Mjesec hrvatskoga jezika

Manifestaciju MJESEC HRVATSKOGA JEZIKA pokrenuo je Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje 2014. godine, nakon što je hrvatski jezik postao jednim od službenih jezika Europske unije. Kao prvi dan manifestacije uzima se 21. veljače – Međunarodni dan materinskoga jezika, a za zadnji dan odabran je 17. ožujka, dan kad je 1967. u Telegramu objavljena Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskoga jezika, kao izraz otpora tadašnjem jezičnom unitarizmu. 1997. godine, o 30. obljetnici Deklaracije, Hrvatski je sabor razdoblje od 11. do 17. ožujka proglasio Danima hrvatskoga jezika.

Podsjetimo, jezik je temeljni dio određene kulture, ali ujedno i sredstvo spoznaje svijeta te sredstvo širenja i prenošenja kulture. Materinski jezik, kao primarni jezik socijalizacije, jezik koji se usvaja od najranijeg djetinjstva, nesumnjivo je idiom koji će nas obilježiti. Tijekom života uči se i standardni jezik, eksplicitno normiran idiom koji zapravo nikome nije materinski, ali omogućuje nesmetanu komunikaciju i osjećaj povezanosti cijele nacije.