Uredništvo:
Ana Utrobičić, glavna urednica
Irena Urem
Ljiljana Poljak


Grafički materijali:
Irena Urem
Branko Bralić

Lektura:
Sanja Brbora

Razvoj i održavanje:
Ljiljana Poljak
Ivan Vuko
Josip Knezović

Nakladnik:
© Sveučilišna knjižnica u Splitu
Ruđera Boškovića 31,
21000 Split, Hrvatska

X