Academic Search Complete

Multidisciplinarna baza podataka s cjelovitim tekstom koja pokriva sva znanstvena područja. Sadrži gotovo 6.600 aktivnih znanstvenih i stručnih časopisa od kojih je gotovo 6.000 aktivnih znanstvenih časopisa koji provode recenzijski postupak, više od 4.000 recenziranih časopisa bez embarga te je gotovo 4.000 časopisa indeksirano u citatnim bazama Web of Science ili Scopus. Osim navedenog, uključuje i više od 67.000 video materijala novinske agencije Associated Press sa snimkama koje potječu od 1930. godine.

 
Izdavač: EBSCO Information Services
Pristup: nacionalna licenca
Vrsta baze: baza cjelovitih tekstova
Područja: biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, društvene znanosti, humanističke znanosti, prirodne znanosti, tehničke znanosti
 
Kliknite ovdje za pristup bazi!
 

AGRICOLA

Bibliografska baza AGRICOLA (AGRICultural OnLine Access) indeksira časopise iz područja agronomije, botanike, entomologije, šumarstva, hrane i prehrane, hidrologije, zaštite okoliša, zoologije, akvakulture i srodnih područja. Sadržaj baze uključuje preko 5 milijuna citata, a osim članaka sadrži i poglavlja knjiga, monografije, disertacije, patente, softver, audiovizualni sadržaj i razne izvještaje.
Baza je dostupna putem sučelja Ovid.

 
Izdavač: National Agricultural Library, SAD
Pristup: nacionalna licenca
Vrsta baze: baza cjelovitih tekstova
Područja: biotehničke znanosti, prirodne znanosti
 
Kliknite ovdje za pristup bazi!
 

BioOne Complete

BioOne Complete je zbirka od 190 online naslova iz područja biologije, ekologije i znanosti o okolišu. Ovaj vrijedan izvor znanstvenih informacija za studente, profesore i znanstvenike sadrži aktualan sadržaj iz niza danas bitnih tema uključujući klimatske promjene, ekologiju, očuvanje biološke raznolikosti i upravljanje prirodnim resursima. Dvije trećine pretplaćenih naslova indeksirani su u Web od Science te ih je 45% dostupno online isključivo putem BioOne Complete platforme.
Dostupan je sadržaj do 2016. godine.

 
Izdavač: BioOne
Pristup: nacionalna licenca
Vrsta baze: baza cjelovitih tekstova
Područja: biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, prirodne znanosti
 
Kliknite ovdje za pristup bazi!
 

BIOSIS Citation Index (BCI)

BIOSIS Citation Index (BCI) je interdisciplinarna citatna baza podataka koja uključuje sadržaj baze podataka BIOSIS Previews obogaćen citatnim podacima. Baza sadrži preko 22 milijuna zapisa iz gotovo 5.600 časopisa koji pokrivaju područja prirodnih i srodnih znanosti i disciplina: biologija (botanika, ekologija, zoologija), biokemija, biomedicina, biotehnologija, agronomija, genetika itd.

 
Izdavač: Clarivate Analytics
Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Citatna baza
Područja: biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, prirodne znanosti
 
Kliknite ovdje za pristup bazi!
 

Book Citation Index

Book Citation Index (BKCI) indeksira više od 80000 odabranih knjiga počevši od 2005. godine. Baza je dostupna u dva izdanja:

 • Book Citation Index– Science
 • Book Citation Index– Social Sciences & Humanities
 • Baza je dio Web of Science Core Collection i može joj se pristupiti putem Web of Science sučelja.

   
  Izdavač: Clarivate Analytics
  Pristup: nacionalna licenca
  Vrsta baze: citatna baza
  Područja: biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, društvene znanosti, humanističke znanosti, prirodne znanosti, tehničke znanosti
   
  Kliknite ovdje za pristup bazi!
   

  CAB Abstracts

  CAB Abstracts je bibliografska baza podataka u izdanju CABI Publishing koja sadrži više od 8.7 milijuna zapisa počevši od 1973. godine do danas, više od 380.000 sažetaka koji se uključuju u bazu na godišnjoj razini, a uključuje i cjelovite tekstove za više od 350.000 članaka.
  Baza obuhvaća zapise za više od 8.000 serijskih publikacija, knjiga i poglavlja iz knjiga, priručnika, konferencijskih zbornika i dr. s područja primijenjenih biotehničkih znanosti, uključujući poljoprivredu, šumarstvo, nutricionizam, veterinarstvo, znanosti o okolišu i srodne discipline.
  Baza je dostupna putem sučelja EBSCOhost.

   
  Popis časopisa
   
  Izdavač: CABI (Centre for Agriculture and Biosciences International)
  Pristup: nacionalna licenca
  Vrsta baze: bibliografska baza
  Područja: biotehničke znanosti
   
  Kliknite ovdje za pristup bazi!
   

  Cambridge Journals

  Cambridge Journals zbirka časopisa obuhvaća više od 380 recenziranih znanstvenih časopisa koji pokrivaju razna znanstvena područja uključujući prirodne znanosti, biomedicinu i zdravstvo, znanosti o okolišu, biotehničke znanosti te društvene i humanističke znanosti.
  Dostupni su časopisi u rasponu od 1997. – 2018. godine.

   
  Izdavač: Cambridge University Press
  Pristup: nacionalna licenca
  Vrsta baze: baza cjelovitih tekstova
  Područja: biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, društvene znanosti, humanističke znanosti, prirodne znanosti, tehničke znanosti
   
  Kliknite ovdje za pristup bazi!
   

  Current Contents Connect (CCC)

  Current Contents Connect (CCC) sadrži kazala, sažetke i bibliografske podatke iz najnovijih izdanja vodećih svjetskih časopisa u svim znanstvenim područjima, te s više od 7.000 odabranih web stranica.
  Bazi se može pristupiti putem Web of Science sučelja.

   
  Izdavač: Clarivate Analytics
  Pristup: nacionalna licenca
  Vrsta baze: baza cjelovitih tekstova
  Područja: biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, društvene znanosti, humanističke znanosti, prirodne znanosti, tehničke znanosti
   
  Kliknite ovdje za pristup bazi!
   

  DART – Europe E-theses Portal

  DART – Europe je portal koji ujedinjuje više zbirki doktorskih disertacija europskih sveučilišta. Omogućen je pristup cjelovitim tekstovima za više od 150.000 disertacija iz 17 zemalja.

   
  Izdavač: Association of European Research Libraries
  Pristup: otvoreni pristup
  Vrsta baze: repozitorij
  Područja: biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, društvene znanosti, humanističke znanosti, prirodne znanosti, tehničke znanosti
   
  Kliknite ovdje za pristup bazi!
   

  Data Citation Index (DCI)

  Data Citation Index (DCI) indeksira više od 500 repozitorija koji sadrže podatke istraživanja iz cijeloga svijeta i povezuje ih sa znanstvenom literaturom sa svrhom praćenja citiranosti. Pokriva sadržaj od 1900. godine do danas.
  Dostupna je u dva izdanja:

 • Science
 • Social Sciences & Humanitie
 • Bazi se može pristupiti putem Web of Science sučelja.

   
  Izdavač: Clarivate Analytics
  Pristup: nacionalna licenca
  Vrsta baze: citatna baza
  Područja: biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, društvene znanosti, humanističke znanosti, prirodne znanosti, tehničke znanosti
   
  Kliknite ovdje za pristup bazi!
   

  DOAJ – Directory of Open Access Journals

  DOAJ je zbirka znanstvenih i stručnih elektroničkih časopisa u otvorenom pristupu. Svi časopisi koji ulaze u zbirku prethodno su provjereni; svaki uključeni časopis mora proći recenzijski postupak te kontrolu kvalitete od strane uredništva, mora donositi znanstvene sadržaje i biti javno dostupan. Baza trenutno uključuje više od 11.000 časopisa iz 125 zemalja te pokriva sva područja znanosti.

   
  Izdavač: Infrastructure Services for Open Access (IS4OA)
  Pristup: otvoreni pristup
  Vrsta baze: direktorij
  Područja: biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, društvene znanosti, humanističke znanosti, prirodne znanosti, tehničke znanosti
   
  Kliknite ovdje za pristup bazi!
   

  DOAR – Directory of Open Access Repositories

  OpenDOAR je direktorij institucijskih repozitorija u otvorenom pristupu (repozitoriji sveučilišta, instituta i sl.). Repozitoriji sadrže različite vrste radova: članke, doktorske disertacije, izvještaje…

   
  Izdavač: University of Nottingham, Velika Britanija
  Pristup: otvoreni pristup
  Vrsta baze: direktorij
  Područja: biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, društvene znanosti, humanističke znanosti, prirodne znanosti, tehničke znanosti
   
  Kliknite ovdje za pristup bazi!
   

  EBSCOhost

  EBSCOhost je platforma putem koje su dostupne sve EBSCO baze podataka. Obuhvaćaju niz bibliografskih baza, kao i brojne baze s cjelovitim tekstom radova iz prirodnih, tehničkih, društvenih, humanističkih i biotehničkih znanosti, biomedicine i zdravstva.
   
  Putem EBSCOhost sučelja dostupne su sljedeće baze podataka:

 • Academic Search Complete
 • Business Source Complete
 • CAB Abstracts
 • CINAHL with Full Text
 • EconLit
 • FSTA – Food Science and Technology Abstracts
 • GeoRef
 • GeoRef In Process
 • GreenFILE
 • Inspec
 • MasterFILE Premier
 • Newswires
 • PsycARTICLES
 • PsycINFO
 • Regional Business News
 • SocINDEX with Full Text
 •  
  Izdavač: EBSCO Information Services
  Pristup: nacionalna licenca
  Vrsta baze: platforma baza podataka
  Područja: biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, društvene znanosti, humanističke znanosti, prirodne znanosti, tehničke znanosti
   
  Kliknite ovdje za pristup bazi!
   

  Emerging Sources Citation Index (ESCI)

  Emerging Sources Citation Index (ESCI) indeksira više od 5.700 časopisa i uključuje više od milijun zapisa od 2015. godine do danas.
  Sadrži časopise koji se nalaze u procesu Clarivate Analytics inicijalne uredničke evaluacije odabira časopisa za uključivanje u njihove citatne indekse.
  Baza je dostupna putem sučelja Web of Science i pretražuje se automatski prilikom pretrage Web of Science Core Collection. Isključivanje rezultata iz pretrage koji se odnose na radove u okviru ESCI, može se učiniti odabirom opcije MORE SETTINGS – Web of Science Core Collection: Citation Indexes.

   
  Izdavač: Clarivate Analytics
  Pristup: nacionalna licenca
  Vrsta baze: citatna baza
  Područja: biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, društvene znanosti, humanističke znanosti, prirodne znanosti, tehničke znanosti
   
  Kliknite ovdje za pristup bazi!
   

  Food Science and Technology Abstracts – FSTA

  Food Science and Technology Abstracts (FSTA) je bibliografska baza podataka izdavača International Food Information Service (IFIS).
  Obuhvaća znanstvenu literaturu o prehrani i zdravlju, tehnologiji proizvodnje hrane i prehrambenih proizvoda, biotehnologiji, mikrobiologiji, sigurnosti hrane, načinima pakiranja hrane te srodne teme i djelatnosti. Sadrži više od 1.3 milijuna zapisa iz više od 1.000 aktualnih časopisa te ukupno više od 5.400 časopisa i knjiga, konferencijskih članaka, patenata i standarda iz razdoblja od 1969. godine do danas.
  Baza je dostupna putem sučelja EBSCOhost.
   
  Popis naslova

   
  Izdavač: International Food Information Service (IFIS)
  Pristup: nacionalna licenca
  Vrsta baze: bibliografska baza
  Područja: biotehničke znanosti
   
  Kliknite ovdje za pristup bazi!
   

  Google Scholar

  Google Scholar nudi jednostavan način širokog pretraživanja znanstvene literature. S jednog se mjesta mogu pretraživati mnoge znanstvene discipline iz različitih izvora: recenzirani radovi, knjige, sažeci i članci izdani od akademskih izdavača, profesionalnih društava, repozitorija preprinata…

   
  Izdavač: Google
  Pristup: Otvoreni pristup
  Područja: biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, društvene znanosti, humanističke znanosti, prirodne znanosti, tehničke znanosti
   
  Kliknite ovdje za pristup bazi!
   

  GreenFILE

  GreenFILE je bibliografska baza podataka koja obuhvaća agronomiju, pravo, zdravstvo, obrazovanje, tehnologiju i srodna područja. Sadrži više od 900.000 zapisa, ali i cjelovite tekstove u otvorenom pristupu za više od 13.000 zapisa.
  U bazi je pokriveno više od 700 publikacija uključujući znanstvene, vladine i ine naslove od općeg interesa koji pokrivaju sve aspekte utjecaja čovjeka na okoliš s multidisciplinarnim pristupom, a odnose se na globalne klimatske promjene, zelenu gradnju, zagađenje, održivu poljoprivredu, obnovljive izvore energije, recikliranje i druge srodne teme.
  Neki od ključnih časopisa sadržanih u bazi su Agriculture, Ecosystems & Environment, Forest Ecology & Management, International Journal of Green Energy.
  Baza je dostupna putem sučelja EBSCOhost.

   
  Izdavač: EBSCO Information Services
  Pristup: nacionalna licenca
  Vrsta baze: bibliografska baza
  Područja: biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, društvene znanosti, humanističke znanosti, prirodne znanosti, tehničke znanosti
   
  Kliknite ovdje za pristup bazi!
   

  Hrčak – Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske

  Hrčak je centralni portal koji na jednom mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise koji nude otvoreni pristup svojim radovima.
  U bazi se nalazi preko 400 časopisa, više od 12.000 sveščića te više od 150.000 objavljenih radova s cjelovitim tekstom koji pokrivaju sva znanstvena područja.

   
  Izdavač: EBSCO Information Services
  Pristup: otvoreni pristup
  Vrsta baze: baza cjelovitih tekstova
  Područja: biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, društvene znanosti, humanističke znanosti, prirodne znanosti, tehničke znanosti
   
  Kliknite ovdje za pristup bazi!
   

  Journal Citation Reports (JCR)

  Journal Citation Reports (JCR) je citatna baza podataka koja pomoću citiranosti objavljenih radova omogućuje sustavno i objektivno određivanje važnosti časopisa unutar nekog znanstvenog područja. JCR baza pruža citatne podatke te podatke o faktorima odjeka časopisa koji olakšavaju evaluaciju znanstvenih časopisa.
  Indeksira više od 11.000 časopisa te sadrži 2.2. milijuna članaka, recenzija i drugih materijala.

   
  Izdavač: Clarivate Analytics
  Pristup: nacionalna licenca
  Vrsta baze: citatna baza
  Područja: biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, društvene znanosti, humanističke znanosti, prirodne znanosti, tehničke znanosti
   
  Kliknite ovdje za pristup bazi!
   

  OpenThesis

  OpenThesis je repozitorij koji omogućava otvoren pristup znanstvenim tezama, doktorskim disertacijama i ostalim akademskim publikacijama.

   
  Izdavač: OpenThesis.org
  Pristup: otvoreni pristup
  Vrsta baze: repozitorij
  Područja: biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, društvene znanosti, humanističke znanosti, prirodne znanosti, tehničke znanosti
   
  Kliknite ovdje za pristup bazi!
   

  OvidSP

  OvidSP je platforma na kojoj su dostupne sve baze podataka izdavača Ovid Technologies, Inc. (Wolters Kluwer grupacija). Platforma objedinjuje i nudi pristup cijelom nizu baza koje pružaju bibliografske podatke te pristup cjelovitim tekstovima za određene naslove. Pokriva područja biomedicine i zdravstva, biotehnologije, te prirodnih znanosti.
   
  Preko OvidSP sučelja dostupne su sljedeće baze podataka:
  AGRICOLA
  Evidence-Based Medicine Reviews (EBMR)
  ERIC
  Journals@Ovid Full Text
  Medline

   
  Izdavač: Ovid Technologies, Inc.
  Pristup: nacionalna licenca
  Vrsta baze: platformna baza podataka
  Područja: biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, prirodne znanosti
   
  Kliknite ovdje za pristup bazi!
   

  ProQuest Dissertations & Theses Global (PQDT)

  ProQuest Dissertations & Theses Global (PQDT) je baza doktorskih disertacija i magistarskih radova u kojima su dokumentirane najnaprednije ideje iz širokog raspona zastupljenih područja te zabilježeni primjeri najnovijih istraživanja, osobito korisnih za studente. Sadrži približno 1,7 milijuna cjelovitih disertacija i magistarskih radova te 3,8 milijuna sažetaka završnih radova.

   
  Izdavač: ProQuest
  Pristup: Sveučilište u Zagrebu (moguće korištenje putem MKP NSK)
  Vrsta baze: repozitorij
  Područja: biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, društvene znanosti, humanističke znanosti, prirodne znanosti, tehničke znanosti
   
  Kliknite ovdje za pristup bazi!
   

  Russian Science Citation Index

  Russian Science Citation Index je razvijen u suradnji s ruskom Scientific Electronic Library (eLibrary.ru). Baza sadrži podatke o citiranosti i bibliografske podatke o znanstvenim člancima ruske akademske i znanstvene zajednice objavljenim u više od 600 časopisa.
  Bazi se može pristupiti putem Web of Science sučelja.

   
  Izdavač: Clarivate Analytics
  Pristup: naconalna licenca
  Vrsta baze: citatna baza
  Područja: biotehničke znanosti, društvene znanosti, humanističke znanosti, prirodne znanosti, tehničke znanosti
   
  Kliknite ovdje za pristup bazi!
   

  SciELO Citation Index

  SciELO Citation Index je citatna baza podataka koja indeksira stručnu literaturu i časopise s područja zemalja Latinske Amerike, Kariba, a uključuje i Južnu Afriku, Španjolsku i Portugal.
  Baza obuhvaća preko 650 časopisa, više od 4 milijuna citiranih referenci te poveznice na cjelovite tekstove u otvorenom pristupu na sučelju SciELO.
  SciELO (Scientific Electronic Library Online) je digitalna knjižnica koja predstavlja model kooperativnog elektroničkog izdavaštva časopisa u otvorenom pristupu. Projekt su pokrenule i podržale prvenstveno znanstvene institucije Brazila u suradnji sa zemljama Latinske Amerike i Kariba.
  SciELO Citation Index se može pretražiti putem Web of Science sučelja.

   
  Izdavač: São Paulo Research Foundation
  Pristup: nacionalna licenca
  Vrsta baze: citatna baza
  Područja: biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, društvene znanosti, humanističke znanosti, prirodne znanosti, tehničke znanosti
   
  Kliknite ovdje za pristup bazi!
   

  ScienceDirect

  ScienceDirect je sučelje koje sadrži veliki izvor informacija za znanstvenike, nastavnike, studente, informacijske stručnjake itd. Uključuje preko 14 milijuna publikacija koje uključuju preko 3.800 časopisa, od čega oko 2.000 izdaje Elsevier. Baza pokriva područja prirodnih, tehničkih, medicinskih, društvenih i humanističkih znanosti.
  U nacionalnom pristupu dostupan je sadržaj do 2012. godine.

   
  Popis časopisa
   
  Izdavač: Elsevier
  Pristup: nacionalna licenca
  Vrsta baze: baza cjelovitih tekstova
  Područja: biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, društvene znanosti, humanističke znanosti, prirodne znanosti, tehničke znanosti
   
  Kliknite ovdje za pristup bazi!
   

  Scopus

  Scopus je citatna baza podataka koja indeksira izvore iz cijeloga svijeta, a uključuje više od 69 milijuna zapisa za 21.950 recenziranih časopisa (od kojih je više od 3.600 u otvorenom pristupu), 280 trade časopisa iz gotovo svih područja znanosti, više od 560 serija knjiga, 8 milijuna zbornika s konferencija te više od 39 milijuna patenata.

   
  Izdavač: Elsevier
  Pristup: nacionalna licenca
  Vrsta baze: citatna baza
  Područja: biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, društvene znanosti, humanističke znanosti, prirodne znanosti, tehničke znanosti
   
  Kliknite ovdje za pristup bazi!
   

  Springer Journals

  Zbirka časopisa Springer Journals sadrži više od 2.000 naslova koji pokrivaju sva znanstvena područja s dostupnim sadržajem od 1997. do 2018. godine.
  Zbirka je dostupna putem platforme SpringerLink.

   
  Izdavač: Springer Nature
  Pristup: nacionalna licenca
  Vrsta baze: baza cjelovitih tekstova
  Područja: biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, društvene znanosti, humanističke znanosti, prirodne znanosti, tehničke znanosti
   
  Kliknite ovdje za pristup bazi!
   

  Taylor & Francis Subject Collections

  Taylor & Francis Subject Collections u nacionalnoj pretplati sastoji se od tri predmetne zbirke časopisa; Social Science & Humanities Library, Science & Technology Library and Medical Library, a koje ukupno sadrže više od 2200 naslova časopisa u okviru društvenih i humanističkih znanosti, prirodnih i tehničkih znanosti te medicine i javnog zdravstva.
  Dostupni su časopisi u rasponu od 1997. – 2018.

   
  Izdavač: Taylor & Francis Group
  Pristup: nacionalna licenca
  Vrsta baze: baza cjelovitih tekstova
  Područja: biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, društvene znanosti, humanističke znanosti, prirodne znanosti, tehničke znanosti
   
  Kliknite ovdje za pristup bazi!
   

  USPTO – United States Patent and Trademark Office

  USPTO je baza cjelovitih tekstova i slika o patentima koju održava američki Ured za patente i zaštitne znakove. Baza sadrži cjelovite informacije o patentima od 1976. godine i vizualne prikaze patenata od 1790. do danas.

   
  Izdavač: United States Department of Commerce
  Pristup: otvoreni pristup
  Vrsta baze: baza cjelovitih tekstova
  Područja: biotehničke znanosti, prirodne znanosti, tehničke znanosti
   
  Kliknite ovdje za pristup bazi!
   

  Web of Science (WoS)

  Web of Science (WoS) je platforma u izdanju Clarivate Analytics (bivši Thomson Reuters Intellectual Property and Science business) putem koje su dostupne citatne baze koje pokrivaju sva područja znanosti. Platforma sadrži više od 33.000 indeksiranih časopisa te gotovo milijardu zapisa citiranih referenci, a uključuje članke, zbornike s konferencija, izvještaje, patente i drugo.
   
  Putem Web of Science sučelja dostupne su sljedeće baze podataka:
   
  Web of Science Core Collection (WoS CC):

 • Arts & Humanities Citation Index (1957. – danas)
 • Book Citation Index– Science (2011. – danas)
 • Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (2011. – danas)
 • Conference Proceedings Citation Index- Science (2011. – danas)
 • Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (2011. – danas)
 • Current Chemical Reactions (2011. – danas)
 • Emerging Sources Citation Index (2015. – danas)
 • ESCI Backfiles (2005. – danas)
 • Index Chemicus (2011. – danas)
 • Science Citation Index Expanded (1955. – danas)
 • Social Sciences Citation Index (1955. – danas)
 •  
  Web of Science Citation Connection:

 • Biological Abstracts (2011. – danas)
 • BIOSIS Citation Index (2011. – danas)
 • Biosis Previews (2011. – danas)
 • Chinese Science Citation Database (2011. – danas)
 • Current Contents Connect (1998. – danas)
 • Data Citation Index (2011. – danas)
 • Derwent Innovations Index (2011. – danas)
 • KCI – Korean Journal Database (2011. – danas)
 • MEDLINE (1950. – danas)
 • Russian Science Citation Index (2011. – danas)
 • SciELO Citation Index (2011. – danas)
 • Zoological Records (2011. – danas)
 •  
  Izdavač: Clarivate Analytics
  Pristup: nacionalna licenca
  Vrsta baze: platforma baza podataka
  Područja: biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, društvene znanosti, humanističke znanosti, prirodne znanosti, tehničke znanosti
   
  Kliknite ovdje za pristup bazi!
   

  Wiley Online Library

  Wiley Online Library je platforma putem koje je moguće pristupiti multidisciplinarnoj zbirci koja sadrži više od 1.400 časopisa. Zastupljeni časopisi pokrivaju raznovrsna područja i discipline uključujući društvene znanosti (ekonomija, financije, računovodstvo, informatika, informacijska tehnologija, pravo i kriminologija, psihologija), agronomiju, prehrambenu tehnologiju i nutricionizam, arhitekturu i prostorno planiranje, umjetnost, tehničke i prirodne znanosti, medicinu i zdravstvo, veterinarstvo.
  Dostupan je sadržaj od od 1997. – 2018.

   
  Popis časopisa
   
  Izdavač: Wiley
  Pristup: Sveučilište u Zagrebu (moguće korištenje putem MKP NSK)
  Vrsta baze: baza cjelovitih tekstova
  Područja: biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, društvene znanosti, humanističke znanosti, prirodne znanosti, tehničke znanosti
   
  Kliknite ovdje za pristup bazi!