Faktori odjeka (JIF – Journal Impact Factors) hrvatskih časopisa za 2019. godinu

Krajem lipnja Clarivate Analytics je objavio faktore odjeka časopisa (JIF – Journal Impact Factors) za 2019. godinu u bazi podataka Journal Citation Reports.

U SCIE (Science Citation Index – Expanded) citatnom indeksu  zastupljena su 33 hrvatska časopisa, a u SSCI (Social Science Citation Index) 7 hrvatskih časopisa. Pojedini časopisi su svrstani u oba indeksa.

Više
X