Repozitorij Sveučilišta u Splitu uključen u OpenAire

OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe) je projekt koji promiče provedbu otvorenog pristupa znanstvenim publikacijama i istraživačkim podacima i pruža infrastrukturu za pohranu, pronalaženje i ponovno korištenje rezultata istraživanja projekata financiranih od strane Europske Unije.

Osim Repozitorija Sveučilišta u Splitu, u OpenAire uključeni su i repozitoriji Sveučilišnog odjela za studije mora, Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti, Sveučilišnog odjela stručnih studija, Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije i Kineziološkog fakulteta u Splitu.

Uključivanjem repozitorija u OpenAire osigurana je veća vidljivost pohranjenog sadržaja, a autori pohranom rezultata istraživanja u navedenim repozitorijima ispunjavaju obavezu objave u otvorenom pristupu koju Europska komisija nalaže za sve H2020 projekte, kao i obvezu pohrane istraživačkih podataka za određena znanstvena područja.

X