A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Udaljeni pristup na sve nacionalnom licencom pretplaćene baze podataka možete pristupiti odabirom proxy servera na linku: http://baze.nsk.hr/ ili putem Shibboleth pristupa. Na istoj mrežnoj stranici uz opis svake baze podataka možete pronaći upute za Shibboleth pristup onim bazama podataka koje to dozvoljavaju te popise ustanova koje su pretplaćene za traženu bazu podataka. Prilikom pregledavanja stranice uzmite u obzir da se dio pristupa bazama podataka odnosi samo na Sveučilište u Zagrebu.

Agricola (AGRICultural OnLine Access)

Baza podataka AGRICOLA (AGRICultural OnLine Access) indeksira časopise iz područja agronomije, botanike, entomologije, šumarstva, hrane i prehrane, hidrologije, zaštite okoliša, zoologije, akvakulture i srodnih područja. Sadrži bibliografske podatke s više od 5 milijuna citata, a osim članaka sadrži i poglavlja knjiga, monografije, disertacije, patente, softver, audiovizualni sadržaj i razne izvještaje.

Izdavač: National Agricultural Library
Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Bibliografska baza
Područja: Biotehničke znanosti, prirodne znanosti

Kliknite ovdje za pristup bazi.

Annual Reviews

Annual Reviews zbirka časopisa sadrži recenzije najnovijih istraživanja u okviru društvenih, humanističkih, prirodnih znanosti te biomedicine i zdravstva. Dostupan je sadržaj od 2016. – 2020. godine, uz trajno zadržavanje prava pristupa na sadržaj iz 2020. godine.

Popis časopisa

Izdavač: Annual Reviews

Trajanje licence:17/12/2019. – 16/12/2020.

Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

Područja: Biomedicina i zdravstvo, Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Prirodne znanosti

Klikni ovdje za pristup bazi.

APA PsycInfo

APA PsycInfo je znanstvena bibliografska baza u izdanju American Psychological Association (APA) koja sadrži sažetke i više od 4 milijuna zapisa radova iz gotovo 2.500 časopisa, disertacije te knjige i poglavlja iz knjiga s područja psihologije i srodnih disciplina. Baza je dostupna putem sučelja EBSCOhost.

Popis naslova

Izdavač: American Psychological Association (APA)Trajanje licence: 23.9.2021. – 22.9.2022.

Pritup: Nacionalna licenca

Vrsta baze: Bibliografska baza

Područje:Društvene znanosti

Klikni ovdje za pretraživanje baze.

APS Journals

Zbirka APS Journals sadrži znanstvene časopise koji uz iznimno stroge kriterije i međunarodnu recenziju objavljuju radove vrhunske kvalitete i najznačajnije rezultate istraživanja u širokom spektru temeljnih i interdisciplinarnih istraživanja u fizici. American Physical Society (APS) je neprofitna organizacija osnovana 1899. godine koja se bavi unapređivanjem, promocijom i distribucijom relevantnih istraživanja s područja fizike putem svojih istaknutih znanstvenih časopisa, znanstvenih skupova, obrazovnih programa i mnogih međunarodnih aktivnosti te predstavlja više od 53.000 članova diljem svijeta.

Izdavač: American Physical Society (APS)
Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova
Područja: Prirodne znanosti

Kliknite ovdje za pristup bazi.

Arts and Humanities Citation Index

Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) je baza podataka koja je dio Web of Science Core Collection i indeksira više od 1.700 časopisa iz umjetničkog područja i humanističkih znanosti od 1957. do danas.

Izdavač: Clarivate Analytics
Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Citatna baza
Područja: Humanističke znanosti, umjetničko područje

Kliknite ovdje za pristup bazi.

arXiv.org

arXiv je servis koji nudi otvoreni pristup za više od milijun pre-printova s cjelovitim tekstom iz područja matematike, fizike, astronomije, računalstva, kvantitativne biologije i statistike. Održava ga Sveučilište Cornell, a osim njega u financiranju sudjeluje i National Science Foundation.

Izdavač: Cornell University
Pristup: Otvoreni pristup (OP)
Vrsta baze: Repozitorij
Područja: Prirodne znanosti, tehničke znanosti

Kliknite ovdje za pristup bazi.

BenthamOpen

Bentham Open objavljuje više od 40 recenziranih časopisa u otvorenom pristupu koji pokrivaju sva znanstvena područja.

Izdavač: Bentham Science Publishers
Pristup: Otvoreni pristup
Vrsta baze:
Baza cjelovitih tekstova
Područja: Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti, Društvene znanosti, Prirodne znanosti, Tehničke znanosti

Klikni ovdje za pretraživanje baze.

Bentham Science

Bentham Science zbirka e-knjiga sadrži više od 950 multidisciplinarnih naslova uključujući priručnike, monografije i udžbenike, a u okviru zbirke e-časopisa dostupno je više od 120 naslova na području prirodnih i tehničkih znanosti te područja biomedicine indeksiranih u Science Citation Index, Journal Citation Reports/Science Edition, MEDLINE/Index Medicus, PubMed, Scopus, Chemical Abstracts, EMBASE itd.

Više o e-knjigama možete pročitati i pretražiti ih direktno ovdje

Upute za pretraživanje Bentham e-knjige možete pronaći na linku: http://baze.nsk.hr/baza/bentham-science-e-books-e-journals/

Izdavač: Bentham Science

Trajanje probnog pristupa: 10.1.2022. – 31.3.2022.
Pristup: Probni pristup
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova
Područja: Multidisciplinarna

Klikni ovdje za pristup bazi.

BioOne Complete

BioOne Complete je zbirka od 208 časopisa iz područja biologije, ekologije i znanosti o okolišu. Dvije trećine pretplaćenih naslova indeksirani su u Web od Science te ih je 45% dostupno online isključivo putem BioOne Complete platforme. Dostupan je sadržaj do 2016. godine.
Popis časopisa

Izdavač: BioOne
Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova
Područja: Biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, prirodne znanosti

Kliknite ovdje za pristup bazi.

BIOSIS Citation Index (BCI)

BIOSIS Citation Index (BCI) je interdisciplinarna citatna baza podataka koja uključuje sadržaj baze podataka BIOSIS Previews obogaćen citatnim podacima. Baza sadrži preko 22 milijuna zapisa iz gotovo 5.600 časopisa koji pokrivaju područja prirodnih i srodnih znanosti i disciplina: biologija (botanika, ekologija, zoologija), biokemija, biomedicina, biotehnologija, agronomija, genetika itd.

Izdavač: Clarivate Analytics
Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Citatna baza
Područja: Biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, prirodne znanosti

Kliknite ovdje za pristup bazi.

Book Citation Index

Book Citation Index (BKCI) indeksira više od 60.000 odabranih knjiga od 2005. godine do sada. Godišnje se u bazu indeksira 10.000 novih naslova. Baza je dostupna u dva izdanja:
Book Citation Index– Science
Book Citation Index– Social Sciences & Humanities

Izdavač: BMJ Publishing Group Ltd.
Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Citatna baza
Područja: Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti, Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Prirodne znanosti, Tehničke znanosti

Kliknite ovdje za pristup bazi.

CAB Abstracts

CAB Abstracts je bibliografska baza podataka u izdanju CABI Publishing koja sadrži više od 8.7 milijuna zapisa počevši od 1973. godine do danas, više od 380.000 sažetaka koji se uključuju u bazu na godišnjoj razini, a uključuje i cjelovite tekstove za više od 350.000 članaka.
Baza obuhvaća zapise za više od 8.000 serijskih publikacija, knjiga i poglavlja iz knjiga, priručnika, konferencijskih zbornika i dr. s područja primijenjenih biotehničkih znanosti, uključujući poljoprivredu, šumarstvo, nutricionizam, veterinarstvo, znanosti o okolišu i srodne discipline.

Izdavač: CABI (Centre for Agriculture and Biosciences International)
Pristup: Nacionalna licenca (ne sve sastavnice Sveučilišta u Splitu – pogledaj popis na baze.nsk.hr)
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova
Područja: Biotehničke znanosti

Kliknuti ovdje za pristup bazi.

Cambridge Journals

Cambridge Journals zbirka časopisa obuhvaća više od 380 recenziranih znanstvenih časopisa koji pokrivaju razna znanstvena područja uključujući prirodne znanosti, biomedicinu i zdravstvo, znanosti o okolišu, biotehničke znanosti te društvene i humanističke znanosti. Dostupni su časopisi u rasponu od 1997-2018 godine.

Izdavač: Cambridge University Press
Pristup: Arhiv
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova
Područja: Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti, Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Prirodne znanosti, Tehničke znanosti

Kliknuti ovdje za pristup bazi.

Chemical Safety Library (CSL)

Platforma Chemical Safety Library (CSL) u otvorenom pristupu omogućava pregled informacija o opasnim kemijskim tvarima, smjesama i reakcijama iz pouzdanih izvora poput akademskih, industrijskih i državnih organizacija širom svijeta te podržava sigurnost u laboratoriju prilikom izvođenja eksperimenata.

Izdavač: American Chemical Society (ACS)

Pristup: Otvoreni pristup

Vrsta baze: Platforma

Područja: Prirodne znanosti

Klikni ovdje za pristup.

ChemlDplus Lite

Baza podataka ChemIDplus nudi pristup strukturi i nomenklaturi za identifikaciju kemijskih spojeva citiranih u NLM bazama podataka.

Izdavač: National Institutes of Health (NIH)
Pristup: Otvoreni pristup
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova
Područja: Prirodne znanosti

Kliknuti ovdje za pristup bazi.

CiteSeerX

CiteSeerˣ je digitalna knjižnica i tražilica literature primarno iz računalnih i informacijskih znanosti. CiteSeer x čini dostupnim i sadržaje poput algoritama, podataka, metapodataka, servisa, tehnika i programskih rješenja koje mogu promicati i druge digitalne knjižnice. CiteSeerˣ je razvio nove metode i algoritme kojima je indeksirao PostScript i PDF radove objavljene na internetu.

Izdavač: Pennsylvania State University’s College of Information Sciences and Technology
Pristup: Otvoreni pristup
Vrsta baze: Bibliografska baza
Područja: Društvene znanosti, Tehničke znanosti

Kliknuti ovdje za pristup bazi.

Conference Proceedings Citation Index (CPCI)

Conference Proceedings Citation Index (CPCI) je citatna baza podataka koja indeksira literaturu vezanu za najznačajnije konferencije, simpozije, seminare, kolokvije, radionice i kongrese širom svijeta u okviru prirodnih i tehničkih te društvenih znanosti.
Dostupna je u dva izdanja:
Conference Proceedings Citation Index – Science
Conference Proceedings Citation Index – Social Sciences and Humanities
Baza obuhvaća više od 148.000 zbornika radova od 1990. godine, a ažurira se na godišnjoj bazi s preko 400,000 zapisa. Također sadržava i poveznice na dokumente s cjelovitim tekstovima.

Izdavač: Clarivate Analytics
Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Citatna baza
Područja: Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Prirodne znanosti, Tehničke znanosti

Kliknuti ovdje za pristup bazi.

Current Chemical Reactions (CCR)

Current Chemical Reactions (CCR) sadrži više od milijun kemijskih reakcija koje datiraju od 1986. godine, kao i podatke iz arhiva Institut National de la Propriete Industrielle, INPI od 1840. do 1985. godine.

Izdavač: Clarivate Analytics
Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Citatna baza
Područja: Prirodne znanosti

Kliknite ovdje za pristup bazi.

Current Contents Connect (CCC)

Current Contents Connect (CCC) sadrži kazala, sažetke i bibliografske podatke iz najnovijih izdanja vodećih svjetskih časopisa u svim znanstvenim područjima, te s više od 7.000 odabranih web stranica.

Izdavač: Clarivate Analytics
Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Bibliografska baza
Područja: Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti, Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Prirodne znanosti, Tehničke znanosti

Kliknite ovdje za pristup bazi.

DART – Europe E-theses Portal

DART – Europe je portal koji ujedinjuje više zbirki doktorskih disertacija europskih sveučilišta. Omogućen je pristup cjelovitim tekstovima za više od 150.000 disertacija iz 17 zemalja.

Izdavač: Association of European Research Libraries
Pristup: Otvoreni pristup
Vrsta baze: Repozitorij
Područja: Repozitorij

Kliknite ovdje za pristup bazi.

Data Citation Index (DCI)

Data Citation Index (DCI) indeksira više od 500 repozitorija koji sadrže podatke istraživanja iz cijeloga svijeta i povezuje ih sa znanstvenom literaturom sa svrhom praćenja citiranosti. Pokriva sadržaj od 1900. godine do danas.
Dostupna je u dva izdanja: Science i Social Sciences & Humanities

Izdavač: Clarivate Analytics
Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Citatna baza
Područja: Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti, Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Prirodne znanosti

Kliknite ovdje za pristup bazi.

Derwent Innovations Index

U bazi se nalaze podaci za više od 10 milijuna patenata te se podaci tjedno ažuriraju. Obuhvaća patente od 1963. godine i citatne podatke do 1973. Dostupna je u tri izdanja: Chemical Section, Electrical and Electronic Section, Engineering Section

Izdavač: Clarivate Analytics
Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Citatna baza
Područja: Prirodne znanosti, tehničke znanosti

Kliknite ovdje za pristup bazi.

DOAJ – Directory of Open Access Journals

DOAJ je zbirka znanstvenih i stručnih elektroničkih časopisa u otvorenom pristupu. Svi časopisi koji ulaze u zbirku prethodno su provjereni; svaki uključeni časopis mora proći recenzijski postupak te kontrolu kvalitete od strane uredništva, mora donositi znanstvene sadržaje i biti javno dostupan. Baza trenutno uključuje više od 11.000 časopisa iz 125 zemalja te pokriva sva područja znanosti.

Izdavač: Infrastructure Services for Open Access (IS4OA)
Pristup: Otvoreni pristup
Vrsta baze: Direktorij
Područja: Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti, Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Prirodne znanosti, Tehničke znanosti

Kliknite ovdje za pristup bazi.

OpenDOAR

OpenDOAR je direktorij institucijskih repozitorija u otvorenom pristupu (repozitoriji sveučilišta, instituta i sl.). Repozitoriji sadrže različite vrste radova: članke, doktorske disertacije, izvještaje.

Izdavač: University of Nottingham, Velika Britanija
Pristup: Otvoreni pristup
Vrsta baze: Direktorij
Područja: Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti, Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Prirodne znanosti, Tehničke znanosti

Kliknite ovdje za pristup bazi.

EBSCO platforma

EBSCOhost je platforma putem koje su dostupne EBSCO baze podataka kao i baze drugih izdavača. Platforma uključuje bibliografske baze i baze podataka s cjelovitim tekstom, a mogu se pronaći radovi iz područja prirodnih, tehničkih, društveno-humanističkih, biotehničkih znanosti te biomedicine i zdravstva.

Putem EBSCOhost sučelja trenutačno su dostupne sljedeće baze podataka:

APA PsycInfo

CAB Abstracts

MathSciNet

Izdavač: EBSCO Information Services

Trajanje licence: 11.9.2021. – 21.9.2022.

Pristup: Nacionalna licenca

Vrsta baze: Platforma baza podataka

Područja: Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti, Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Prirodne znanosti, Tehničke znanosti

Klikni ovdje za pristup EBSCO portalu.

EconLit

EconLit je bibliografska baza podataka iz područja ekonomije. Uključuje recenzirane članke, radne materijale s vodećih sveučilišta, doktorske disertacije, knjige, zbornike s konferencija i recenzije knjiga. Baza indeksira više od 1.000 časopisa te sadrži gotovo 1.3 milijuna zapisa počevši od 1886. godine, a također omogućuje i poveznice na cjelovite tekstove e-izvora u pojedinačnim institucionalnim pretplatama.

Popis indeksiranih časopisa.

Izdavač: American Economic Association
Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Bibliografska baza
Područja: Društvene znanosti

Kliknite ovdje za pristup bazi.

Emerging Sources Citation Index (ESCI)

Emerging Sources Citation Index (ESCI) indeksira više od 5.700 časopisa i uključuje više od milijun zapisa od 2015. godine do danas.
Sadrži časopise koji se nalaze u procesu Clarivate Analytics inicijalne uredničke evaluacije odabira časopisa za uključivanje u njihove citatne indekse.
Baza je dostupna putem sučelja Web of Science i pretražuje se automatski prilikom pretrage Web of Science Core Collection. Isključivanje rezultata iz pretrage koji se odnose na radove u okviru ESCI, može se učiniti odabirom opcije MORE SETTINGS – Web of Science Core Collection: Citation Indexes.

Izdavač: Clarivate Analytics
Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Citatna baza
Područja: Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti, Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Prirodne znanosti, Tehničke znanosti, Umjetničko područje

Kliknite ovdje za pristup bazi.

Essential Science Indicators (ESI)

Sadrži statističke i druge relevantne podatke na temelju kojih je moguće identificirati utjecajne pojedince, institucije, radove, publikacije i zemlje u određenom području istraživanja, kao i područja istraživanja u nastajanju koja bi mogla utjecati na njihov rad. Uključuje podatke iz više od 12 milijuna članaka iz više od 12.000 časopisa.

Izdavač: Clarivate Analytics

Trajanje licence: 01.01.2020. – 31.12.2020.
Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Citatna baza
Područja: Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti, Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Izobrazba, Multidisciplinarna, Prirodne znanosti, Tehničke znanosti, Umjetničko područje

Klikni ovdje za pretraživanje baze.

ERIC

ERIC (Educational Resource Information Center) je bibliografska baza koja omogućuje pristup literaturi i izvorima vezanim za područje odgoja i obrazovanja. Sadrži podatke i radove iz znanstvenih i stručnih časopisa, zbornika i knjiga, izvještaje i dr. ERIC obuhvaća više od 1.500.000 zapisa, a uključuje i poveznice na više od 300.000 dokumenata s cjelovitim tekstovima od 1966. godine do danas.

Izdavač: Institute of Education Sciences (IES)
Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Bibliografska baza
Područja: Društvene znanosti

Kliknite ovdje za pristup bazi.

Evidence-Based Medicine Reviews (EBMR)

Evidence-Based Medicine Reviews (EBMR) je baza koja pokriva područje medicine i zdravstva te se sastoji od osam EBM izvora: Cochrane Database of Systematic Reviews, Cochrane Clinical Answers (CCAs), The Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (DARE), Health Technology Assessments (HTA), NHS Economic Evaluation Database (NHSEED), ACP Journal Club, The Cochrane Central Register of Controlled Trials i Cochrane Methodology Register (CMR).

EBMR sadrži recenzije članaka, osvrte na aktualne teme u medicini i zdravstvu te pristup kontroliranim medicinskim istraživanjima, uključujući integraciju s bibliografskom bazom podataka Medline.

Baza je dostupna putem sučelja Ovid.

Izdavač: American College of Physicians
Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova
Područja: Biomedicina i zdravstvo

Kliknite ovdje za pristup bazi.

Google Znalac

Google Znalac (Scholar) nudi jednostavan način širokog pretraživanja znanstvene literature. S jednog se mjesta mogu pretraživati mnoge znanstvene discipline iz različitih izvora: recenzirani radovi, knjige, sažeci i članci izdani od akademskih izdavača, profesionalnih društava, repozitorija preprinata…

Izdavač: Google
Pristup: Otvoreni pristup
Područja: Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti, Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Prirodne znanosti, Tehničke znanosti

Kliknite ovdje za pristup bazi.

HeinOnline

HeinOnline je baza podataka koja pokriva područje pravnih znanosti. Sadrži više od 200.000 dokumenata od povijesnih do službenih publikacija, a značajan dio sadržaja čini i više od 2.600 serijskih publikacija s područja prava.

HeinOnline je baza podataka koja pokriva područje pravnih znanosti. Sadrži više od 200.000 dokumenata od povijesnih do službenih publikacija, a značajan dio sadržaja čini i više od 2.900 serijskih publikacija s područja prava.

Dostupne su sljedeće zbirke:

 • HeinOnline Academic Core
 • Kluwer Law International Journal Library

Popis naslova

Izdavač: William S. Hein & Co.

Pristup: Nacionalna licenca

Trajanje licence: 11/9/2021. – 10/9/2022.
Vrsta baze: Baza cjelovitog teksta
Područje: Društvene znanosti

Kliknite ovdje za pristup bazi.

Hrčak – Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske

Hrčak je centralni portal koji na jednom mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise koji nude otvoreni pristup svojim radovima.
U bazi se nalazi preko 400 časopisa, više od 12.000 sveščića te više od 150.000 objavljenih radova s cjelovitim tekstom koji pokrivaju sva znanstvena područja.
Pristup: Otvoreni pristup
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova
Područja: Biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, društvene znanosti, humanističke znanosti, prirodne znanosti, tehničke znanosti

Kliknite ovdje za pristup bazi.

IEEE/IET Electronic Library (IEL)

IEEE/IET Electronic Library (IEL) jedna je od najopsežnijih i najznačajnijih baza znanstvenih i stručnih članaka u okviru područja elektrotehnike, računarstva, ICT-a i srodnih područja.

Baza sadrži više od 5 milijuna dokumenata s cjelovitim tekstom, više od 190 časopisa, više od 1.700 konferencijskih zbornika, više od 4.600 tehničkih standarda te više od 780 knjiga – MIT press eBooks (sve ustanove uključene u licencu zadržavaju trajno pravo pristupa na naslove MIT press eBooks iz tekuće godine).

Dostupan sadržaj možete provjeriti ovdje.

(napomena: ukoliko se nalazite izvan IP raspona ovlaštene ustanove, gornja poveznica s dostupnim sadržajem bit će dostupna nakon prijave putem Shibboletha ili putem proxy servera)

Ažurirane popise dostupnih naslova možete preuzeti ovdje.

Ustanove s pravom pristupa

Izdavač: IEEE

Trajanje licence: 29.10.2021. – 28.10.2022.
Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: baza cjelovitih tekstova
Područja: tehničke znanosti

Kliknite ovdje za pristup bazi.

Index Chemicus (IC)

Index Chemicus (IC) sadrži strukture i ključne podatke o novim organskim spojevima objavljenim u vodećim svjetskim časopisima. Predstavlja vitalni izvor novih informacija o biološki aktivnim spojevima i prirodnim proizvodima.
Indeks sadrži više od 5 milijuna kemijskih spojeva koji datiraju od 1993. godine.
Baza je dio Web of Science Core Collection i može joj se pristupiti putem Web of Science sučelja.
Izdavač: Clarivate Analytics
Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Citatna baza
Područja: Prirodne znanosti

Kliknite ovdje za pristup bazi.

IOPscience extra

IOPscience extra zbirka časopisa sadrži više od 100 znanstvenih časopisa te više od 430.000 cjelovitih tekstova akademskih članaka s područja fizike, medicinske fizike, biofizike, matematike, kemije, astronomije, astrofizike i srodnih područja.
Zbirka također sadrži kompletnu arhivu od preko 300.000 znanstvenih članaka objavljenih od 1874. godine, a hrvatska akademska zajednica zadržava trajno pravo pristupa na sadržaj iz 2021. godine.
Popis časopisa

VAŽNA NAPOMENA!

U okviru pretplate na časopise IOPscience extra britanskog izdavača Institute of Physics u 2021. godini sklopljen je Read & Publish ugovor koji omogućava hrvatskoj akademskoj i znanstvenoj zajednici uključenoj u ovu pretplatu objavljivanje neograničenog broja radova u otvorenom pristupu bez dodatnih troškova objave (APC – Article Processing Charge).

Detalje ovoga sporazuma možete pročitati ovdje.

Ova mogućnost odnosi se na sve hrvatske znanstvenike, odnosno autore za korespondenciju kojima su matične ustanove uključene u pretplatu na časopise IOPscience.

Cjeloviti popis ustanova kojima je dostupna ova mogućnost i popis časopisa u kojima je moguće objaviti rad u otvorenom pristupu možete preuzeti na donjim poveznicama.

Popis ustanova uključenih u pretplatu na IOPscience extra

Popis časopisa u kojima je moguće objaviti rad u otvorenom pristupu – liste A, B, C

Radovi predani od strane autora za korespondenciju u razdoblju od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine ispunjavaju uvjete za objavu u otvorenom pristupu prema ovom sporazumu.

Autori za korespondenciju koji su već predali ili objavili radove u ovom vremenskom razdoblju kontaktirat će izdavač IOP i obavijestiti ih o ovom sporazumu te će im omogućiti retroaktivnu objavu rada u otvorenom pristupu (ukoliko rad trenutačno nije u otvorenom pristupu).

Izdavač: IOP Publishing

Trajanje licence: 27/9/2021. – 26/92022.

Pristup: Nacionalna licenca

Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

Područja: Prirodne znanosti

Kliknite ovdje za pristup bazi.

Journal Citation Reports (JCR)

Journal Citation Reports (JCR) je citatna baza podataka koja pomoću citiranosti objavljenih radova omogućuje sustavno i objektivno određivanje važnosti časopisa unutar nekog znanstvenog područja. JCR baza pruža citatne podatke te podatke o faktorima odjeka časopisa koji olakšavaju evaluaciju znanstvenih časopisa.
Indeksira više od 11.000 časopisa te sadrži 2.2. milijuna članaka, recenzija i drugih materijala.

Izdavač: Clarivate Analytics
Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Citatna baza
Područja: Biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, društvene znanosti, humanističke znanosti, prirodne znanosti, tehničke znanosti

Kliknite ovdje za pristup bazi.

Journals@Ovid Full Text

Journals@Ovid Full Text je zbirka putem koje je dostupno više od 1000 časopisa među kojima je više od 150 naslova u izdanju Lippincot, Williams and Wilkins (LWW), a pokrivaju znanstveno područje biomedicine i zdravstva.
Dostupnost sadržaja ovisno o godini izdanja navedena je za svaki časopis u zbirci.
Zbirka je dostupna putem sučelja Ovid.
Popis časopisa

Izdavač: Ovid Technologies
Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova
Područja: Biomedicina i zdravstvo

Kliknite ovdje za pristup bazi.

JSTOR

JSTOR (Journal Storage) je multidisciplinarna znanstvena baza akademskih izvora i digitalna knjižnica koja sadržava 22 tematske zbirke časopisa te pruža uvid u cjelovite tekstove članaka iz više od 2.300 časopisa koji pokrivaju oko 60 znanstvenih disciplina.
Osim časopisa, na JSTOR-u je dostupno više od 2.000 e-knjiga u otvorenom pristupu.
U nacionalnoj pretplati dostupne su zbirke Arts & Sciences I – XI.
Popis multidisciplinarnih zbirki i dostupnih časopisa

Izdavač: Ithaka Harbors, Inc.
Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova
Područja: Biomedicina i zdravstvo, društvene znanosti, humanističke znanosti, umjetničko područje

Kliknite ovdje za pristup bazi.

Karger eJournal Collection

Karger eJournal Collection sadrži više od 80 naslova časopisa uključujući i časopise u otvorenom pristupu, a pokrivaju područje biomedicine.

Dostupan je sadržaj od 1998. – 2020., a hrvatska akademska i znanstvena zajednica zadržava trajno pravo pristupa na sadržaj iz 2020. godine.

Popis časopisa

Izdavač: Karger Publishers

Trajanje licence: 16.12.2019. – 15.12.2020.
Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova
Područja: Biomedicina i zdravstvo
Kliknite ovdje za pristup bazi.

KCI – Korean Journal Database

KCI (Korean Citation Index) – Korean Journal Database rezultat je suradnje s National Research Foundation of Korea. Obuhvaća više od 2.000 časopisa te sadrži i bibliografske podatke za znanstvenu literaturu objavljenu u Južnoj Koreji od 1980. godine do danas.
Izdavač: Clarivate Analytics
Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Citatna baza
Područja: Društvene znanosti, humanističke znanosti, prirodne znanosti, tehničke znanosti

Kliknite ovdje za pristup bazi!

MathSciNet

MathSciNet (Mathematical Reviews) je bibliografska baza Američkog matematičkog društva (American Mathematical Society) koja pokriva znanstveno područje matematike. Baza omogućuje pristup na više od 3 milijuna indeksiranih publikacija, sažetaka i bibliografskih podataka iz znanstvene literature o matematici (časopisi, disertacije, knjige, poglavlja u knjigama), kao i gotovo 2 milijuna direktnih poveznica na originalne članke sadržane u više od 1.800 časopisa. Bibliografski zapisi za starije članke sežu do ranih 1800-ih godina.
U bazu se svake godine dodaje preko 100,000 novih zapisa od kojih je većina klasificirana na temelju Matematičke predmetne klasifikacije.
Pretraživanje baze preko EBSCO portala.

Izdavač: American Mathematical Society
Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Bibliografska baza
Područja: Prirodne znanosti, tehničke znanosti

Kliknite ovdje za pristup bazi.

Medline

Baza podataka Medline pruža relevantne informacije iz područja biomedicine i zdravstva, populacijske i reproduktivne biologije te drugih područja vezanih uz medicinu i brigu o zdravlju (sestrinstvo, stomatologija, veterinarstvo, zdravstveni sustavi i sl.). Bazu izrađuje američka Nacionalna medicinska knjižnica (National Library of Medicine).
Medline indeksira oko 5.000 znanstvenih i stručnih časopisa objavljenih u više od 80 zemalja, a ima i ugrađen rječnik kontroliranih izraza MeSH koji olakšava pretraživanje.

Baza je dostupna putem sučelja Ovid i Web of Science.

Izdavač: U.S. National Library of Medicine
Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Bibliografska baza
Područja: Biomedicina i zdravstvo

Kliknite ovdje za pristup bazi (moguć pristup i preko WoS sučelja).

Nature

Zbirka časopisa Nature sadržava više od 80 naslova s područja biomedicine i prirodnih znanosti s dostupnim sadržajem od 1997. do 2018. godine.
Izdavač znanstvenih časopisa Nature, Nature Publishing Group, ogranak je izdavačke kuće SpringerNature.
Popis časopisa

Izdavač: Springer Nature
Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova
Područja: Biomedicina i zdravstvo, prirodne znanosti

Kliknite ovdje za pristup bazi.

OpenThesis

OpenThesis je repozitorij koji omogućava otvoren pristup znanstvenim tezama, doktorskim disertacijama i ostalim akademskim publikacijama.
Izdavač: OpenThesis.org
Pristup: Otvoreni pristup
Vrsta baze: Repozitorij
Područja: Biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, društvene znanosti, humanističke znanosti, prirodne znanosti, tehničke znanosti

Kliknite ovdje za pristup bazi.

OvidSP

OvidSP je platforma na kojoj su dostupne sve baze podataka izdavača Ovid Technologies, Inc. (Wolters Kluwer grupacija). Platforma objedinjuje i nudi pristup cijelom nizu baza koje pružaju bibliografske podatke te pristup cjelovitim tekstovima za određene naslove. Pokriva područja biomedicine i zdravstva, biotehnologije, te prirodnih znanosti.

Putem OvidSP sučelja dostupne su sljedeće baze podataka:

Evidence-Based Medicine Reviews (EBMR):

 • Cochrane Database of Systematic Reviews
 • Cochrane Clinical Answers (CCAs)
 • The Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (DARE)
 • Health Technology Assessments (HTA)
 • NHS Economic Evaluation Database (NHSEED)
 • ACP Journal Club, The Cochrane Central Register of Controlled Trials
 • Cochrane Methodology Register (CMR)

Medline

AGRICOLA

ERIC

Izdavač: Ovid Technologies, Inc.

Trajanje licence: 10.9.2021. – 9.3.2022. (pretplata na 7 mjeseci)

Pristup: Nacionalna licenca

Vrsta baze: Platforma baza podataka

Područja: Biomedicina i zdravstvo

Klikni ovdje za pretraživanje baze.

Oxford Journals

Oxford Journals je baza istraživačkih i akademskih časopisa s člancima dostupnim u cjelovitom tekstu. Sadržava više od 300 naslova koji pokrivaju područja prirodnih, društvenih i humanističkih znanosti te medicinu i zdravstvo.
Dostupni su časopisi od 1997. – 2018. Project Muse sadrži e-časopise i e-knjige u otvorenom pristupu u okviru društveno-humanističkih znanosti. Sadržaj u otvorenom pristupu možete pronaći na baze.nsk.hr.
Popis časopisa

Izdavač: Oxford University Press
Pristup: Sveučilište u Zagrebu (moguće korištenje putem MKP NSK)
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova
Područja: Biomedicina i zdravstvo, društvene znanosti, humanističke znanosti, prirodne znanosti, umjetničko područje

Kliknite ovdje za pristup bazi.

Project Muse

Project Muse sadrži e-časopise i e-knjige u otvorenom pristupu u okviru društveno-humanističkih znanosti. Sadržaj u otvorenom pristupu možete pronaći na linku: https://about.muse.jhu.edu/muse/open-access-overview/

Izdavač: Johns Hopkins University Press

Pristup: Otvoreni pristup
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

Područja: Društvene znanosti, Humanističke znanosti

Klikni ovdje za pretraživanje baze.

Regional Business News

Regional Business News sadrži više od 240 naslova koji uključuju poslovne novine, televizijske i radijske transkripte, trade publikacije, magazine i vijesti te cjelovite tekstove za više od 100 regionalnih poslovnih publikacija za područje SAD-a i Kanade počevši od 1990. godine.
Baza je dostupna putem sučelja EBSCOhost.
Izdavač: EBSCO Information Services
Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova
Područja: Društvene znanosti

Kliknite ovdje za pristup bazi.

RSC Gold

RSC Gold zbirka časopisa obuhvaća više od 40 časopisa, a pokriva područje prirodnih znanosti, prvenstveno kemije. Omogućen je pristup i MarinLit bazi podataka koja je posvećena istraživanju morskih prirodnih proizvoda uključujući sinteze, ekološke i biološke aktivnosti.  Dostupni su časopisi u rasponu od 2008. – 2020. godine, a hrvatska akademska i znanstvena zajednica zadržava pravo trajnog pristupa na sadržaj časopisa iz 2020. godine.

Popis naslova

Izdavač: Royal Society of Chemistry

Trajanje licence: 16.12.2019. – 15.12.2020.
Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova
Područja: Prirodne znanosti

Russian Science Citation Index

Russian Science Citation Index je razvijen u suradnji s ruskom Scientific Electronic Library (eLibrary.ru). Baza sadrži podatke o citiranosti i bibliografske podatke o znanstvenim člancima ruske akademske i znanstvene zajednice objavljenim u više od 600 časopisa.
Bazi se može pristupiti putem Web of Science sučelja.
Izdavač: Clarivate Analytics
Pristup: Naconalna licenca
Vrsta baze: Citatna baza
Područja: Biotehničke znanosti, društvene znanosti, humanističke znanosti, prirodne znanosti, tehničke znanosti

Kliknite ovdje za pristup bazi.

SciELO Citation Index

SciELO Citation Index je citatna baza podataka koja indeksira stručnu literaturu i časopise s područja zemalja Latinske Amerike, Kariba, a uključuje i Južnu Afriku, Španjolsku i Portugal.
Baza obuhvaća preko 650 časopisa, više od 4 milijuna citiranih referenci te poveznice na cjelovite tekstove u otvorenom pristupu na sučelju SciELO.
SciELO (Scientific Electronic Library Online) je digitalna knjižnica koja predstavlja model kooperativnog elektroničkog izdavaštva časopisa u otvorenom pristupu. Projekt su pokrenule i podržale prvenstveno znanstvene institucije Brazila u suradnji sa zemljama Latinske Amerike i Kariba.
SciELO Citation Index se može pretražiti putem Web of Science sučelja.
Izdavač: São Paulo Research Foundation
Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Citatna baza
Područja: Biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, društvene znanosti, humanističke znanosti, prirodne znanosti, tehničke znanosti

Kliknite ovdje za pristup bazi.

Science Citation Index Expanded

Science Citation Index Expanded indeksira više od 8.500 časopisa iz područja prirodnih, biomedicinskih i tehničkih znanosti od 1900. do danas.
Baza je dio Web of Science Core Collection i može joj se pristupiti putem Web of Science sučelja.
Izdavač: Clarivate Analytics
Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Citatna baza
Područja: Biomedicina i zdravstvo, prirodne znanosti, tehničke znanosti

Kliknite ovdje za pristup bazi.

Science Journal

Science Journals objavljuju znanstvene vijesti, komentare i najsuvremenija istraživanja u okviru svih područja znanosti s naglaskom na STEM područje. Dostupnost pojedinih časopisa pronađite na donjoj poveznici, a na sadržaj iz 2021. godine hrvatska akademska i znanstvena zajednica zadržava trajno pravo pristupa.

Popis časopisa

Izdavač: American Association for the Advancement of Science (AAAS)

Trajanje licence: 29.10.2021. – 28.10.2022.
Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova
Područja: Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti, Društvene znanosti, Prirodne znanosti, Tehničke znanosti

Klikni ovdje za pretraživanje baze.

ScienceDirect

ScienceDirect je sučelje koje sadrži veliki izvor informacija za znanstvenike, nastavnike, studente, informacijske stručnjake itd. Uključuje preko 14 milijuna publikacija koje uključuju preko 3.800 časopisa, od čega oko 2.000 izdaje Elsevier. Baza pokriva područja prirodnih, tehničkih, medicinskih, društvenih i humanističkih znanosti.
U nacionalnom pristupu dostupan je sadržaj do 2012. godine.
Popis časopisa

Izdavač: Elsevier
Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova
Područja: Biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, društvene znanosti, humanističke znanosti, prirodne znanosti, tehničke znanosti

Kliknite ovdje za pristup bazi.

SciFinder-n

SciFinder-n je platforma koja omogućava pregled relevantne literature s područja kemije, biokemije, kemijskog inženjerstva i drugih srodnih znanstvenih područja i disciplina, a sadrži i opsežan popis kemijskih tvari, reakcija i spojeva.
Uvjet pristupa je registracija korisnika, a nakon registracije prijava se traži svaki put kada pristupate bazi. Upute za registraciju pronađite ovdje, a registrirati se možete ovdje.
(napomena: prilikom registracije obavezno upišite službenu e-mail adresu s domenom svoje matične ustanove)

Ovlaštene ustanove s pravom pristupa i poveznice za registraciju

Izdavač: American Chemical Society (ACS)
Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Bibliografska baza
Područja: Prirodne znanosti

Kliknite ovdje za pristup bazi.

Scopus

Scopus je citatna baza podataka koja indeksira izvore iz cijeloga svijeta, a uključuje više od 69 milijuna zapisa za 21.950 recenziranih časopisa (od kojih je više od 3.600 u otvorenom pristupu), 280 trade časopisa iz gotovo svih područja znanosti, više od 560 serija knjiga, 8 milijuna zbornika s konferencija te više od 39 milijuna patenata.
Izdavač: Elsevier
Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Citatna baza
Područja: Biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, društvene znanosti, humanističke znanosti, prirodne znanosti, tehničke znanosti

Kliknite ovdje za pristup bazi.

Social Sciences Citation Index

Social Sciences Citation Index indeksira više od 3.200 časopisa iz područja društvenih znanosti od 1900. do danas. Baza je dio Web of Science Core Collection i može joj se pristupiti putem Web of Science sučelja.
Izdavač: Clarivate Analytics
Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Citatna baza
Područja: Društvene znanosti

Kliknite ovdje za pristup bazi.

Springer Journals

Do okončanja postupka javne nabave i obnove licence za pristup na časopise Springer Nature, dostupni su brojevi časopisa zaključno s kolovozom 2021. godine. Zbirka časopisa Springer Journals sadrži više od 2.000 naslova koji pokrivaju sva znanstvena područja s dostupnim sadržajem od 1997. – 2021. godine. Hrvatska akademska i znanstvena zajednica zadržava pravo trajnog pristupa na sadržaj iz 2021. godine.

Zbirka je dostupna putem platforme SpringerLink.

Popis časopisa

Izdavač: Springer Nature

Trajanje licence: 23.4.2020. – 22.4.2021. (postupak javne nabave u tijeku)

Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova
Područja: Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti, Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Prirodne znanosti, Tehničke znanosti

Klikni ovdje za pristup bazi.

Taylor & Francis Subject Collections

Taylor & Francis Subject Collections u nacionalnoj pretplati sastoji se od tri predmetne zbirke časopisa: Social Science & Humanities Library, Science & Technology Library and Medical Library, a koje ukupno sadrže više od 2200 naslova časopisa u okviru društvenih i humanističkih znanosti, prirodnih i tehničkih znanosti te medicine i javnog zdravstva.
Dostupni su časopisi u rasponu od 1997. – 2018.
Izdavač: Taylor & Francis Group

Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova
Područja: Biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, društvene znanosti, humanističke znanosti, prirodne znanosti, tehničke znanosti

Kliknite ovdje za pristup bazi.

USPTO – United States Patent and Trademark Office

USPTO je baza cjelovitih tekstova i slika o patentima koju održava američki Ured za patente i zaštitne znakove. Baza sadrži cjelovite informacije o patentima od 1976. godine i vizualne prikaze patenata od 1790. do danas.
Izdavač: United States Department of Commerce

Pristup: Otvoreni pristup
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova
Područja: Biotehničke znanosti, prirodne znanosti, tehničke znanosti

Kliknite ovdje za pristup bazi.

Web of Science (WoS)

Web of Science (WoS) je platforma u izdanju Clarivate Analytics (bivši Thomson Reuters Intellectual Property and Science business) putem koje su dostupne citatne baze koje pokrivaju sva područja znanosti. Platforma sadrži više od 33.000 indeksiranih časopisa te gotovo milijardu zapisa citiranih referenci, a uključuje članke, zbornike s konferencija, izvještaje, patente i drugo.
Putem Web of Science sučelja dostupne su sljedeće baze podataka:

Web of Science Core Collection (WoS CC):

 • Arts & Humanities Citation Index (1957. – danas)
 • Book Citation Index– Science (2011. – danas)
 • Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (2011. – danas)
 • Conference Proceedings Citation Index- Science (2011. – danas)
 • Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (2011. – danas)
 • Current Chemical Reactions (2011. – danas)
 • Emerging Sources Citation Index (2015. – danas)
 • ESCI Backfiles (2005. – danas)
 • Index Chemicus (2011. – danas)
 • Science Citation Index Expanded (1955. – danas)
 • Social Sciences Citation Index (1955. – danas)

Web of Science Citation Connection:

 • Biological Abstracts (2011. – danas)
 • BIOSIS Citation Index (2011. – danas)
 • Biosis Previews (2011. – danas)
 • Chinese Science Citation Database (2011. – danas)
 • Current Contents Connect (1998. – danas)
 • Data Citation Index (2011. – danas)
 • Derwent Innovations Index (2011. – danas)
 • KCI – Korean Journal Database (2011. – danas)
 • MEDLINE (1950. – danas)
 • Russian Science Citation Index (2011. – danas)
 • SciELO Citation Index (2011. – danas)
 • Zoological Records (2011. – danas)

Izdavač: Clarivate Analytics
Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Platforma baza podataka
Područja: Biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, društvene znanosti, humanističke znanosti, prirodne znanosti, tehničke znanosti

Kliknite ovdje za pristup bazi.

Wiley Online Library

Wiley Online Library je platforma putem koje je moguće pristupiti multidisciplinarnoj zbirci koja sadrži više od 1.400 časopisa. Zastupljeni časopisi pokrivaju raznovrsna područja i discipline uključujući društvene znanosti (ekonomija, financije, računovodstvo, informatika, informacijska tehnologija, pravo i kriminologija, psihologija), agronomiju, prehrambenu tehnologiju i nutricionizam, arhitekturu i prostorno planiranje, umjetnost, tehničke i prirodne znanosti, medicinu i zdravstvo, veterinarstvo.
Dostupan je sadržaj od od 1997. – 2018.
Popis časopisa

Izdavač: Wiley
Pristup: Sveučilište u Zagrebu (moguće korištenje putem MKP NSK)
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova
Područja: Biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, društvene znanosti, humanističke znanosti, prirodne znanosti, tehničke znanosti

Kliknite ovdje za pristup bazi.

Zoological Record

Zoological Record je svjetska najstarija i vodeća bibliografska baza koja pokriva sva područja zoologije uključujući i bioraznolikost, znanosti o okolišu, taksonomiju, veterinarstvo te wildlife management. Sadrži preko 3,5 milijuna zapisa koji sežu unatrag do 1864. godine.
Pretraživanju baze može se pristupiti putem Web of Science sučelja.
Popis časopisa

Izdavač: Clarivate Analytics
Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Bibliografska baza
Područja: Biomedicina i zdravstvo, prirodne znanosti

Kliknite ovdje za pristup bazi.