Članovi Sveučilišne knjižnice u Splitu mogu zatražiti fotokopiju ili sken članka ili pojedinog poglavlja iz knjige. Molimo da zahtjevi za skeniranje ili fotokopiranje ne obuhvaćaju više od 5 izvora tjedno te da ukupan broj stranica ne prelazi 60 za skeniranje ili 100 za fotokopiranje. Cijena fotokopija iznosi 50 lipa (0,07 EUR) po stranici. Građa se skenira ili fotokopira na zahtjev korisnika isključivo za privatno i nekomercijalno korištenje.
Zahtjev za fotokopiranje ili skeniranje


Reproduciranje knjižnične građe

Korisnici mogu zatražiti fotokopiranje, skeniranje i fotografiranje knjiga i druge građe iz fonda Sveučilišne knjižnice.
Umnožavanje knjižnične građe obavlja se u skladu sa Zakonom o autorskom pravu (NN 167/03) i Pravilnikom o zaštiti knjižnične građe (NN 52/05), a odobrava se samo za vlastite potrebe.
Zahtjevi se podnose na posebnim obrascima koji su dostupni na mrežnim stranicama i u knjižnici. Usluga se naplaćuje prema knjižničnom cjeniku. Zahtjevi se mogu odbiti ako je građa previše oštećena, krhka ili prevelika za reproduciranje s postojećom opremom.
Ako imate pitanja u vezi s uslugama reproduciranja, molimo, kontaktirajte nas na info@svkst.hr.

Fotokopiranje

Dopušteno je kopiranje samo pojedinih dijelova knjiga ili časopisa. Građu kopira knjižnično osoblje, a usluga se, osim u iznimnim slučajevima, obavlja u roku od jednog radnog dana. Realizaciju zahtjeva možete provjeriti na tel. + 385 (0) 21 434 808. Preslike iz knjiga preuzimaju se na ulaznom info-pultu, a iz časopisa u čitaonici periodike.

Ne kopira se sljedeća građa:

  • građa iz zbirki posebne vrste,
  • novinski fond,
  • restaurirana građa,
  • knjige tiskane prije 1900. godine,
  • rječnici, zemljopisne karte, atlasi,
  • publikacije velikog formata,
  • krhka ili oštećena građa,
  • čvrsto uvezani svesci,
  • sva građa čije fizičko stanje ili ostali razlozi ne dopuštaju fotokopiranje.

Navedena građa može se skenirati na odjelu za digitalizaciju.

Skeniranje

Knjižnica korisnicima omogućuje samostalno skeniranje na plošnim skenerima formata A4 ili A3 koji se nalaze u velikoj čitaonici na etaži -2 te u čitaonici periodike na ulaznoj etaži. Prije skeniranja potrebno je građu pokazati knjižničnom osoblju i zatražiti odobrenje. Skenirati se mogu samo dijelovi publikacija. Skeniranje stare, oštećene i osjetljive građe može obavljati samo knjižnično osoblje.

Skeniranje na zahtjev

Moguće je skeniranje jednog članka, poglavlja ili dijela knjige po osobi, i to isključivo za studijske ili znanstvene potrebe. S obzirom na ograničenost kapaciteta, napominjemo da uslugu možete očekivati u roku od 5 radnih dana.
Zahtjev za fotokopiranje ili skeniranje 

Fotografiranje

Korisnici koji žele fotografije visoke razlučivosti, mogu se obratite knjižničnom osoblju.

Tiskanje

 

• Tiskanje na lokalnom pisaču

Tiskanje se može obaviti s računala na ulaznom pultu bez prijave tijekom cijelog radnog vremena. Cijena crno-bijelog ispisa A4 (jednostrano ili obostrano) iznosi 0,50 kn (0,07 EUR) po stranici.