Čitaonica sa zbirkom knjiga u slobodnom pristupu na etaži -2

Čitaonica se nalazi se na etaži -2 i namijenjena je korisnicima za tihi rad.
Zajedno s čitaonicom na međukatu raspolaže sa 326 sjedećih mjesta i 86 računala, od kojih su dva za slabovidne i jedan za slijepe osobe. U sklopu čitaonice nalaze se i dvije sobe za rad u skupinama do 6 studenata.
U čitaonici se mogu koristiti knjige koje su u njoj smještene u zbirci u slobodnom pristupu (preko 10 000 jedinica), građa koja se naručuje iz zatvorenog spremišta te knjige posuđene iz drugih knjižnica.
Na glavnom čitaoničkom pultu predaju se zahtjevi za knjižnom građom i to za korištenje u čitaonici te za posudbu izvan knjižnice.

Radno vrijeme
ponedjeljak – petak 8.00 – 21.00
subota 9.00 – 14.00
tel.: + 385 (0) 21 434 828
e-pošta: posudba@svkst.hr

Čitaonica za grupni rad

Korištenje soba za grupni rad na etaži -1 i -2
Sobe za grupni rad namijenjene su studentima za pripremu studentskih radova, projekata i prezentacija. Rezervacija nije obavezna, ali je moguća. Vrijeme korištenja ograničeno je na dva sata, a može se produžiti kad nema rezervacija. Rezervacija se poništava u slučaju kašnjenja nakon 15 minuta.
Sobe nisu zvučno izolirane pa molimo da poštujete čitaoničku tišinu.

Informacije i predbilježbe na:
– čitaoničkom pultu (na etaži -2)
– telefon:+ 385 (0) 21 434 828

 • sobe za grupni rad (etaža -1)
  2 sobe za grupe do 6 studenata
  računalo, internet, wi-fi
  10.00 – 21.00, pon-pet i za vrijeme noćnog rada
  rezervacija (nije obavezna) na posudbenom pultu (na -2)
 • sobe za grupni rad (etaža -2)
  2 sobe za grupe do 6 studenata
  računalo, projektor, internet, wi-fi
  8.00 – 21.00, pon-pet, subotom do 14.00
  rezervacija (nije obavezna) na čitaoničkom pultu ili na tel. + 385 (0) 21 434 828

Čitaonica za noćni rad

S obzirom na ograničeni broj, mjesto za rad potrebno je rezervirati taj dan na ulaznom pultu ili telefonom na 434 808.
Ulazak u Knjižnicu je najkasnije u 22 sata, a ukoliko planirate koristiti građu iz Knjižnice, moguće je zadužiti do 20.30 sati.

Radno vrijeme
ponedjeljak – petak 21.00 – 24.00
Rezervacija na info pultu ili na tel.:+ 385 (0) 21 434 808

Ponašanje u čitaonicama

Garderobni ormarići su besplatno na raspolaganju za pohranu većih komada prtljage, kišobrana i sličnoga.
U čitaonicama je dopuštena konzumacija pića u zatvorenim bočicama te se poštuju pravila tihog rada (osim u prostorijama za skupni rad).
Detaljnije o pravilima ponašanja u Pravilniku.

X