Sveučilišna knjižnica u Splitu digitalizirala je novine Velebit (1908.) i Dan (1903. – 1918.)

Velebit je prvi splitski dnevnik, izlazio je svaki dan, osim nedjelje. Pokrenuo ga je Ante Trumbić koji je bio i njegov odgovorni urednik. Tiskan je u Hrvatskoj štampariji Trumbić i drugi. Prvi broj lista je izašao 1. veljače 1908. godine, a posljednji 194. broj je tiskan 30. rujna 1908. godine. List je izlazio na četiri stranice manjeg formata od kojih je četvrta bila oglasna.

U programskom članku Trumbić je naveo kako Velebit usvaja program Hrvatske stranke, te prožet težnjom jedinstva i samostalnosti naroda hrvatskoga, list će raditi svom snagom na sjedinjenju Dalmacije s Hrvatskom. U prvom broju navodi: Kulturni napredak naroda bit će nam osobito na srcu te ćemo se za književnost i umjetnost posebice zanimati. Ekonomskim interesima naroda namijenit ćemo veliku brigu…. Dadosmo listu ime “Velebit” jer najbolje označuje naš politički program. Oplakivan jadranskim morem koči se ponosito na tromeđi našega naroda i spaja nezgodama rastavljenu jednokrvnu braću.

Velebit je oštro polemizirao sa splitskim listovima Slobodom i Našim jedinstvom. Trumbić se odlučio za pokretanje vlastitog dnevnog lista Velebit kako bi amortizirao učestalo pisanje lista Naše jedinstvo protiv njega osobno i politike novog kursa. List je njegovao posebnu vrstu komunikacije. Nije polemizirao s političkim protivnicima, a komentari i ostali tekstovi su bili prožeti brigom za cjelovitom Hrvatskom, te njenim ekonomskim, političkim, kulturnim, društvenim i ostalim problemima. U Velebitu su kao novinari surađivali Frane Ivanišević, Dujam Mikačić, Niko Andrijašević, Josip Barač, Marko Uvodić i drugi.

Usporedno s razvojem politike “novog kursa”, jača i hrvatski katolički pokret, osobito nakon Prvog katoličkog kongresa održanog 1900. u Zagrebu na kojemu je donesena „Rezolucija Prvog katoličkog kongresa o katoličkoj štampi“. U njoj se naglašava dužnost vjernika u širenju i podupiranju katoličkog tiska koji mora biti prepreka širenju bezvjerskog liberalno-naprednjačkog tiska, što je u skladu s enciklikom pape Leona XIII. „Rerum Novarum“. Enciklika je upućena svim biskupima s podnaslovom Prava i obveze rada i kapitala, a naglašava važnost i potrebu za poboljšanjem položaja radnika i odbacuje socijalizam.

Splitski biskup Filip Frano Nakić pokreće političko-vjerski list Dan, čiji prvi broj izlazi iz Leonove tiskare 10. lipnja 1903. godine na četiri stranice, a posljednji, broj 52, izašao je 24. prosinca 1918. Urednici su mu bili don Luka Grgić, Srećko Škarica, Anđeo Mateljan i don Ante Glumac koji svoje urednikovanje povremeno izmjenjuje s Narcizom Gazarijem.

Uvodni članak u prvom broju donosi programska načela novog lista. U političkom smislu njegova je zadaća borba protiv socijalizma, a u vjerskom očuvanje vjere, kršćanskog morala i jačanje nacionalne svijesti. Na svojim stranicama polemizira s liberalnim tiskom, posebno s Jedinstvom, Novim listom i Slobodom. Dan je bio namijenjen težacima i radnicima u gradovima i primorskim mjestima koji su izloženi utjecajima socijalista, a osobito svećenicima i učiteljima koji imaju prigodu i mogućnost poučavanja i zagovaranja kršćanskih vrijednosti.

Izlazio je svakog drugog četvrtka, od 1905. g. svakog četvrtka, a od 33. broja iz 1914. izlazi dnevno, od 1915. na manjem formatu, a od 1916. sve do kraja Prvoga svjetskog rata ponovno izlazi tjedno, ali redovito tijekom cijelog rata. Posljednji broj 52 izašao je 24. prosinca 1918. godine, pa je Dan jedna od rijetkih novina koje su uspjele preživjeti rat.

Digitalizirane novine mogu se pogledati pogledati na:

Velebit: http://bit.do/fUomL

Dan: http://bit.do/fUomM