Probni pristup na digitalne alate Writefull

Writefull predstavlja zbirku digitalnih alata usmjerenih na unaprjeđenje jezične kvalitete akademskih radova. Razvijen je posebno za studente i znanstvenike. Koristeći naprednu umjetnu inteligenciju Writefull pruža mogućnost analize, sugestije i poboljšanja tekstova napisanih na engleskom jeziku:
• provjerava ispravnost gramatike, upotrebe riječi, stila, redoslijed riječi, interpunkciju
• na temelju svoje baze autentičnih znanstvenih tekstova i često korištenih akademskih rečenica predlaže korisnicima optimalne riječi i izraze u određenom kontekstu
• online alat za zajedničko pisanje i objavljivanje
• nudi mogućnost preuzimanja revidirane verzije učitanog rada uz koju bilježi broj danih jezičnih prijedloga (prikaz ukupne kvalitete jezika učitanog teksta)
• ističe rečenice koje treba potkrijepiti referencom i osigurava potpunost citata unutar teksta
• nudi alate za parafraziranje, sastavljanje sažetaka, umetanje naslova te pretvaranje neformalnog teksta u akademski stil.

Probni pristup je omogućen IP rasponom za sve sastavnice Sveučilišta u Splitu i dostupan je u periodu od 7. studenog do 10. prosinca 2023.

Detaljan pregled dostupnih alata, nužnih tehničkih uvjeta te upute za korištenje i pristup možete pronaći u dokumentu:

Snimka online radionice o korištenju Writefull alata

Video upute za korištenje

U slučaju problema s pristupom obratite nam se na bibliometrija@svkst.hr.

Kvalitetno obrazovanje (SDG 4)