Objavljen Pravilnik o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica u Republici Hrvatskoj

Na temelju čl. 34, st. 4 Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19, 98/19), uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za znanost i obrazovanje i prethodno mišljenje Hrvatskoga knjižničnog vijeća, ministrica kulture i medija donijela je Pravilnik o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 81/2021) kojim se uređuje sustav matičnih knjižnica.

Pravilnik je objavljen 16. srpnja 2021. godine u Narodnim novinama i stupa na snagu osmoga dana od dana objave.