Otvaranje čitaonica za korisnike

Dragi korisnici,
sa zadovoljstvom vas obavještavamo da Sveučilišna knjižnica u Splitu 25. svibnja 2020. OTVARA ČITAONICE, no radit će se prema posebnom rasporedu i uz nužno poštivanje sigurnosnih mjera.
Molimo sve korisnike da se pridržavaju propisanoga.

 • Raspoloživo je ukupno 60 numeriranih i posebno obilježenih mjesta u čitaonicama na ulaznoj etaži 0 i etaži -1.
 • Mjesta je potrebno unaprijed rezervirati za jedan od termina 8-11 i/ili 12-15 sati (od 11 do 12 čitaonice se zatvaraju radi dezinfekcije).
 • Pri dolasku u knjižnicu na info-pultu potrebno je zatražiti broj mjesta.
 • Ako je korisniku potrebno računalo, potrebno je to naglasiti na info-pultu kako bi mu bilo dodijeljeno mjesto s računalom (raspoloživo 5 mjesta). Važno je da se dodijeljena sjedeća mjesta ne mijenjaju.
 • Osobe koje imaju povišenu temperaturu (višu od 37,2) i/ ili respiratorne tegobe  te osobe kojima je propisana mjera samoizolacije ne smiju ulaziti u knjižničnu zgradu.
 • Na ulasku u prostor potrebno je dezinficirati ruke, a preporučljivo je nositi  i zaštitnu masku.
 • Tijekom cijelog boravka u knjižnici potrebno je održavati distancu (cca 2 m) od svih drugih osoba (korisnika i osoblja).
 • Knjige se naručuju isključivo ispunjavanjem mrežnog obrasca, a preuzimaju se na za to označenom mjestu na ulaznoj etaži.
 • Knjižnična građa koja korisniku više nije potrebna odlaže se na obilježena kolica, a onu kojom se korisnici žele koristiti i pri sljedećem dolasku samostalno odlažu u vrećici na obilježene police.
 • Korisnicima je dostupan 1 samoposlužni skener, a zahtjeve za fotokopiranje mogu uputiti preko mrežnog obrasca. Građa će se kopirati tek 3 dana nakon korištenja (zbog obvezne karantene propisane za sve korištene knjige).
 • Korisnicima nije dopušteno dirati publikacije na čitaoničkim policama niti se koristiti računalima (osim posebno obilježenih).
 • Za kraću konzultaciju periodike nije potrebna prethodna rezervacija mjesta.
X