Pregled baza po sučeljima

EBSCOhost | OVID | WoS | SCOPUS

Udaljeni pristup na sve nacionalnom licencom pretplaćene baze podataka možete pristupiti odabirom proxy servera na linku: http://baze.nsk.hr/ ili putem Shibboleth pristupa.

Putem EBSCOhost sučelja dostupne su sljedeće baze podataka:

Library, Information Science & Technology Abstracts

Baza podataka Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) sadrži kazalo više od 560 temeljnih znanstvenih časopisa, gotovo 50 prioritetnih časopisa te gotovo 125 selektivnih znanstvenih časopisa, kao i knjige, istraživačka izvješća i protokole. Obuhvaćene su, među ostalim, sljedeće teme: bibliotekarstvo, klasifikacija, katalogiziranje, bibliometrika, internetsko dohvaćanje informacija, upravljanje informacijama i još mnogo toga. Baza obuhvaća materijale od sredine 1960-tih do danas.

GreenFILE

GreenFILE nudi dobro proučavane informacije koje pokrivaju sve aspekte utjecaja čovjeka na okoliš. Ta zbirka znanstvenih, vladinih i naslova od općeg interesa obuhvaća sadržaj o globalnom zatopljenju, zelenoj gradnji, zagađenju, održivoj poljoprivredi, energiji iz obnovljivih izvora, recikliranju i ostalo. Baza podataka pruža kazala i sažetke više od 1 000 000 zapisa, kao i cjelovite tekstove baze Open Access iz više od 15 000 zapisa.

eBook Collection (EBSCOhost)

Pretražite i pregledajte puni tekst e-knjiga.

MathSciNet via EBSCOhost

MathSciNet® elektronička je publikacija Američkog matematičkog društva (American Mathematical Society, AMS) koja omogućuje pristup pažljivo održavanoj i jednostavno pretraživoj bazi podataka recenzija, sažetaka i bibliografskih podataka za veći dio matematičke znanstvene literature. Svake se godine dodaje više od 100 000 novih stavki, a većina ih je klasificirana u skladu s klasifikacijom matematičkih predmeta. Nastavljajući tradiciju tiskane publikacije, Mathematical Reviews (MR), koja je prvi put objavljena 1940., stručne recenzente bira osoblje sastavljeno od profesionalnih matematičara radi pisanja recenzija literature koja se trenutno objavljuje. U bazu podataka svake se godine dodaje više od 40 000 recenzija.

Web of Science je platforma u izdanju Clarivate Analytics (bivši Thomson Reuters Intellectual Property and Science business) putem koje su dostupne citatne baze koje pokrivaju sva područja znanosti. Platforma sadrži više od 33.000 indeksiranih časopisa te gotovo milijardu zapisa citiranih referenci, a uključuje članke, zbornike s konferencija, izvještaje, patente i drugo.

Putem Web of Science sučelja dostupne su sljedeće baze podataka:

 • Web of Science Core Collection (1955. – danas)
 • BIOSIS Citation Index (2012. – danas)
 • Current Contents Connect (1998. – danas)
 • Data Citation Index (2012. – danas)
 • Derwent Innovations Index (2012. – danas)
 • KCI – Korean Journal Database (1980. – danas)
 • MEDLINE (1950. – danas)
 • Russian Science Citation Index (2005. – danas)
 • SciELO Citation Index (1997. – danas)
 • Zoological Records (2012. – danas)

Web of Science Core Collection (WoSCC): Citation Indexes

 • Science Citation Index Expanded (1955. – danas)
 • Social Sciences Citation Index (1955. – danas)
 • Arts & Humanities Citation Index (1975. – danas)
 • Book Citation Index– Science (2012. – danas)
 • Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (2012. – danas)
 • Conference Proceedings Citation Index- Science (2012. – danas)
 • Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (2012. – danas)
 • Current Chemical Reactions (1985. – danas)
 • Emerging Sources Citation Index (2005. – danas)
 • Index Chemicus (1993. – danas)

OvidSP je platforma na kojoj su dostupne sve baze podataka izdavača Ovid Technologies, Inc. Platforma objedinjuje i nudi pristup cijelom nizu baza koje pružaju bibliografske podatke te pristup cjelovitim tekstovima za određene naslove. Pokriva područja biomedicine i zdravstva, biotehnologije, te prirodnih znanosti.

Trajanje licence: 10.9.2021. – 9.3.2022. (pretplata na 7 mjeseci)

Putem OvidSP sučelja dostupne su sljedeće baze podataka:

Evidence-Based Medicine Reviews (EBMR):

 • Cochrane Database of Systematic Reviews
 • Cochrane Clinical Answers (CCAs)
 • The Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (DARE)
 • Health Technology Assessments (HTA)
 • NHS Economic Evaluation Database (NHSEED)
 • ACP Journal Club, The Cochrane Central Register of Controlled Trials
 • Cochrane Methodology Register (CMR)

Medline

AGRICOLA

ERIC

Pregled baza po područjima

Pregled baza po abecedi

Novosti o otvorenim i probnim pristupima bazama podataka