Prema Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijeća za znanost (NN 123/03, 105/04, 174/04 i 28/17), Sveučilišna knjižnica u Splitu svojim korisnicima nudi usluge bibliometrijskih istraživanja za potrebe napredovanja u zvanjima, prijava na projekte, stipendije i sl.

 

Na zahtjev korisnika te uvidom u baze podataka kojima Sveučilišna knjižnica ima pristup izdaju se sljedeće potvrde:

 • potvrda o zastupljenosti i citiranosti radova znanstvenika
 • potvrda o zastupljenosti časopisa za potrebe uredništva domaćih, znanstvenih i stručnih časopisa
 • potvrda o faktoru odjeka (Impact Factor) pojedinog časopisa za određenu godinu.
 •  

  Podnositelj zahtjeva prethodno treba ažurirati popis radova u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji – CROSBI , kako je navedeno u Pravilniku. Preporučljivo je da otvore javni profil na Google Znalcu (upute za izradu profila) te izrade jedinstvene identifikatore ResearcherID i ORCID (upute za izradu profila). Također je potrebno navesti inačice imena pod kojima su objavljivali radove (djevojačko prezime, kombinacija prezimena i sl.).

   

  Potvrde će biti izrađene u roku od 6 radnih dana. Potvrdu možete zatražiti od dipl. knjižničara u knjižnici vaše ustanove kao i u Sveučilišnoj knjižnici u Splitu (online obrazac).

   
  Kontakt:
  +385 21 434 861
  +385 21 434 850
  bibliometrija@svkst.hr
   

  Popis knjižničara po ustanovama

   
  1. Knjižnica Ekonomskog fakulteta: Ivana Gizdić, prof. info. znanosti
  e-mail: igizdic@efst.hr
  2. Knjižnica Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje: Silvana Trkulja, dipl. knjiž.
  e-mail: silvana.trkulja@fesb.hr
  3. Knjižnica Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije: Dijana Erceg, dipl. ing. građ., dipl. knjiž.
  e-mail: derceg@gradst.hr
  4. Knjižnica Filozofskog fakulteta: dr. sc. Snježana Dimzov, viša knjižničarka
  e-mail: zana@ffst.hr
  5. Knjižnica Pravnog fakulteta: Edita Bačić, dipl. iur., knjiž. savjetnica
  e-mail: edita@pravst.hr
  6. Knjižnica Prirodoslovno – matematičkog fakulteta: Ivana Ljubić, dipl. knjiž.
  e-mail: iljubic@pmfst.hr
  7. Knjižnica Kemijsko – tehnološkog fakulteta: Jadranka Vučak, prof., dipl. knjiž.;
  Maja Donkov, dipl. knjiž.
  e-mail: biblio@ktf-split.hr
  8. Knjižnica Kineziološkog fakulteta: Ana Matijašević Renić, dipl. knjiž.
  e-mail: anaren@kifst.hr
  9. Knjižnica Medicinskog fakulteta: Ana Utrobičić, prof., dipl. knjiž.
  e-mail: ana.utrobicic@mefst.hr
  10. Knjižnica Pomorskog fakulteta: dr. sc. Andrija Nenadić, knjiž. savjetnik
  e-mail: andrija@pmfst.hr11. Knjižnica Umjetničke akademije: Žana Siminiati Violić, dipl. knjiž.
  e-mail: zana@umas.hr
  12. Knjižnica Katoličkog bogoslovnog fakulteta: dr. sc. don Jure Strujić, dipl. knjiž.
  e-mail: jstrujic@kbf-st.hr
   

  X