Otvorena znanost predstavlja otvaranje cijelog istraživačkog procesa, odnosno provođenje znanosti na otvoren način, kojim se omogućuje sudjelovanje i korištenje svih istraživačkih proizvoda na transparentan način. Istraživački podatci, laboratorijske bilješke i sami istraživački procesi trebaju biti slobodno dostupni, praćeni uvjetima koji dopuštaju ponovno korištenje, ponovnu distribuciju i reprodukciju istraživanja.

Slijeđenjem načela otvorene znanosti osiguravamo unaprjeđenje učinkovitosti istraživanja i novih otkrića, interdisciplinarnost istraživanja, znanstvenu strogost i ponovljivost, poboljšanje kvalitete znanstvene komunikacije te ekonomski i društveni utjecaj.


Sveučilišna knjižnica u Splitu olakšava doprinos otvorenoj znanosti pružajući podršku za:

Objava rada u otvorenom pristupu

Obuhvaća odabir časopisa za objavu, besplatno objavljivanje članka u otvorenom pristupu, autorska prava i uredničke politike, mogućnosti samoarhiviranja rada u institucijskom repozitoriju, ispunjavanje uvjeta za objavu rada unutar programa Obzor2020, način vrednovanja rada i sl.
Knjižničari iz Sveučilišne knjižnice mogu vam pomoći u svim navedenim segmentima, ali i više.

Korisno:
Cambridge University Press – besplatna objava znanstvenih radova hrvatskih autora u otvorenom pristupu

Istraživački podatci

Istraživački podatci temelj su znanstvenih otkrića, dostignuća, pretpostavki i zaključaka, a učinkovito upravljanje njima iznimno je važan dio istraživačkog rada. Kvalitetno upravljanje i uspješno dijeljenje podrazumijeva se tijekom cijelog istraživačkoga ciklusa, a knjižnica pruža potporu:


prije istraživanja
pretraživanje dostupnih setova podataka, pomoć pri izradi plana upravljanja istraživačkim podacima (DMP), rješenja za ispunjavanje zahtjeva za financiranje, odabir pravih rješenja za pohranu podataka, priprema za privatnost i pravni okvir, DMP-obuka

tijekom istraživanja
imenovanje datoteka, verzioniranje, formati za trajnu pohranu podataka, metapodatci i dokumentacija

nakon istraživanja
objava podataka, dijeljenje podataka, definiranje prava korištenja, osjetljivi i osobni podaci, informirana privola, trajna pohrana, citiranje.


Sveučilišna knjižnica u Splitu, kao partner hrvatske RDA (Research Data Alliance) sudjelovala je u nizu aktivnosti s ciljem promicanja otvorenog dijeljenja podataka te pružanja podrške istraživačima u upravljanju istraživačkim podacima. Osim navedenih korisnih izvora, održan je niz mrežnih seminara vezanih uz upravljanje istraživačkim podatcima, koje možete pogledati ovdje.

Korisno:
Istraživački podaci – što s njima? : priručnik o upravljanju istraživačkim podacima

Online tečaj „Upravljanje istraživačkim podacima“ (Kategorija „Tečajevi o platformama, alatima i dobrim praksama u životnom ciklusu istraživanja“)

23 smjernice: podrška za upravljanje istraživačkim podacima

Repozitorij

Digitalni repozitorij Sveučilišta u Splitu okuplja, trajno pohranjuje i omogućuje slobodan pristup znanstvenim i stručnim radovima koji su nastali radom Sveučilišta u Splitu, odnosno radom sastavnica, djelatnika i studenata Sveučilišta. Podršku za pohranu bilo koje vrste objekta možete dobiti od knjižničara u vašoj ustanovi ili u Sveučilišnoj knjižnici u Splitu.


Vrste objekata koji se mogu pohraniti u repozitorij
 • završni, diplomski i specijalistički radovi (nastali završetkom preddiplomskog, diplomskog, poslijediplomskog specijalističkog ili poslijediplomskog stručnog studija)
 • umjetnički završni i diplomski radovi (nastali završetkom preddiplomskog i diplomskog stručnog studija)
 • disertacije i znanstveni magistarski radovi (nastali završetkom poslijediplomskog doktorskog ili poslijediplomskog znanstvenog studija)
 • radovi objavljeni u časopisu (znanstveni ili stručni radovi u procesu objave- preprint ili objavljeni u časopisu)
 • radovi objavljeni u zborniku (razne vrste radova objavljenih u zbornicima s konferencija)
 • poglavlja u knjizi
 • izlaganje na skupovima (može djelovati samostalno ili kao cjelina koja se povezuje s ostalim objektima, poput radova u zborniku)
 • knjige
 • slikovna građa
 • zvučna građa
 • audiovizualna građa (dugi i kratki videozapisi u čijem su stvaranju sudjelovali djelatnici ustanove vlasnika repozitorija)
 • skupovi podataka (omogućava dijeljenje skupova istraživačkih podataka sukladno FAIR načelima – findable, accessible, interoperable and reusable)
 • obrazovni sadržaji (vježbe, simulacije, ankete, dijagrami, eksperimenti, demonstracije, baze pitanja i sl.)
 • ostale vrste dokumenata (izvještaji: tehnički, interni, projektni, tehnička dokumentacija, projektni prijedlozi, elaborati i studije, planovi rada i sl.)


 • Kontakt:
  otvorenaznanost@svkst.hr