Plan upravljanja istraživačkim podacima za HRZZ projekte

Plan upravljanja istraživačkim podacima je dokument kojim se definiraju važni aspekti upravljanja istraživačkim podacima koji osiguravaju da će podaci biti očuvani i iskoristivi i nakon završetka projekta. Sastoji se od sljedećih cjelina: opisa istraživačkih podataka koji će se prikupljati ili stvarati tijekom istraživanja, metodologije prikupljanja i upravljanja istraživačkih podataka, etičkih pitanja i pitanja intelektualnog vlasništva, plana dijeljenja i pristupa istraživačkim podacima, te strategije dugoročnog čuvanja podataka.

Primjena plana upravljanja istraživačkim podacima odnosi se na sva izvješća za natječajne rokove IP i UIP 2019 i 2020 od 15. ožujka 2022. godine. Kao prijelazno razdoblje, tijekom 2022. godine ovaj dokument se neće vrednovati, već će služiti kao povratna informacija Zakladi.

Osim za izradu plana upravljanja istraživačkim podacima, Sveučilišna knjižnica u Splitu pruža podršku i za druge aspekte vezano uz upravljanje, dijeljenje i trajnu pohranu istraživačkih podataka. Više informacija možete pronaći ovdje.