Objedinjeno pretraživanje: knjižnični katalog i e-izvori

Novim pretraživačem na mrežnim stranicama Knjižnice omogućeno je pretraživanje knjižničnog kataloga i e-izvora, odnosno znanstvenih članaka pretplaćenih nacionalnom licencom te ostalih elektroničkih izvora dostupnih Sveučilišnoj knjižnici u Splitu uključujući izvore u otvorenom pristupu te digitalni repozitorij Dabar.

E-izvore je moguće pretraživati izravno s računala u ustanovama u sustavu znanosti i visokog obrazovanja RH, a udaljeni pristup moguć je putem Proxy servera uz autentifikaciju AAI@EduHr elektroničkim identitetom. 

Pretraživanjem E-izvora možete:

  • simultano pretraživati brojne elektroničke izvore kako biste pronašli znanstvene i stručne članke u časopisima i zbornicima, disertacije, poglavlja u knjigama, novinske članke, video zapise i drugo,
  • ograničiti rezultate prema datumu objave, vrsti publikacije, predmetu, itd.,
  • ograničiti rezultate samo na npr. one objavljene u recenziranim publikacijama i/ili objavljene u punom tekstu,
  • koristiti Boolove operatore (AND, OR, NOT) za preciznije pretraživanje,
  • pretraživati fraze, odnosno skupove riječi korištenjem navodnih znakova(” “),
  • izraditi reference citatnim stilom APA, MLA, Chicago i drugim,
  • eksportirati popis literature u program za upravljanje bibliografskim referencama npr. Zotero, EndNote i sl.

Upute za jednostavno pretraživanje e-izvora


Ciljevi:

Kvalitetno obrazovanje (SDG 4)