Objavljen Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 17/19 i 98/19), uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za znanost i obrazovanje, ministrica kulture i medija donijela je Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 107/2021).

Pravilnik je objavljen 1. listopada 2021. godine u Narodnim novinama i stupa na snagu osmoga dana od dana objave. Ovim se Pravilnikom uređuju temeljna stručna zvanja u knjižničarskoj struci, viša stručna zvanja, stručni ispiti, program stručnih ispita, polaganje dopunskog stručnog ispita i priznavanje inozemne stručne kvalifikacije.