Konzervator-restaurator specijaliziran za arhivsku i knjižničnu građu u suradnji s knjižničarima odabire građu za konzervatorsko-restauratorske postupke prema prioritetima: učestalosti korištenja građe, potencijalne ugroženosti od ubrzanog propadanja i njene umjetničke i povijesne vrijednosti.

Dokumentira se i fotodokumentira zatečeno stanje vrijedne knjižnične građe, a nakon konzervatorsko-restauratorskih analiza materijala određuju se konzervatorsko-restauratorski postupci.

Izbor konzervatorskih i restauratorskih metoda ovisi o uzroku i stupnju oštećenja, kvaliteti papira i uporabljenog pisanog materijala. Konzervatorsko-restauratorski postupci uključuju zahvate čišćenja, dezinfekcije, neutralizacije, ručne i strojne restauracije listova, odnosno restauracije uveza. Pritom je potrebno sačuvati izvornost građe, njezinu povijesnu i umjetničku vrijednost, a primijenjeni su reverzibilni.

Zaštita knjižnične građe obuhvaća i preventivne konzervatorske postupke kojima se štiti cjelokupni knjižnični fond. Čuvanjem u stabilnim mikroklimatskim uvjetima, opremanjem građe beskiselinskom i kemijski neutralnom zaštitnom ambalažom, pažljivim rukovanjem usporavaju se procesi starenja krhkih materijala.