Još od osnutka Gradske biblioteke 1903. godine postojala je jasna vizija da se za zbirku Dalmatica, uz tiskanu građu općenito, prikupljaju rukopisi, stare knjige (od 1450. do 1850.), kartografska i notna građa te grafike. Danas je ta građa sadržana u zbirkama Odjela specijalnih zbirki (Zbirke građe posebne vrste), koji je smješten na etaži -2, lijevo od izlaza iz dizala. Informacije o građi dostupne su putem kataloga – elektroničkog (Crolist), listićnog, kao i na upit.

Napominjemo, na osnovi tog fonda nastali su brojni radovi – stručni i znanstveni članci, diplomski, magistarski i doktorski radovi te knjige, o čemu svjedoči bogata dokumentacija o građi Odjela s citiranim signaturama zbirki.
Posjetite nas i odaberite temu za jedan od svojih radova ili projekata!
Ukoliko nemate namjeru istraživati građu, već se samo upoznati s dokumentima minulih vremena i prostora, obogatiti svoje spoznaje te se odmoriti od svakodnevnih sadržaja razgledavajući neku od tematskih izložbi Odjela.

Snimanje građe u svrhu znanstvenog i stručnog rada obavlja se prema dogovoru.
 

Radno vrijeme:
ponedjeljak – petak 8.00 – 15.00 sati
tel.:+ 385 (0) 21 434 830
e-pošta: mihaela.kovacic@svkst.hr

 

Zbirka starih knjiga i rukopisa

Zbirka sakuplja, čuva, obrađuje i daje na korištenje bogati fond rukopisa nastalih od 13. do 20. stoljeća te brojne rijetke i stare knjige na hrvatskom, latinskom, talijanskom, francuskom i njemačkom jeziku.
Od autora spomenimo tek Marka Marulića, Marina Držića, Ivana Gundulića, Andriju Kačića Miošića, Matiju Divkovića, Franu Petrisa, Marina Getaldića, Ivana Lucića, Ruđera Boškovića, Jakova Mikalju i mnoge druge.

 

Kartografska zbirka

broji 3000 jedinica kartografske građe. Oznaka građe je K i pripadajući broj.

 

Glazbena zbirka

broji 7000 jedinica (tiskana notna građa, CD, audio kasete, gramofonske ploče. Oznaka građe je N, CD, AU i pripadajući broj.

 

Grafička zbirka

broji 5000 jedinica građe likovno dokumentarnog značaja (grafičke mape, grafike, crteži, akvareli, fotografije …). Oznaka građe je Gr i pripadajući broj.