Međuknjižnična posudba jest usluga kojom Knjižnica, na korisnički zahtjev, od drugih knjižnica (domaćih i inozemnih) pribavlja stručnu literaturu koju nema ili pak svoju građu posuđuje drugim knjižnicama.
Usluga je omogućena svim godišnjim i kolektivnim članovima te splitskim fakultetskim i specijalnim knjižnicama za potrebe njihovih korisnika.

Usluga međuknjižnične posudbe naplaćuje se prema cjeniku, i to tek kad naručeni materijali stignu.

Pošto je utvrdio da Sveučilišna knjižnica ne posjeduje publikaciju koja mu je potrebna, korisnik podnosi zahtjev za međuknjižničnu posudbu ispunjavanjem posebnog obrasca u knjižnici, online zahtjeva ili e-poštom na ill@svkst.hr. Zahtjev mora sadržavati detaljne podatke o publikaciji (autora, naslov, izdavača, godinu izdanja, odnosno autora i naslov članka, naslov časopisa, godište, sveščić i stranice za pojedinačne radove) te detaljne podatke o naručitelju (ime i prezime, broj knjižnične članske iskaznice, te telefonske brojeve i adresu e-pošte za kontakt).

Knjige naručene iz hrvatskih knjižnica najčešće stižu u roku od 3 do 7 dana, a iz europskih u roku od 5 do 10 dana. O pristigloj građi naručitelje obavještavamo telefonski ili e-poštom.
Knjige dobivene na posudbu namijenjene su radu u čitaonici, a u većini slučajeva mogu se zadržati 3 tjedna, dok fotokopije ili skenovi ostaju u naručiteljevu vlasništvu.
Neke se vrste knjižnične građe isključuju od međuknjižnične posudbe, a većinom su to stare i rijetke knjige, referentne publikacije, časopisi te neknjižna građa.

Zahtjev za međuknjižničnu posudbu
Imate li dodatnih pitanja i nedoumica, slobodno nam se javite.

Kontakti službe za MKP:
e-pošta: ill@svkst.hr
tel. + 385 (0) 21 434- 817 i + 385 (0) 21 434- 850