Novi život starih i vrijednih knjiga

Na Odjelu za zaštitu i digitalizaciju od travnja 2022. godine provodimo projekt Preventivne konzervacije rijetkih, starih i vrijednih knjiga koje se čuvaju na Odjelu specijalnih zbirki Sveučilišne knjižnice u Splitu. Zbirka trenutno sadrži 5800 naslova tiskanih u europskim tiskarskim središtima od prvih tiskarskih početaka 1480. pa do 1850. godine a dio su knjižničnog zaštićenog kulturnog dobra.

Nakon obrade knjiga na Odjelu specijalnih zbirki, knjige preuzimaju djelatnici Odjela za zaštitu i digitalizaciju na konzervatorsko-restauratorsku obradu. List po list, od korice do korice, iz knjiga se mekim četkama uklanjanju površinske nečistoće, strpljivo i pažljivo, pri čemu se svjedoči i o zanimljivim tragovima prošlih čitanja: prešano cvijeće, živopisne bilješke, poneko pismo, ali i pokoja zaboravljena knjigoveška igla.

Nakon čišćenja i sitnih popravaka, uz minimalnu restauratorsku intervenciju, knjige se fotografiraju za fotoarhiv da bi pratili stanje vrijednog knjižničnog fonda. Tretmanom na niskoj temperaturi sprječavaju se štetne aktivnosti insekata, od kojih je poneka knjiga već stradala. Cilj je konzervatorsko-restauratorske obrade knjiga vratiti što izvorniji izgled knjige te spriječiti propadanje papira, stoga se s knjiga uklanjaju naljepnice koje su zbog veziva i veličine neprimjerene za staru i rijetku knjigu. Da bismo spriječili mehanička oštećenja i olakšali rukovanje knjigama, za svaku se knjigu izrađuje zaštitni ovitak od trajnih beskiselinskih materijala te se potom knjige vraćaju u spremišta gdje čekaju svoje korisnike.

Projekt vodi viša konzervatorica, restauratorica Ana Radić Bizjak uz koordinaciju voditeljice Specijalnih zbirki knjižničarske savjetnice Mihaele Kovačić. Na projektu rade studenti završnih godina Odsjeka za konzervaciju-restauraciju Umjetničke akademije u Splitu i mag. art. konzervacije restauracije papira Dora Ljubica, bez čijeg bi vrijednog doprinosa teško bilo dostići dosad konzervatorski obrađenih 1215 knjiga.


Ciljevi:

Održivi gradovi i zajednice (SDG 11)
Mir, pravda i snažne institucije (SDG 16)
Partnerstvom do cilja (SDG 17)