Čitaonice

Knjižnica raspolaže čitaonicama (s ukupno 379 mjesta): na ulaznoj etaži (etaža 0), na etaži -1,  te velikom čitaonicom i malom računalnom učionicom na etaži -2.  U svim je prostorima dostupan wi-fi, a korisnicima je na raspolaganju i 86 računala, od kojih su dva za slabovidne i jedan za slijepe osobe. Čitaonice su namijenjene korisnicima za tihi rad.
U sklopu čitaonica na etažama -1 i -2  smještene su sobe za skupni rad.

U velikoj čitaonici (na etaži -2) korisnicima je dostupno i preko 10000 knjiga u slobodnom pristupu, raspoređenih prema znanstvenim područjima.

Većinu knjižnične građe potrebno je naručiti iz zatvorenog spremišta ispunjavanjem mrežnog obrasca, e-poštom ili osobno na posudbenom pultu u velikoj čitaonici.

Radno vrijeme
ponedjeljak – petak 8.00 – 21.00
subota 9.00 – 14.00
tel.: + 385 (0) 21 434 828
e-pošta: posudba@svkst.hr

Sobe za skupni rad

Sobe za skupni rad namijenjene su studentima za pripremu studentskih radova, projekata i prezentacija. Najviše se 4 osobe istodobno mogu koristiti prostorijom, a vrijeme boravka ograničeno je na tri sata. Iste osobe smiju rezervirati samo jedan termin dnevno.
Sobu za skupni rad potrebno je rezervirati putem mrežnog obrasca, a pri dolasku preuzeti ključ na informacijskom pultu na ulaznoj etaži.

 • sobe za skupni rad (etaža -1)
  2 sobe (br. 1 i 2)
  računalo, internet, wi-fi
  8.00 – 21.00 pon-pet, 9.00-13.30 sub
 • sobe za grupni rad (etaža -2)
  2 sobe (br. 3 i 4)
  računalo, projektor, internet, wi-fi
  8.00 – 21.00 pon-pet, 9.00-13.30 sub

Čitaonica za noćni rad

Čitaonica za noćni rad obuhvaća čitaonice  na ulaznoj etaži (0) i etaži -1. Korisnici koji se planiraju koristiti čitaonicom za noćni rad mogu ulaziti najkasnije do 21:30. Planiraju li se tijekom noćnog rada koristiti i knjižničnom građom, trebaju je zadužiti na posudbenom pultu (etaža -2) najkasnije do 20:30.

Radno vrijeme
ponedjeljak – petak:  21:00 – 24:00
Prethodne predbilježbe nisu potrebne!