima

Pravilnik KAM namijenjen je standardizaciji opisa građe u svim vrstama baštinskih ustanova. Cilj mu je omogućiti dijeljenje i povezivanje podataka o građi, a time i sveobuhvatno predstavljanje nacionalne baštine u digitalnom okružju kroz različite mrežne usluge poput skupnih kataloga, portala i sl.

Više

Objavljen Pravilnik o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica u Republici Hrvatskoj

Na temelju čl. 34, st. 4 Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19, 98/19), uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za znanost i obrazovanje i prethodno mišljenje Hrvatskoga knjižničnog vijeća, ministrica kulture i medija donijela je Pravilnik o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 81/2021) kojim se uređuje sustav matičnih knjižnica.

Pravilnik je objavljen 16. srpnja 2021. godine u Narodnim novinama i stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

Faktori odjeka (JIF – Journal Impact Factors) hrvatskih časopisa za 2020. godinu

Clarivate Analytics je krajem lipnja objavio faktore odjeka časopisa (eng. Journal Impact Factors – JIF) za 2020. godinu u bazi podataka Journal Citation Reports poznatu po svojoj kratici JCR.

U SCIE (Science Citation Index – Expanded) citatnom indeksu zastupljena su 33 hrvatska časopisa, a u SSCI (Social Science Citation Index) 7 hrvatskih časopisa. Nekoliko časopisa svrstano je u oba indeksa zbog posebnosti područja kojima se bave.

U tablici su prikazani podaci o faktorima odjeka hrvatskih časopisa i to za 2020., 2019. i 2018. godinu, kao i podaci o pripadajućim predmetnim kategorijama te određenim im kvartilima u odnosu na poziciju unutar iste predmetne kategorije.

Formula za izračun faktora odjeka:

  • U brojnik se u obzir uzimaju citati svih vrsta radova objavljenih u određenom časopisu, dok se u nazivnik promatra samo broj izvornih znanstvenih i preglednih radova (article i review).

Ovogodišnje izdanje JCR-a je objavljeno na novom sučelju s novim bibliometrijskim pokazateljima kao što je Journal Citation Indicator (JCI) koji prikazuje citatni utjecaj časopisa, a izračunava se za sve časopise indeksirane u Web of Science Core Collection bazi podataka što znači da su časopisi uključeni u citatne indekse Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) i Emerging Sources Citation Index (ESCI) dobili svoje profile unutar JCR-a, ali se za njih i dalje ne izračunava faktor odjeka.

Novost u ovom izdanju je uključivanje radova u postupku objavljivanja (tzv. early access) u izračun bibliometrijskih pokazatelja.