Upisi

Znanstveno-nastavno osoblje Sveučilišta u Splitu ima mogućnost kolektivnog i individualnog članstvo u knjižnici.
Do građe iz Sveučilišne knjižnice u Splitu mogu doći i međuknjižničnom posudbom, posredovanjem knjižnice fakulteta na kojemu su zaposleni.

Znanstvena produktivnost i izvrsnost

Posudba

Znanstveno-nastavno osoblje s reguliranim godišnjim članstvom ostvaruje pravo na istodobnu vanjsku posudbu 2 naslova, odnosno 4 sveska, na razdoblje od 30 dana. Prije isteka, posudbeni se rok iznimno može produžiti ako građu ne traže drugi korisnici. Za određenu građu, kao i onu na listi čekanja, može se odrediti kraći posudbeni rok. Ako se knjige ne vrate u dogovorenome roku, naplaćuje se zakasnina (Cjenik).
 
Sveučilišna knjižnica nudi i mogućnost međuknjižnične posudbe građe koju sama ne posjeduje.

CROLIST Skupni katalog

 

Podrška u radu, istraživanju i nastavi

Podrška u radu

 

Sveučilišna knjižnica znanstveno-nastavnom osoblju Sveučilišta u Splitu nudi usluge bibliometrijskih istraživanja za potrebe napredovanja u zvanjima, prijava na projekte, stipendije i sl.

Na zahtjev znanstvenika Knjižnica izdaje potvrdu o zastupljenosti i citiranosti njegovih radova. Za sve informacije možete se javiti e-poštom na: bibliometrija@svkst.hr

 

Podrška u istraživanju

Možemo Vam pomoći u tematskom pretraživanju, traženju ostalih informacijskih izvora, oblikovanju rada, njegovu objavljivanju i svim ostalim potrebnim koracima. Za sve informacije javite se informatorima na ulaznoj etaži ili e-poštom na: info@svkst.hr

 

Podrška u nastavi

Edukacija korisnika jedna je od glavnih knjižničnih zadaća, a obavlja se individualno ili za skupine korisnika. Provode se orijentacijske radionice za snalaženje u knjižnici, pretraživanje knjižničnog kataloga i drugih informacijskih izvora (baza podataka). Edukativne radionice mogu se provesti na općoj ili stručno prilagođenoj razini i unutar kolegija.
Za detaljne informacije obratite se e-poštom na: edukacija@svkst.hr

 

Novosti o otvorenim i probnim pristupima bazama podataka

Novosti o elektroničkim izvorima na koje smo pretplaćeni nacionalnom licencom i probnim pristupima možete pronaći ovdje.

 

Znanstvena produktivnost

Otvorena znanost

U kontekstu otvorene znanosti, Sveučilišna knjižnica u Splitu pruža podršku za objavu rada u otvorenom pristupu, istraživački podatke i repozitorije. Više

 

Upute

Časopisi sastavnica Sveučilišta u Splitu – Journals published by the University of Split