Otvorena znanost predstavlja otvaranje cijelog procesa istraživanja, odnosno provođenje znanosti na otvoren način koji omogućava sudjelovanje i korištenje svih istraživačkih proizvoda na transparentan način. Istraživački podaci, laboratorijske bilješke i sami istraživački procesi trebaju biti slobodno dostupni, praćeni uvjetima koji dopuštaju ponovno korištenje, ponovnu distribuciju i reprodukciju istraživanja.

Slijeđenjem principa otvorene znanosti osiguravamo unaprjeđivanje učinkovitosti istraživanja i novih otkrića, interdisciplinarnost istraživanja, znanstvenu strogost i ponovljivost, poboljšanje kvalitete znanstvene komunikacije te ekonomski i društveni utjecaj.


Sveučilišna knjižnica u Splitu olakšava doprinos otvorenoj znanosti pružajući podršku za:

Objava rada u otvorenom pristupu

Odabir časopisa za objavu, besplatno objavljivanje članka u otvorenom pristupu, autorska prava i uredničke politike, mogućnosti samoarhiviranja rada u institucijskom repozitoriju, ispunjavanje uvjeta za objavu rada unutar programa Obzor2020, kako se vrednuje rad objavljen u otvorenom pristupu za napredovanje i sl.
Knjižničari iz Sveučilišne knjižnice mogu vam pomoći u svim navedenim pitanjima, ali i više.

Korisno:
Cambridge University Press – besplatna objava znanstvenih radova hrvatskih autora u otvorenom pristupu

Istraživački podaci

Istraživački podaci predstavljaju temelj znanstvenih otkrića, dostignuća, pretpostavki i zaključaka, učinkovito upravljanje njima predstavlja iznimno važan dio istraživačkog rada. Kvalitetno upravljanje i uspješno dijeljenje podrazumijeva se kroz cijeli istraživački ciklus, a knjižnica pruža potporu u:


Prije istraživanja
Pretraživanje dostupnih setova podataka, pomoć pri izradi plana upravljanja istraživačkim podacima (DMP), rješenja za ispunjavanje zahtjeva za financiranje, odabir pravih rješenja za pohranu podataka, priprema za privatnost i pravni okvir, DMP-obuka.

Tijekom istraživanja
Imenovanje datoteka, verzioniranje, formati za trajnu pohranu podataka, metapodaci i dokumentacija.

Nakon istraživanja
Objava podataka, dijeljenje podataka, definiranje prava korištenja, osjetljivi i osobni podaci, informirana privola, trajna pohrana, citiranje.


Sveučilišna knjižnica u Splitu je kao partner hrvatske RDA (Research Data Alliance) sudjelovala u nizu aktivnosti s ciljem promoviranja otvorenog dijeljenja podataka te pružanja podrške istraživačima u upravljanju istraživačkim podacima. Osim navedenih korisnih izvora, održan je niz webinara vezanih uz upravljanje istraživačkih podataka, koje možete pogledati ovdje.

Korisno:
Istraživački podaci – što s njima? : priručnik o upravljanju istraživačkim podacima
23 smjernice: podrška za upravljanje istraživačkim podacima

Repozitorij

Digitalni repozitorij Sveučilišta u Splitu okuplja, trajno pohranjuje i omogućuje slobodan pristup znanstvenim i stručnim radovima koji su nastali radom Sveučilišta u Splitu, odnosno radom sastavnica, djelatnika i studenata Sveučilišta. Podršku za pohranu bilo koje vrste objekta možete dobiti kod knjižničara u vašoj ustanovi ili u Sveučilišnoj knjižnici.


Vrste objekata koji se mogu pohraniti u repozitorij
 • Završni, diplomski i specijalistički radovi (nastali završetkom preddiplomskog, diplomskog, poslijediplomskog specijalističkog ili poslijediplomskog stručnog studija)
 • Umjetnički završni i diplomski radovi (nastali završetkom preddiplomskog i diplomskog stručnog studija)
 • Disertacije i znanstveni magistarski radovi (nastali završetkom poslijediplomskog doktorskog ili poslijediplomskog znanstvenog studija)
 • Radovi objavljeni u časopisu (znanstveni ili stručni radovi u procesu objave- preprint ili objavljeni u časopisu)
 • Radovi objavljeni u zborniku (razne vrste radova objavljenih u zbornicima s konferencija)
 • Poglavlja u knjizi
 • Izlaganje na skupu (može djelovati samostalno ili kao cjelina koja se povezuje s ostalim objektima, poput radova u zborniku)
 • Knjiga
 • Slikovna građa
 • Audio građa
 • Audiovizualna građa (dugi i kratki video zapisi u čijem su stvaranju sudjelovali djelatnici ustanove vlasnika repozitorija)
 • Skup podataka (omogućava dijeljenje skupova istraživačkih podataka sukladno FAIR data principima – Findable, Accessible, Interoperable and Reusable)
 • Obrazovni sadržaj (vježbe, simulacije, ankete, dijagrami, eksperimenti, demonstracije, baze pitanja i sl.)
 • Ostale vrste dokumenata (izvještaji (tehnički, interni, projektni), tehnička dokumentacija, projektni prijedlozi, elaborati i studije, planovi rada i sl.)


 • Kontakt:
  otvorenaznanost@svkst.hr

  X