Čitaonica sa zbirkom knjiga u slobodnom pristupu na etaži -2

Čitaonica se nalazi se na etaži -2 i namijenjena je korisnicima za tihi rad.
Zajedno s čitaonicom na međukatu raspolaže sa 326 sjedećih mjesta i 86 računala, od kojih su dva za slabovidne i jedan za slijepe osobe. U sklopu čitaonice nalaze se i dvije sobe za rad u skupinama do 6 studenata.
U čitaonici se mogu koristiti knjige koje su u njoj smještene u zbirci u slobodnom pristupu (preko 10 000 jedinica), građa koja se naručuje iz zatvorenog spremišta te knjige posuđene iz drugih knjižnica (narudžbenica).
Na glavnom čitaoničkom pultu predaju se zahtjevi za knjižnom građom i to za korištenje u čitaonici te za posudbu izvan knjižnice.

Radno vrijeme
ponedjeljak – petak 8.00 – 21.00
subota 9.00 – 14.00
tel.: + 385 (0) 21 434 828
e-pošta: posudba@svkst.hr

Čitaonica za grupni rad

Korištenje soba za grupni rad na etaži -1 i -2
Sobe za grupni rad namijenjene su studentima za pripremu studentskih radova, projekata i prezentacija. Najviše se dvije osobe istodobno mogu koristiti prostorijom (nije potrebno rezervirati prostor ponaosob, već se pri rezervaciji upisuju podatci za obje osobe), a vrijeme boravka ograničeno je na tri sata. Iste osobe smiju rezervirati samo jedan termin dnevno.
Sobe nisu zvučno izolirane pa molimo da poštujete čitaoničku tišinu.

Rezervacija sobe za grupni rad

 • sobe za grupni rad (etaža -1)
  2 sobe
  računalo, internet, wi-fi
  8.00 – 21.00 pon-pet, 9.00-13.30 sub
 • sobe za grupni rad (etaža -2)
  2 sobe
  računalo, projektor, internet, wi-fi
  8.00 – 21.00 pon-pet, 9.00-13.30 sub

Čitaonica za noćni rad

S obzirom na ograničeni broj, mjesto za rad potrebno je rezervirati putem mrežne aplikacije.
Ulazak u Knjižnicu je najkasnije u 21:15 sati, a ukoliko planirate koristiti građu iz Knjižnice, moguće je zadužiti do 20.30 sati.

Radno vrijeme
ponedjeljak – petak 21.00 – 24.00
Rezervacija na info pultu ili na tel.:+ 385 (0) 21 434 808

Ponašanje u čitaonicama

Garderobni ormarići su besplatno na raspolaganju za pohranu većih komada prtljage, kišobrana i sličnoga.
U čitaonicama je dopuštena konzumacija pića u zatvorenim bočicama te se poštuju pravila tihog rada (osim u prostorijama za skupni rad).
Detaljnije o pravilima ponašanja u Pravilniku.