Misija (u izradi)

  • Sveučilišna knjižnica u Splitu je središnja knjižnica Sveučilišta u Splitu, specijalnih knjižnica Splitsko-dalmatinske županije te knjižnica ustanova i pojedinaca koje su registrirane kao kulturno dobro.
  • Prikuplja, organizira, pohranjuje, zaštićuje i omogućuje otvoreni i slobodan pristup fondu stručno-znanstvenih publikacija u tiskanome i elektroničkom obliku.
  • Osigurava pod jednakim uvjetima dostupnost usluga za sve korisnike te razvija društvenu osjetljivost za osobe s posebnim potrebama
  • Prepoznaje baštinske knjižnice i brine o zaštiti njihovih fondova.
  • Uvođenjem integriranog sveučilišnog knjižničnog sustava želi poboljšati kvalitetu knjižničnog poslovanja unutar Sveučilišta i razvijati međusveučilišnu, knjižničnu suradnju.
  • Programima cjeloživotnoga učenja utječe na stručno usavršavanje knjižničara, na znanje korisnika i na intelektualni razvoj šire društvene zajednice.

 

Vizija (u izradi)

Razvijajući poslovanje na temeljima knjižnične znanosti i stručne prakse, Sveučilišna knjižnica u Splitu svojim knjižničnim resursima, uslugama i programima želi biti partner u organiziranju znanja, u učenju i znanstveno-istraživačkim procesima u visokoškolskim knjižnicama Sveučilišta u Splitu i specijalnim knjižnicama Županije splitsko-dalmatinske. Kvalitetom usluga želi steći povjerenje svih kategorija korisnika. Programima stručne suradnje želi postati sjedište susreta srodnih knjižnica i knjižničnih sustava.

 

Strategija (u izradi)

 

X