Sveučilišna knjižnica u Splitu svojim korisnicima pruža niz informacijskih usluga.
Ponajprije, nudimo odgovore na jednostavne upite o mogućnosti pristupa i načinima korištenja knjižnične građe – na informacijskom pultu (etaža 0) i čitaoničkom posudbenom pultu (etaža -2) u samoj Knjižnici te telefonski pozivom na broj +385 (0) 21 434-808 ili e-poštom: info@svkst.hr.

 

Studentski i istraživački radovi

Isto tako, pružamo pomoć pri pronalaženju literature za sve vrste studentskih i drugih istraživačkih radova, što obuhvaća:

  • pomoć pri oblikovanju informacijskog upita (odabir ključnih riječi za pretraživanje)
  • pomoć pri pretraživanju kataloga Sveučilišne knjižnice i kataloga drugih knjižnica
  • pomoć pri traženju online dostupnih znanstvenih članaka u različitim domaćim i stranim bazama podataka i portalima znanstvenih
    časopisa
  • pomoć pri vrednovanju informacijskih izvora

Nadalje, korisnicima možemo pomoći i savjetom u oblikovanju teme i strukturiranju rada te načinima citiranja, sastavljanju popisa korištene literature i sl.
Pomoć pri pronalaženju literature pružaju specijalizirani dipl. knjižničari tzv. informatori, koji su smješteni u uredu na ulaznoj etaži (u blizini dizala) ili na pultu (blizu dizala) u velikoj čitaonici. S informatorima se može kontaktirati i telefonski pozivom na brojeve +385 (0) 21 434-817 ili +385 (0) 21 434-850 i putem mrežne usluge Pitajte nas.

 

Edukacija korisnika – informacijska pismenost

Osim individualne pomoći pri pretraživanju, Sveučilišna knjižnica u Split omogućuje i :

  • najavljeni obilazak knjižnice uz stručno vođenje
  • orijentacijske radionice za snalaženje u knjižnici, pretraživanje knjižničnog kataloga i drugih informacijskih izvora