Faktori odjeka (JIF – Journal Impact Factors) hrvatskih časopisa za 2020. godinu

Clarivate Analytics je krajem lipnja objavio faktore odjeka časopisa (eng. Journal Impact Factors – JIF) za 2020. godinu u bazi podataka Journal Citation Reports poznatu po svojoj kratici JCR.

U SCIE (Science Citation Index – Expanded) citatnom indeksu zastupljena su 33 hrvatska časopisa, a u SSCI (Social Science Citation Index) 7 hrvatskih časopisa. Nekoliko časopisa svrstano je u oba indeksa zbog posebnosti područja kojima se bave.

U tablici su prikazani podaci o faktorima odjeka hrvatskih časopisa i to za 2020., 2019. i 2018. godinu, kao i podaci o pripadajućim predmetnim kategorijama te određenim im kvartilima u odnosu na poziciju unutar iste predmetne kategorije.

Formula za izračun faktora odjeka:

  • U brojnik se u obzir uzimaju citati svih vrsta radova objavljenih u određenom časopisu, dok se u nazivnik promatra samo broj izvornih znanstvenih i preglednih radova (article i review).

Ovogodišnje izdanje JCR-a je objavljeno na novom sučelju s novim bibliometrijskim pokazateljima kao što je Journal Citation Indicator (JCI) koji prikazuje citatni utjecaj časopisa, a izračunava se za sve časopise indeksirane u Web of Science Core Collection bazi podataka što znači da su časopisi uključeni u citatne indekse Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) i Emerging Sources Citation Index (ESCI) dobili svoje profile unutar JCR-a, ali se za njih i dalje ne izračunava faktor odjeka.

Novost u ovom izdanju je uključivanje radova u postupku objavljivanja (tzv. early access) u izračun bibliometrijskih pokazatelja.