Probni pristup: China National Knowledge Infrastructure (CNKI)

Kineski izdavač China National Knowledge Infrastructure (CNKI) omogućio je hrvatskoj znanstvenoj i akademskoj zajednici probni pristup na svoju platformu CNKI Express.

Platforma sadrži kineske i međunarodne znanstvene časopise (Springer Nature, Wiley, Elsevier, Emerald, Cambridge, De Gruyter i druge), doktorske disertacije, magistarske radove, zbornike, novine, e-knjige, patente i standarde. Platforma nudi i mogućnost prijevoda kineskih tekstova na engleski jezik, kao i grafičke prikaze analiza znanstvenog izdavaštva.

Probni pristup je omogućen do 31. prosinca 2023. godine.

Osnovne informacije o platformi
Upute za korištenje
Pretraga e-izvora na engleskom jeziku

Udaljeni pristup izvan ustanove pomoću AAI@EduHr identiteta: Proxy