Projekt digitalizacije Narodnoga lista / Il Nazionale (1862. – 1920.) predstavljen na D-festu: 12. festivalu hrvatskih digitalizacijskih projekata

U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu održan je 4. i 5. svibnja 2023. godine 12. festival hrvatskih digitalizacijskih projekata D-fest – skup posvećen digitalizaciji kulturne i znanstvene baštine, sustavima za upravljanje digitalnom građom, digitalnim proizvodima i uslugama te promociji digitalizacijskih projekata. Na ovogodišnjem D-festu predstavila se i Sveučilišna knjižnica u Splitu sa svojim izlagačima dr. sc. Ivanom Dević, višom knjižničarkom i izv. prof. dr. sc. Andrijom Nenadićem, knjižničarskim savjetnikom. Stručnoj zajednici su predstavljeni dosadašnji rezultati digitalizacije Narodnoga lista. Projekt digitalizacije ove važne povijesne novine financiran je sredstvima dobivenim na natječaju Zaklade Adris, a izvodi se u suradnji s tvrtkom Point d.o.o.

Narodni list započeo je izlaziti 1. ožujka 1862. godine u Zadru na inicijativu dalmatinskih preporoditelja, a njegov je program težio okupljanju liberalnih političara i uglednih osoba javnoga života koji su zastupali hrvatsku ideju. Više je puta bio plijenjen, a njegovi suradnici sudski proganjani. Pratio je sva važna zbivanja u unutrašnjoj i vanjskoj politici, pridonio je razvoju hrvatske ideje u Dalmaciji te otvarao niz pitanja vezanih uz gospodarske probleme u Dalmaciji. Među urednicima lista izdvajaju se: Natko Nodilo (1862. – 67.), Lovro Matić (1867. – 69.) i Juraj Biankini (1871. – 1919.). Prestao je izlaziti 1920. godine.

Sveučilišna knjižnica u Splitu pohranjuje jedinstveni primjerak Narodnoga lista, registriranog kulturnog dobra Republike Hrvatske. Prema dosadašnjim saznanjima, radi se vjerojatno o najpotpunijem primjerku Narodnoga lista u Republici Hrvatskoj. Primjerak sadrži darovana godišta urednika J. Biankinija s izvornim korekturama uredništva prema zahtijevanoj cenzuri.

Pretraživanje je moguće po bilo kojem pojmu (full-text), kao i po broju, datumu, volumenu i godini novina. Postupkom digitalizacije zaštićen je izvorni fizički primjerak te sadržaj Narodnoga lista za buduće generacije. Sveučilišna knjižnica u Splitu ovu je vrijednu povijesnu novinu učinila sastavnim dijelom digitalnog korpusa lokalne i nacionalne kulturne baštine.

Pristup do sada digitaliziranim godištima i brojevima (31 godina) moguć je na web-portalu digitalizirane građe Sveučilišne knjižnice u Splitu.


Ciljevi:

Održivi gradovi i zajednice (SDG 11)
Partnerstvom do cilja (SDG 17)