Sveučilišna knjižnica u Splitu matična je knjižnica specijalnim i visokoškolskim knjižnicama na području Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanse županije sukladno Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/2019) i Pravilniku o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 81/2021).

Matična služba za istraživanje i razvoj Sveučilišne knjižnice u Splitu funkcionira kao razvojna matična služba te je dio nacionalne mreže matičnih knjižnica u Republici Hrvatskoj.

Kontakt:

Irena Urem, viša knjižničarka
tel.: (021) 434 842; 095 9001 532
e-mail: iurem@svkst.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak – petak: od 7 do 15 sati

Organizacija i poslovanje

Temeljni poslovi:

– nadzor nad postojećim poslovanjem knjižnica
– suradnja u oblikovanju, upravljanju i zaštiti fondova
– unapređenje korisničkih usluga, prostora i opreme
– organizacija stručnog osposobljavanja i usavršavanje djelatnika u novim znanjima, vještinama i kompetencijama
– osnivanje i prestanak rada knjižnica
– terenski rad

Razvojni poslovi:

– osuvremenjivanje i uvođenje novih poslova i usluga (savjetodavna uloga)
– planiranje, unapređivanje i koordiniranje poslovanja među knjižnicama
– izrada dugoročnih razvojnih planova, programa i sl.
– povezivanje knjižnica u mrežu knjižnica i objedinjuje u jedinstveni knjižnično-informacijski sustav Republike Hrvatske
– administratorska uloga u Sustavu jedinstvenog elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica za područje matičnosti repozitoriji.

Ostali poslovi:

– bibliometrijske usluge za potrebe znanstveno-nastavničkog osoblja Sveučilišta u Splitu, znanstvenika instituta te uredništva časopisa Splitsko-dalmatinske županije, u suradnji s Odjelom za korisnike
– aktivnosti na povećanju vidljivosti znanstvene produkcije Sveučilišta u Splitu
– sadržajno i stilsko uređivanje mrežnih stranica u suradnji s IT odjelom.

Izvješća, analize, planovi rada i ostali dokumenti

Plan rada matične djelatnosti Sveučilišne knjižnice u Splitu za 2023. godinu
Plan rada matične djelatnosti Sveučilišne knjižnice u Splitu za 2022. godinu
Plan rada matične djelatnosti Sveučilišne knjižnice u Splitu za 2021. godinu
Plan rada matične djelatnosti Sveučilišne knjižnice u Splitu za 2020. godinu
Plan rada matične djelatnosti Sveučilišne knjižnice u Splitu za 2019. godinu
Plan rada matične djelatnosti Sveučilišne knjižnice u Splitu za 2018. godinu

Izvješće o radu matične djelatnosti Sveučilišne knjižnice u Splitu za 2022. godinu
Izvještaj o radu područne Matične službe za istraživanje i razvoj za 2021. godinu
Izvještaj o radu područne Matične službe za istraživanje i razvoj za 2020. godinu
Izvještaj o radu područne Matične službe za istraživanje i razvoj za 2019. godinu
Izvještaj o radu Službe za istraživanje i razvoj za 2018. godinu

Analiza knjižnica u sustavu sveučilišne matične djelatnosti Sveučilišne knjižnice u Splitu za 2022. godinu prema podacima iz Sustava statističkih podataka Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
Analiza knjižnica u sustavu sveučilišne matične djelatnosti Sveučilišne knjižnice u Splitu za 2021. godinu prema podacima iz Sustava statističkih podataka Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
Analiza knjižnica u sustavu sveučilišne matične djelatnosti Sveučilišne knjižnice u Splitu za 2020. godinu prema podacima iz Sustava statističkih podataka Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
Analiza knjižnica u sustavu sveučilišne matične djelatnosti Sveučilišne knjižnice u Splitu za 2019. godinu prema podacima iz Sustava statističkih podataka Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

Propisi u knjižničarstvu

Stručni nadzor

Sukladno čl. 33., 34., 42.,43. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/2019; 98/2019) i Pravilnikom o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 81/2021), Sveučilišna knjižnica u Splitu kao sveučilišna matična knjižnica nadležna je za stručni nadzor nad radom visokoškolskih i specijalnih knjižnica, pružanje stručne pomoći vezane uz osnivanje i prestanak rada visokoškolskih i specijalnih knjižnica te planiranje i unaprjeđivanje djelatnosti visokoškolskih i specijalnih knjižnica i njihova međusobnog povezivanja i uključivanja u jedinstven knjižnični sustav Republike Hrvatske.
Sukladno Pravilniku o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj matične knjižnice nadziru rad knjižnica u sustavu svoje matične djelatnosti izravnim uvidom u njihov rad i na temelju izvješća što ih knjižnice dostavljaju na njezin zahtjev; prati rad knjižnica kojima je matična, proučava njihovo stanje i potrebe, njihov ustroj, poslovanje i način rada; savjetodavno pomaže knjižnicama u stručnom radu, uspostavljanju, organiziranju i obavljanju knjižnične djelatnosti jedinstvenom poslovanju dostizanja propisanih standarda i drugo.
Vrste nadzora u knjižnicama po učestalosti i cjelovitosti:
1. Redoviti nadzori provode se u knjižnicama prema procjeni potrebe neposredne sveučilišne matične knjižnice. Nadzor je obuhvatom cjelovit.
2. Izvanredni nadzori se provode u slučajevima preseljenja, poplava i drugih izvanrednih okolnosti. Nadzor je obuhvatom cjelovit za preseljenje knjižnice, a za izvanredne okolnosti može biti djelomičan (tiče se npr. kod poplava – dio poplavljene građe).
3. Nadzor na zahtjev knjižnice/institucije

Upisnik knjižnica RH

Temeljem Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/2019, 98/2019) i Pravilnika o Upisniku knjižnica (NN 78/2020) Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske od rujna 2020. godine u svrhu praćenja stanja u knjižničnoj djelatnosti Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu vodi Upisnik knjižnica u Republici Hrvatskoj.

Upisnik sadrži temeljne podatke o svim knjižnicama u Republici Hrvatskoj, bilo da djeluju kao pravne osobe ili u sastavu drugih pravnih osoba. Sadrži imenik s abecednim popisom knjižnica koje su dio Upisnika i obrazac za unos podataka prilikom prijave knjižnice u sustav, kao i u slučaju potrebe za izmjenom podataka knjižnica koje su već uvrštene u Upisnik. Svi javno dostupni podaci Upisnika objedinjeni su u jedinstvenoj datoteci, koju je moguće preuzeti.

Predavanja i radionice

2020. RDA: Istraživački podaci – što s njima? – webinar o demonstraciji unosa istraživačkih podataka
2020. RDA: Istraživački podaci – što s njima? – webinar za istraživače, studente poslijediplomskih i doktorskih studija te knjižničare
2020. RDA: Istraživački podaci – što s njima? – webinar za urednike repozitorija i knjižničare

Prethodna događanja

2019. Ana Utrobičić: Sustavno pretraživanju literature za knjižničare visokoškolskih knjižnica Sveučilišta u Splitu i ostalih zainteresiranih knjižničara iz sustava matičnosti
2019. Bojan Macan, Jadranka Stojanovski, Alen Vodopijevec: Promjene koje (znanstveni) život znače
2019. Elektronički izvori znanstvenih i stručnih informacija: radionica
2019. Ivana Čadovska, Goranka Mitrović: Značaj bibliometrijskih analiza u kvantitativnom vrednovanju kvalitete znanstvene djelatnosti
2019. Dina Vrkić: Scopus obuka
2018. Zagorka Majstorović: Revizija i otpis knjižnične građe u visokoškolskim, znanstvenim i specijalnim knjižnicama
2018. Penn State University Libraries, Sveučilišna knjižnica u Splitu: Edukacija korisnika u visokoškolskim knjižnicama
2017. Bojan Macan: Autorskopravna pitanja u kontekstu izgradnje otvoreno dostupnih digitalnih repozitorija (PDF)

2016. Ivo Tokić: Upravljanje kvalitetom za knjižničare (PDF)
2015. Dina Vrkić: Radionica o Mendeleyu (posebno za knjižničare, posebno za nastavnike i studente)
2014. Jadranka Stojanovski, Bojan Macan, Alen Vodopijevac: Otvorena znanost-FOSTER
2014. Lidija Jurić-Vukadin: UDK u praksi – novo izdanje UDK 2013 (CSSU)
2013. Vesna Špac, Alisa Martek: Specijalne knjižnice
2013. Dubravka Dujmović: Revizija i otpis knjižnične građe (CSSU Split, Dubrovnik) (PDF)
2013. Edita Bačić: Javno zagovaranje visokoškolskih knjižnica : što to znači?
2012. Bojan Macan: Publish or perish iliti kako odabrati THE časopis (PDF)
2012. Maja Batinica: The University of Aucland Library Service
2009. Maja Jokić: Visokoškolske i specijalne knjižnice: nužnost prilagođavanja promjenama (CSSU) (PDF)
2009. Maja Jokić: Časopis – komunikacijski medij u znanosti (CSSU)
2008: Tinka Katić: Program zaštite baštinskih zbirki u hrvatskim knjižnicama
2007. Tibor Toth: HID i otvoreni pristup znanstvenim informacijama
2007. Maja Batinica: O knjižničnom sustavu Voyager
2007. Lidija Jurić Vukadin: UDK-Opće pomoćne oznake, teorija i praksa (PDF)


Adresar specijalnih i visokoškolskih knjižnica u Dalmaciji

Novosti iz Matične službe za istraživanje i razvoj