"KNJIGE TISKANE U XVI. STOLJEĆU" - Katalog izložbe

PUBLIKACIJE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE U SPLITU
16
LIBER MEDITERRANENS LIBRI  XVI. SAECULO TYPIS IMPRESSI Catalogues fundi Bibliothecae Universitatis studiorum Spalatensis Bibliotheca Universitatis studiorum Spalatensis MDCCCCXCVI
   KNJIGA MEDITERANA KNJIGE TISKANE U XVI.  STOLJEĆU Katalog fonda Sveučilišne knjižnice u Splitu Sveučilišna knjižnica u Splitu 1996.
Nakladnik SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U SPLITU Za nakladnika Dubravka Dujmović Autor kataloga Branko Jozić Izbor ilustracija Vanja Kovačić Joško Belamarić Slog Ivan Vuko Tisak Tiskara "Poljica" Dugi Rat Naklada 500 primjeraka ISBN  953-96216-3-1 
K A Z A L O Proslov                                                         7 Branko Jozić Katalog knjiga                                                  9 Kazalo nakladnika                                               78 Popis ilustracija                                               83 1. I quattro libri di Marco Aurelio..., Venetia, appresso Francesco Portonaris da Trino, 1562, R - 507, Kat. br. 14.
P R O S L O V Suvremena era informatike nije sinonim samo za hardware i software; ona podrazumijeva sustave koji omogućuju jednostavan i brz protok informacija. Danas su ti sustavi podržani sofisticiranom tehničkom opremom, ali oni su stvarani i razvijani paralelno s razvojem komunikacije. U tom smislu izrađivani su i razni katalozi koji su trebali, i više-manje uspijevali, zadovoljiti informacijske potrebe zainteresiranih. Na području bibliotekarstva 1960-ih godina, nakon što se popisivanje inkunabula privodilo kraju, pristupilo se popisivanju publikacija iz XVI. stoljeća. Cilj je načiniti kataloge tiskopisa XVI. stoljeća za pojedine narode, odnosno države, koji bi bili građa za svjetsku bibliografiju izdanja iz XVI. stoljeća. Pred desetak godina u Hrvatskoj je na poticaj Komisije za povijest knjige i knjižnica HBD te na preporuku Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu započeo organiziran rad na popisivanju izdanja iz XVI. stoljeća. Uključujući se u svjetski bibliotekarski pothvat Sveučilišna knjižnica u Splitu javnosti podastire ovaj katalog publikacija cinquecenta koje ona posjeduje. Istina, pomalo kasno između ostaloga jer su se razni bibliotekarski poslovi radili paralelno. Ipak, i sada će biti od koristi, kako bibliotekarima, tako i mnogim drugim stručnjacima.  Katalog na svoj način posvješćuje participaciju ovog podneblja u europskom kulturnom razvoju. Visok stupanj te participacije očituje i širina spektra duhovnog stvaralaštva, od kojeg Sveučilišna knjižnica čuva tek jedan dio. Razumljivo, najviše je izdanja talijanskih nakladnika (iz Venecije, Padove, Pesara, Rima, Napulja, Bologne, Firence, Vicenze, Verone, Milana, Ferare, Parme...), ali ima i drugih (iz Bazela, Liona, Beča, Frankfurta, Koelna, Dilingena, Pariza, Antverpena, Roterdama, Praga...) pa se može reći da fond u određenoj mjeri reflektira nakladnički zemljovid ondašnje Europe. Zastupljena su biblijsko-teološko-liturgijsko-pastoralna kao i profana djela iz područja filozofije, logike, prava, politike, književnosti, pomorstva, trgovine, medicine, zvjezdoznanstva... Pretežno su na latinskom jeziku, ali ima ih i na talijanskom, francuskom pa i hrvatskom. Od hrvatskih autora pozornost privlači obiman corpus Marulićevog opusa. U ovaj popis uključeno je i nekoliko pretisaka izvornika, jer sadrže podatke o izvornicima koji mogu biti korisni. Budući da je popisivanje rađeno prije izlaska ISBD(A), u odnosu nanj postoje neka odstupanja: mjesta izdanja pisana uglavnom u nominativu i godine izdanja arapskim brojkama. Redoslijed navoda u polju napomena rezultat je programa za katalogizaciju CROLIST. Ostale su neke lakune, prvenstveno zbog stupnja oštećenosti pojedinih knjiga pa nije bilo uvijek moguće ustanoviti mjesto, godinu izdanja kao ni  sve bilješke ex libris. Dio popisanih publikacija predstavili smo javnosti na manifestaciji Knjige Mediterana.  Posebno smo htjeli pokazati kako su u 16. stoljeću knjige likovno oblikovane pa smo izložili karakteristične nakladničke znakove, inicijale, pažljivo oblikovane naslovnice i ostale ilustracije izra¦ene u tehnici drvoreza ili bakropisa. Zahvaljujemo mr. Vanji Kovačić  i mr. Jošku Belamariću na stručnoj pomoći u izboru ilustracija i postavljanju izložbe te na brojnim, vrijednim sugestijama i rješenjima čime su doprinjeli ovom radu. Branko Jozić
K A T A L O G    K N J I G A                                 R - 527 AGRICOLA Frisio, Rodolfo        Della invention dialettica / Rodolfo Agricola Frisio ; tradotto da Oratio Toscanella. - Venetia : appresso Giouanni Bariletto, 1567. - 10 + 290 str. : inicijali, vinjete ; 21 x 15 cm Na nasl. str. ex libris "Antonius Mladineus"; nakladnikov znak - Kožni uvez oštećen, na unutrašnjosti bilj. rukom. - Tavole.                                 R - 528 AGRIPPA, Camillo    Nvove inventioni ... sopra il modo di Nauigare / Camillo Agrippa. - Roma : presso a Domenico Gigliotti, 1595. - 8 + 52 + 2 str. ; 20 x 15 cm Privez. - Nakladnikov znak. Portret autora.         R - 526 ALBERGONUS Mediolanensis, Eleutherius:    Resolvutio doctrinae Scoticae in qua quid Doctor subtilis circa singulas quas exagitag questiones sentiat etsi oppositum alii opinentur breuibus ostenditur / F. Eleutherius Albergonus Mediolanensis. - Patauij : apud Paulum Meiettum, 1593. - 17 + 124 f. : inicijali, vinjete ; 20 x 15 cm Na nasl. str. nakladnikov znak. - Na prvom listu rukom: "Joannes Maria de Zanchis possidet". - Veoma oštećena. - Index. - Arbor variationis circa Babtismi ex Scoto, Dist.3.         R - 1193 ALFONSO, da Orvieto        Breve sommario et epilogo nel qvale si dichiara che cosa sia Indulgenza, & conoscere il modo di pigliarla perfettamente / Alfonso da Oruieto. - Bologna : appresso gli Heredi di Gio. Rossi, 1599. - 104 str. ; 14 x 9 cm Privez. - Oštećena.         R - 542 ALFONSUS, de Castro Zamorensis        F. Alfonsi de Castro Zamorensis Ordinis minorvm..., Aduersus omnes haereses libri quatuordecim: opvs hoc nvnc denuo ab auctore ipso recognitum est... - Venetia : ad Signum Spei, 1546. - 56 + 590 str. : inicijali ; 16 x 10 cm Uvez oštećen; manjka kraj knjige [?]. - Prednje korice obložene kožom s reljefno utisnutim ornamentima i raspelom te s ostacima metalne kopče; na hrptu i otraga običan papir. - Na nasl. str. ex libris: Collegij Penitent. Ord. Praed. - Indices.          R - 516 ALIGHIERI, Dante        La comedia / Dante Aligieri ; la nova espositione di Alessandro Vellvtello. - Vinegia : Francesco Marcolini, 1544. - [nepag.] : ilustr. ; 24 x 17 cm Kožni uvez.         R - 338 ANDRONICUS Dalmata, Tranquillus     Oratio Tranqvilli Andronici Dalmatae ad Germanos De bello suscipiendo contra Thvrcos : eiusdem Tranqvilli De caesaribus Romanorum Inuictissimis Carolo & Ferdinando. - Vienna Panoniae : Io. Singrenium, 1541. - [48] str. ; 22 x 16 cm Na prvom listu: "Ex dono Nob: Dni Simeonis Iudijch[?] Amici car[issi]mi [?] Imaculatae Conceptionis 1742".         R - 511 ANGELIUS Bucinensis, Nicolaus    [Libri de re rvstica a Nicolao Angelio uiro consumatissimo nuper maxima diligentia recogniti & typis excusi, cum indice & expositione omnium dictionum. Catonis. Varronis. Columellae. Palladij.quae aliqua enucleatione indigebant.] / commentarius Iunij Pompo. Fortunati, adnotationes Philippi Beroaldi. - Florentia : per heredes Philippi Iuntae, 1521. - [razl. paginacija] ; 20 x 12 cm Manjka nasl. str., na kraju nakladnikov znak.         R - 769 AQUINAS, Thomas       D. Thomae Aqvinatis In Libros De Anima Aristotelis Expositio : cum duplici Textus translatione, Antiqua scilicet & Argyropyli, nuper recognita... / Domenicus Flandrensis. - Venetia : apud Ivntas, 1549 [na kraju 1551]. - 5 + 89 + 13 + 107 f. : inicijali ; 32 x 22 cm Na nasl. str. i na kraju nakladnikov znak. - Kožni uvez, oštećen. - Indices.         R - 1229 AQUINAS, Thomas      Divi Thomae Aquinatis Enarrationes, qvas cathenam vere avream dicvnt, in Quatuor Euangelia ex vetustissimorum codicum collatione... - Venetiis : apud Marcum Antonium Zalterium, & Michaelem Zanettum, 1584. - 1182 str. ; 21 x 15 cm Malo oštećena. - Tabula.         R - 768 ARISTOTELES       Aristotelis Peri Hermenias Lib. - Venetia : apud Hieronymum Scotum, 1541. - 54 str. : inicijali, vinjete ; 31 x 22 cm Privez. - Oštećena.         R - 552 AUGUSTOBUCONIATUS, Pardulphus Prateius       Ivrisprvdentia vetvs : Draconis, et Solonis leges / Pardulpho Prateio Augustobuconiate collectore, & interprete. - Lvgdvni : apud Gvlielmvm Rovillivm, 1559. - 294 + 12 str. : inicijali ; 16 x 10 cm Kožni uvez, veoma oštećena. - Index.         R - 545 AULUS, Gellius       Auli Gellii Noctivm Atticarvm libri vndeviginti. - [Venetia] : Aldus, [1515]. - 288, 28 f. ; 15 x 10 cm.  Kožni uvez, oštećena.         R - 507 AURELIUS Antoninus, Marcus        [I quattro libri di Marco Aurelio con l'horologio de prencipi]. - Quarta impressione. - Venetia : appresso Francesco Portonaris da Trino, 1562. - 88 + 95 + 114 + 61 f. : ilustr., inicijali ; 20 x 14 cm  Manjka početak knjige, oštećena od vlage.         R - 1351 AURELIUS Antoninus, Marcus        Vita gesti, costvmi, discorsi, et lettere / di Marco Avrelio imperatore, sapientissimo filosofo, & Oratore eloquentissimo. - Venetia : appresso Pietro Marinelli, 1585. - 7 + 167 f. : vinjete, inicijali ; 16 x 10 cm Nakladnikov znak. - Na prvom listu ex libris: "questo libro e di me Matteo Covacich". - Tavole.         R - 761 BACON, John        Quodlibet a Joannis Bachonis Anglici Carmelite theologi profundissimi / a Marco Antonio Zimara philosopho excellentissimo compilatis. - summa diligentia emendata: et nouiter in lucem edita. - Venetia : heredes Octaviani Scoti, 1527. - 63 f. : inicijali ; 31 x 22 cm Addittis insuper quotationibus marginalibus. Una cum Tabula omnium et singularum questionum in ipso opere contentarum. - Knjižni blok oštećen od crva.          R - 575 BALDELLI, Francesco M.          I commentari di Caio Givlio Cesare, tradotti nuouamente di Latino in lingua Toscana / M. Francesco Baldelli. - Venetia : Enea de Alaris, 1573. - 19 f. + 791 str. : vinjete, inicijali ; 15 x 11 cm Kožni uvez; dobro očuvana. - Tavole. - 2 zemljovida.         R - 8240 BALDUS, Perusinus     [Baldi Pervsini Commentaria]. - Lvgdvni : excudebat Claudius Seruanius, 1558-. - sv. : inicijali ; 43 x 28 cm Got. - Nakladnikov znak. - Uvez popustio, manjkaju korice. sv. 1 : in Pandectas, tomvs primvs. - 1558. - 313 f.         Undecim priores pandectarum libri hic a Baldo explicantur. - Index.         R - 8236 BARTOLUS, a Saxoferato      [Bartoli commentaria...]. - Lvgdvni : excudebat Thomas Bertellus, [15__]. - sv. : inicijali ; 41 x 28 cm Uvez i knjižni blok veoma oštećeni od crva. sv. 1 : [prima Bartoli super Codice]. - 213 f.         Manjka nasl. str. sv. 2 : [prima Bartoli super Digesto veteri]. - 4-226 f.         Manjka početak knjige. - Ex libris: Joannes Seuerus... sv. 3 : [prima Bartoli super Digesto nouo]. - 179 [?] f.         Manjka nasl. str. i kraj knjige. - Ex libris... sv. 4 : [prima Bartoli super Infortiato]. - 3-202 f.         Manjka nasl. str. i početak. - Ex libris. sv. 5 : in secundam Digesti Veteris partem. - excudebat Claudius Seruanius,            1555. - 176 f. sv. 6 : [secunda Bartoli super Digesto nouo]. - 1547. - 264 f.         Manjka nasl. str. sv. 7 : secunda Bartoli super Infortiato. - 1547. - 3-195 f.         R - 8237 BARTOLUS, a Saxoferrato      Consilia, qvaestiones, et tractatvs ... - Lvgdvni : excudebat Thomas Bertellus, [15__]. - 223 f. : inicijali ; 41 x 28 cm Uvez i knjižni blok veoma oštećeni od crva. - Repertorivm svper consiliis, qvaestionibvs, et tractatibus...         R - 64 BAYSIUS, Lazarus       Ervditissimi viri Lazari Baysij opus de re uestimentaria ab autore ipso diligenter recognitum : eiusdem, de uasculorum materijs ac uarietate tractatus, antehac nunquam excusus. - Basileae : Froben, 1531. - 9 + 79 + 31 str. : inicijali ; 16 x 11 cm Kožni uvez, oštećen. - Nakladnikov znak. - Index.         R - 8233 BELLEMERA, Aegidius      [Aegidii Bellemerae... Commentaria]. - Ludgvni : sumptibus Iacobi Ioannis Sennetoniorum fratrum, 1548. - sv. : inicijali ; 42 x 28 cm Uvez popustio, manjkaju korice i početak knjige, veoma oštećena. - Indices. sv. 2 : secunda & tertia pars commentariorvm primi Decretalivm.           - 238 + 168 f.         Manjka nasl. str. i početak.         R - 158 BERNARDIN, Splićanin    Pistole i Evangelya po see go[discte] harvatchim yazichom Stumachena... / [Bernardin Splićanin]. - Nouo pristampana, i spomgnom priuiyena,... - V Bnetcih : per Giouan' Antonio Rampazetto, 1586. - 116 f. : grafike ; 22 x 17 cm Rukom: Ovo je treće izdanje Lekcionarija (=[ćaveti) Otca Bernardina Spljećanina...; na kraju: Na 18 Novembra 1829 Pripoveza ovi Libar ja Gargo Zubon iz dugopoglia Domu. donu. Parroku Dn Mattija Benzunu od Solina i Vrragnicza Pisa ja isti mestar zgora - Na oštećena mjesta lijepljen novi papir. - Dar od Narodne čitaonice 1903. - Got. - Kalendar.         R - 590      BEROSI et aliorvm eivs argvmenti avtorum De Chronologica priscae memoriae historia : Cuius scriptores, & consequentem eorum ordinem pro ratione temporum versa pagina indicabit Apodeixis. - Lvgdvni : apud Ioannem Temporalem, 1554. - 2 + 553 + 33 str. : inicijali, vinjete ; 12 x 8 cm Nakladnikov znak.         R - 1271    BIBLIA sacra : ad veritatem Hebraicam, & probatissimorum exemplarium fidem summa diligentia castigata: cum figuris & descriptionibus etiam chorographicis... - Lvgdvni : apud Bartholomaeum Vincentium, 1568. - 14 + 1170 + 72 str. : ilustr., grafike, inicijali, vinjete, zemljovidi ; 20 x 13 cm Na nasl. str. ex libris: "Ad usum Matthei Pauotich[?] Missionarij Apostolicis et Parochi Castri Albalipsci[?] Diaecesis Spalantensis" potom drugom rukom: "Nunc die 30 XIIIJ 1765...". - Tvrde korice obložene kožom s reljefnim ornamentima i okovima. - Hebraicorum, Chaldaeorum, Graecorum nominum interpretationes. - Indices.         R - 529      BIBLIA vtrivsqve testamenti : svmma cvra, ac diligentia & collatione multorum ac ementatissimorum exemplarium... - Venetia : ap. Cominum de Tridino Montisferrati, 1544. - 11 + 659 + 4 f. ; 23 x 19 cm Ex libris MADD (na str. 586: Marco Antonio De Dominis). - Konzervirano, restaurirano i uvezano u Laboratoriju... Arhiva Hrvatske, Zagreb. - III. liber Machabaeorvm ?. - Na nasl. str. Hieronymi Antonij Bernardo Can:ci Spalatensis. - Indices.         R - 639 BOCCACCIO, Giovanni      [Geneologia de gli dei de gentili lib. XV] / Giovanni Boccaccio. - [Venetia], 1585. - 18 + 268 f. : inicijali, vinjete ; 21 x 15 cm Manjka nasl. str. i početak knjige. - Kožni uvez, xv. knj. veoma oštećena. - Tavola. - Vita del Boccaccio.         R - 574 BURCHIELLO, Fiorentino        Rime del Bvrchiello Fiorentino : et piene di capricci, fantasie, umori, strauaganze, grilli, frenesie, ghiribizzi, argutie, motti, e sali / comentate dal Doni. - Vicenza : Per gli Heredi di Perin Libraro, 1597. - 14 + 261 + 28 str. : inicijali, vinjete ; 15 x 10 cm Nakladnikov znak. - Uvez kožni, popustio.          R - 561 CAMILLO, Giulio          Annotationi di M. Givlio Camillo sopra le rime del Petrarca. - Vinegia : appresso Gabriel Giolito de Ferrari e fratelli, 1554. - [nepag.] : inicijali ; 15 x 9 cm Privez. 2. M. Marvli Spalatensis Dictorvm..., Antverpiae, ex officina Aegidij Steelsij, 1584, R - 331, Kat. br. 118. 3. Demosthenis Oratorvm Graeciae principis opera..., Venetiis, [s.n.], 1550, R-555, Kat.. br. 62.                                 R - 559     CANONES et decreta sacrosancti oecvmenici et generalis concilii tridentini svb Pavlo III, Ivlio III, Pio IIII. Pontificibvs Mas. - Venetiis : apud Dominicum de Farris, ]1564]. - 185 + 19 f. ; 16 x 10 cm Na prvom listu ex libris: Blasii Ghetaldij. - Kožni uvez malo oštećen. - Index.         R - 1319   CANONES, et decreta sacrosancti oecvmenici et generalis concilii tridentini svb Pavlo III, Ivlio III, et Pio IIII, Pontificibvs Max. - Venetiis : ex officina Stellae Iordani Ziletti, 1575. - 14 + 280 + [?] str. ; 18 x 12 cm Kožni uvez. - Indices. - Catalogvs legatorvm, patrvm, ...         R - 1147 CAPHARUS Salernitanus, Hieronymus       De mvltiplici ratione variandae orationis, et conficiendarvm epistolarvm / Hieronymus Capharus. - Pisavri : apud Hieronymum Concordiam, 1578. - 3[?] str. : inicijali ; 16 x 10 cm Privez. - Nakladnikov znak. - Oštećena, manjka kraj knjige.         R - 1147 CAPHARUS Salernitanus, Hieronymus       [Hieronymi Caphari Salernitani Grammatice... Metrvm, De structura orationis: excerptis nonnvllis ex Aldo]. - [Pisavri], [1578]. - 12 + 195 f. : inicijali ; 16 x 11 cm Oštećena, uvez popustio, manjka početak knjige. - Tavola.         R - 1046 CAPIVACCEUS Patavinus, Hieronymus      [Hieronymi Capivaccei Patavini, medici, ac philosophi praeclarissimi libri...] : de febribus, de venenis, tractatus de urinis, de ratione componendi medicamenta libellus, de methodo medendi... de metnodo anatomica, de diferentiis doctrinarum. - Venetiis : apud Io. Baptistam, & Io. Bernardum Sessam Fratres, 1597. - 310 str. ; 31 x 22 cm       Veoma oštećena, manjka početak knjige.         R - 756 CASSIODORUS       Cassiodorvs svper psalmos : Expositio clarissimi Cassiodori Senatoris Romani, in Psalterium. Cum Tabula omnium dictorum notabilium apposita, nuncprimum recognita atq; diligenter emendata. - Venetijs : impensa heredum quondam Domini Octaviani Scoti, 1517. - [?] + 227 str. : inicijali, vinjete ; 32 x 20 cm Nakladnikov znak na nasl. str. različit od onog na kraju knjige kao i godina izd. [1517 ili 1539 ?]. - Na kraju vodeni znak. - Kožni uvez, oštećen kao i knjižni blok. - Annotationes.         R - 1256 CEPHALUS Ferrariensis, Ioannes     [Ioannis Cephali Ferrariensis, praestantissimi, celeberrimique Iurisconsulti Consiliorum sive Responsorum Libri ?]. - [Pisauri : apud Hieronimum Concordiam, 1572]. - sv. : inicijali ; 29 x 20 cm Korice i knjižni blok veoma oštećeni od crva. - Manjka nasl. str. sv. 2. - 239 f. [+ index]         R - 554 CHRISOSTOMUS, Iavellus Canapicius       Chrisostomi Iavelli Canapicii in omnibvs metaphysicae libris Quaesita testualia Metaphysicali modo determ?.. : in quibus clarissime resoluuntur dubia Aristotelis & Commentatoris, eaque ut plurimum decisa habentur iuxta Thomisticum dogma. - Venetia : apud Hieronymum Scotum, 1552. - 22, 412 str. : inicijali ; 16 x 11 cm Nakladnikov znak. - Ex libris frs dominici grorgij. - Kožni uvez, popustio, knjižni blok oštećen.         R - 1044 CHRISOSTOMUS, Ioannes      [Divi Ioannis Chrysostomi Homiliae ... in epist. s. Pavli... Mutiano Scholastico interprete]. - Basileae : ex officina Ioan. Hervag., 1536. - 513-1208 str. ; 31 x 21 cm Bez korica, uvez popustio; manjka početak knjige.         R - 525 CHRYSOSTOMUS, Ioannes     Sancti Ioannis Chrysostomi De virginitate liber, a Ivlio Pogiano conversvs. - Roma : apud Paulum Manutium, Aldi F., 1562. - 6 + 64 f. ; 21 x 15 cm Na nasl. str. rukom: "Liber Josephi de Acutis  et amicorum et; Lucullus Bastus[?]". Nakladnikov znak - Kožni uvez, na poleđini rukom: "... Ant. Martinelli da Corinalito" [?].         R - 1267 CICERO, Marcus Tullius        De officiis M. T. Ciceronis libri tres ; item De Amicitia: De Senectute: Paradoxa: & De Somnio Scipionis / D. Erasmi, Philippi Mel. ac Bartolomaei Latomi Annotationibus. - Parisiis : apud Hieronymum de Marnef, 1564. - 378 str. ; 12 x 8 cm         R - 591 CICERO, Marcus Tullius     [M. T. Ciceronis Opera : De officiis Lib. III. Item Laelius siue de Amicitia Dialogus, Cato Maior, seu de Senectute, Paradoxa, De Somnio Scipionis] / D. Erasmi Roterod. Iacobo Tutori praefatio & annotationes, Joannes Boulierius praefatio lectori. - Lvgdvni : Symphor. Barbierus, 1512 [?]. - 312 str. ; 12 x 8 cm Manjka nasl. str., veoma oštećena. - Bilješke rukom na zadnjem listu.         R - 573 CICERO, Marcus Tullius      M. Tvllii Ciceronis De philosophia / corrigente Pavlo Manvtio. - Venetia : apud Aldi Filios, [155_]. - sv. ; 16 x 10 cm Na nasl. str. i na kraju nakladnikov znak. vol. 2. : De natura deorum, De diuinatione, De fato, De legibus, De uniuersitate, Q. Ciceronis de petitione Consulatus ad Marcum fratrem. -  1552. - 2 + 213 + 14 f. Na nasl. str. ex libris: "Liber   Georgij Coriglianei dono   habiens[?]". - Scholia Pavli Manutii...         R - 754 CICERO, Marcus Tullius      M. Tvllii Ciceronis Rhetoricorvm ad Herennivm Libri qvqtvor. alias, Ars noua, siue Noua Rhetorica, Rhetoricorvm de inventione libri dvo. alias, Ars uetus, seu Vetus Rhetorica / Hieronymi Capiduri [et al.] commentaria. - Venetia : apud Hieronymum Scotum, 1554. - 5 + 137 str. : grafike, inicijali ; 31 x 22 cm Str. 70-71 djelomično izrezane; uvez oštećen. - Na kraju vodeni znak. - Na nasl. str. i na kraju grafika - nakladnikov znak. - Index.         R - 755 CICERO, Marcus Tullius     M. Tvllii Ciceronis Rhetoricorvm ad Herennivm Libri IIII. alias, Ars noua, siue Noua Rhetorica, Rhetoricorvm de inventione libri II. alias, Ars uetus, seu Vetus Rhetorica / Hieronymi Capiduri [et al.] commentaria. - Venetia : apud Hieronymum Scotum, 1546. - 5 + 142 + 3 str. : grafike, inicijali ; 31 x 22 cm Na prvom listu rukom napisana posveta: "In segno d'amicizia Carlo Kemptez [?] a Francesco Carrara". - Na nasl. str. i na kraju grafika-nakladnikov znak; na kraju vodeni znak. - Index.         R - 7709 CLARUS, Iulius        Ivlii Clari patritii Alexandrini... Opera omnia. - Francofvrti : Officina Typographica Nicolai Bassaei, 1590. - 235 str. ; 31 x 20 cm Uvez u kožu, hrbat oštećen. - Index.         R - 7709 CLARUS, Iulius         Ivlii Clari patritii Alexandrini... Liber qvintvs receptarvm sententiarvm integer... / annotationes Hieronymi Giacharii Lvgiensis. - Francofvrti : excudebat Nicolaus Bassaeus, 1590. - 415 str. ; 31 x 20 cm Privez. - Index.         R - 870     CODICIS Ivstiniani, constitvtiones imperiales complectentis, libri IX. priores : cum Accursij Commentarijs... - editio postrema. - Venetiis : apud Nicolaum Beuilacquam, 1569. - [?] + 1486 + 26 str. : inicijali ; 25 x 18 cm Dvobojni tisak. - Nakladnikov znak. - Kožni uvez, oštećen. - Arbor superinteresse, str. 1163. - Indices.         R - 8210    CODICIS Ivstiniani ex repetita praelectione libri novem priores : ex vetvstissimis, et aliis quamplurimis recentioribus exemplaribus probatissimis, ita in vniuersum recocgniti & emendati, vt nihil praeterea, quod ad puram lectionem attinet, desiderari possit : Holandri [= Gregorius Haloander] Catalogum Consulum subiecimus. - Lugduni, 1567. - v [=x] f. + 1848 col. + 19 fol. : ilustr., ukrasni inicijali ; 40 x 29 cm Imperatorvm nomina quorum constitvtiones dvodecim libris codicis svnt incertae. - Annorum digestio per Consules Romanos. - Tabulae. 4. Della mercatvra et del mercante perfetto... M. Benedetto Gotrugli Raugeo [Benko Kotruljić/Kotruljević Dubrovčanin], Vinegia, all'Elefanta, 1573, R - 1504, Kat.br. 96. 5. Evangelistario di Marco Marvlo Spalatense..., Fiorenza, appresso Bartolomeo Sermartelli, 1571, R - 329, Kat. br. 111.         R - 1193 CRISPUS, Petrus de Herculano     Officivm sanctissimi Nominis Dei / Petrus Crispus de Herculano. - Nouiter aeditum & impressum. - Neapoli : apud Horatium Saluinum, 1590. - 24 f. ; 14 x 9 cm  Privez.         R - 549 CYRILLUS, Hierosolymitanus    S. patris nostri Cyrilli archiepiscopi Hierosolymorvm, Catecheses illvminatorvm hierosolymis XVIII. et V. mystagogicae. - Antverpiae : Christophorus Plantinus, 1564. - 15 + 351 + 9 str. : inicijali ; 16 x 11 cm Kožni uvez. - Ex libris: Nicolai Mathei Canonichi [?-precrtan]. - De Cyrilli vita. - De scriptis Cyrilli. - Index.         R - 517 DA FANO, Bartolameo Dionigi      Compendio historico Del Vecchio, e del Nuovo Testamento, cavato dalla Sacra Bibbia : nel quale si descrivono tutte le cose notabili... con la Vita di Giesu' Christo... / Bartolameo Dionigi da Fano. - Nuovamente ristampato, & ricorretto. - Venetia : appresso Angelo Bodio, 1574. - 22 + 236 str. : ilustr., vinjete, inicijali ; 22 x 16 cm Kožni uvez, oštećen. - Tavole.         R - 6790 DE LARA, Antonius        Antonii Cordvbae de Lara in Hispalensi conventv ivdicis, In l. Si quis a liberis, atque eius SS. ff. de liberis agnoscendis, Commentarii. - Venetiis : apud Bernardum Iuntam, 1580. - 113 f. ; 31 x 21 cm Knjižni blok oštećen od crva. - Privez. - Index.         R - 6790 DE PADILLA, Antonius    Antonii de Padilla y Meneses, in qvaedam imperatorvm rescripta et nonnvlla ivrisconsvltorvm responsa, Commentaria omnibuvs ivris prvdentiae stvdiosis pernecessaria. - Venetiis : apud Franciscum Zilettum, 1580. - 113 f. ; 31 x 21 cm Knjižni blok oštećen od crva. - Index.         R - 8229 DE ROSATE, Albericus       [Lectura domini Alberici de Rosate super toto et integro volumine ff. Veteris que nunquam ante hac integra habita est]. - Lugduni : per Thomam Bertheau, [15__]. - 2[?] f. ; 42 x 28 cm Uvez popustio, veoma oštećena od crva. - Manjka nasl. str.         R - 8230 DE ROSATE, Albericus       [Commentaria excellentissimi utriusque iuris monarche domini Alberici de Rosate Bergomensi, super secunda parte Codicis...]. - Lugduni : per Thomam Bertheau, [15__]. - 206 f. ; 42 x 28 cm Uvez popustio, veoma oštećena od crva. - Manjka početak knjige.         R - 8231  DE ROSATE, Albericus       [Lectura domini Alberici de Rosate Pergamensis iuris utriusque doctoris ... super Infortiatvm]. - Lugduni : per Georgium Regnault, [15__]. - 2 sv. ; 42 x 28 cm Uvez popustio, veoma oštećena od crva. - Manjka početak knjige. sv. 1 : ... super prima parte Infortiati nusquam adhuc impressioni                 commendata... - 171 f. sv. 2 : ... super secunda parte Infortiati... - 9-214 f.         R - 536 DE VERTHEMA,  Ludovico      Itinerario De Ludouico De Verthema Bolognese ne lo Egypto ne la Suria ne la Arabia Deserta & Felice ne la Persia ne la India: & ne la Ethiopia : La fede el uiuere & costumi de tutte le prefate prouincie. - Nouamente impresso. - Milano : per Iohanne Angelo Scinzenzeler, 1523. Adi XXX. de Aprile. - XLII + 2 f. : na nasl. str. grafika ; 18 x 13 cm Na nasl. str. ex libris: Sum Ren[?]ardi Cijsati Lucernensis Prothoscrijben. 1570 16 octobris.         R - 8234 DECIANUS Vtinensis, Tiberius      Tiberii Deciani ivrisconsvlti Vtinensis apologia pro ivris prvdentibvs, qvi responsa sva edvnt  imprimenda aduersus dicta per Alciatum. - Venetiis : apud Hieronymum & Ioannem Zenarios, 1579. - 36 str. ; 42 x 28 cm Privez. - Index locvpletissimvs in tria volvmina responsorvm.         R - 8234 DECIANUS Vtinensis, Tiberius     [Tiberii Deciani Vtinensis Responsorum libri ?]. - Venetiis : apud Hieronymum & Ioannem Zenarios, 1579[?]. - sv. ; 42 x 28 cm Uvez popustio, oštećena. vol. 1. - 682 str.         Manjka nasl. i prvih 12 str.         R - 550      DELLE cose de Tvrchi. Libri tre. Delle qvali si descrive  nel primo il viaggio da Venetia a Costantinopoli, con gli nomi de luoghi antichi et moderni. Nel secondo la Porta, cioe la corte de Soltan Soleymano, Signor de Turchi. Nel terzo ... - Vinegia : in casa di maestro Bernardin Milanese, 1541. - 37 f. ; 16 x 10 cm         R - 568 DEMOSTENES         Demosthenis et Aeschinis mutuae Accusationes de ementita Legatione, et de Corona, ac contra Timarchum Quinque numero : cvm earvm argvmentis, ipsorvm oratorvm vita et Aeschinis Epistola ad Athenienses, ac Indice copioso. - Venetijs : apud Hieronymum Scotum, 1545. - 223 f. ; 15 x 11 cm Nakladnikov znak.         R - 555 DEMOSTENES      Demosthenis Oratorvm Graeciae principis opera, qvae ad nostram aetatem pervenerunt omnia / per Hieronymum Vuolsium Oetingensem e Graeco in Latinum sermonem conuersa. - Venetiis, 1550. - 3 sv. ; 17 x 11 cm Nakladnikov znak. - Kožni uvez, popustio. t. 1. - 104 f. t. 2 : Orationes forenses. - 214 f. t. 3 : Orationes forenses priuatorum contractuum triginta. - 172 f.         R - 8211     DIGESTVM novvm pandectarvm ivris civilis : Ex Pandectis Florentinis, & aliis recentioribus exemplaribus probatissimis, ita in vniuersum recognitus & emendatus, vt nihil praeterea, quod ad puram lectionem attinet, desiderari possit. - Lvgdvni (Typografia Ioannis Ausulti), [156_]. - sv. : ilustr., u tekstu na početku svake nove knjige lijepa grafika, a novi titvlvs počinje ukrasnim inicijalima ; 40 x 29 cm Na nasl. str. grafika - znak nakladnika. - Kartonske korice obložene ispisanom pergamenom . - Ex libris: "Joannes Petrus Marchius 1680". - Na kraju vodeni žig. tomvs tertivs : sextae partis reliqvvm,   ac    septimam eandemqve novissimam digestorvm partem continens. - 1562. - v [=viii] str. + 1742 stupca + 26 str. : ilustr. Tituli. - Tabulae.         R - 8212       DIGESTVM vetvs pandectarvm ivris civilis : Ex Pandectis Florentinis, & aliis recentioribus exemplaribus probatissimis, ita in vniuersum recognitus & emendatus, vt nihil praeterea, quod ad puram lectionem attinet, desiderari possit. - Lvgdvni, 1566-. - sv. : ilustr., u tekstu na početku svake nove knjige lijepa grafika, a novi titvlvs počinje ukrasnim inicijalima ; 40 x 29 cm Na nasl. str. grafika - nakladnikov znak. - Kartonske korice obložene pergamenom. - Na kraju vodeni žig. tomvs primvs : primam, secvndam, tertiam partes, ac qvartae libros qvatvor, et qvinti titvlos  dvos continens. - 1566. - V [VII], 1838 stupaca + 30  fol. : ilustr.  Na naslovnoj stranici "Ex Libris" [?]. - Tabulae.         R - 1324 ECKIUS, Ioannes       De poenitentia et confessione secreta semper in ecclesia dei obseruata. Libri II. ; De satisfactione,& aliis poenitentiae annexis, contra Lutherum. Liber vnus / Ioanne Eckio authore. - Venetiis : per Ioannem Patauinum & Venturinum de Ruffinellis, 1535. - 133 + 1 f. ; 10 x 7,5 cm Uvez popustio. Ex libris: Francisci Baselli.         R - 165 ERASMUS, Roterodamus Desiderius         De octo orationis partivm constrvctione libellus tvm elegans in primis, tvm dilvcida brevitate copiosissimvs / Erasmo Roterodamo avthore. - Venetiis : per Ioannem Andream Vauassorem, cognomine Guadagninum, & Florium fratrem eius, 1544. - nepag. [cc ii] ; 15 x 10 cm Privez.         R - 519 ETIENNE, Charles      L'agricoltvra nvova / Carlo Stefano [Charles Etienne] ; tradotta dalla lingua Francese nella nostra Italiana, dal Signor Hercole Cato. - [Ferara, 1581]. - 26 + 368 str. ; 22 x 16 cm Uvez kožni oštećen, nema prednje korice; manjka početak knjige i nasl. str. - Na kraju razne bilješke rukom. 6. Marci Marvli Spalatensis Benevivendi institvta..., Basilea, Adamus Petrus de Langendorff, 1513, R - 332, Kat. br. 116. 7. Aldi Pii Manvtii Institvtionvm Grammaticarvm..., Venetia, per Ioannem Andream Vauassorem..., 1545, R - 165, Kat. br. 66.         R - 558 FAROLDO, Iulio        Annali Venete / di Ivlio Faroldo prete cremonese. - Venezia : appresso Gianne Varisco, 1577. - 416 str. : inicijali, vinjete ; 15 x 10 cm Na prvom listu rukom: "liber rarus  Schweitzer".         R - 523 FELICIANO, Francesco      Libro di Arithmetica e Geometria speculatiua e praticale / Francesco Feliciano. - Vinegia : Francesco de Leno, 1561. - 80 f. : ilustr. ; 21 x 16 cm Uvezano kožom, na prvom listu rukom: "est Lijbro di mij Marco de Marino Raguseo; Hic Liber es meus. Nicola Doijmicei in Ciuitate Veteri; Dominic Duimovich".         R - 6803 FELICIANUS, Ioannes Bernardus    [Aristotelis Stagiratae Moralivm Nicomachiorvm...] / Ioannes Bernardus Felicianus. - Venetia, 1541. - XXX + 462 [+?] str. : inicijali ; 36 x 24 cm Manjka nasl. str. i kraj knjige [?], oštećena.         R - 553 FERNELIUS, Joannes Ambiani       [Joan. Fernelii Ambiani Terapevtice, sev medendi ratio]. - Venetia : Officina erasmiana, Vincentii Valgrisii, 1549. - 65 + 108 str. : inicijali ; 16 x 10 cm Manjka nasl. str., oštećena. - Nakladnikov znak. - Index.                  R - 582      FLORES Bibliae sive loci communes omnium fere materiarum ex veteri ac nouo testamento excerpti : atque alphabetico ordine digesti, nuncque demum castigati. - Lvdvni : apud Gvlielmvm, 1572. - 798, 7 str. ; 12 x 8 cm Ex libris "Fr Albertus [?]cosis". - Nakladnikov znak. - Manjkaju str. 97-112.         R - 520 FRACASTORIUS Veronensis, Hieronymus         Hieronymi Fracastorii Veronensis Opera omnia in vnum proxime post illius mortem collecta. - Venetia : apud Ivntas, 1574. - 19 f. + 213 str. : inicijali, portret Fracastorija ; 25 x 18 cm Na nasl. str. i na kraju Nakladnikov znak. - Index.         R - 503 GARZONI da Bagnacavallo, Thomaso         La piazza vniversale di tvtte le professioni del mondo : con l'Aggionga d'alcune bellissime Annotationi a Discorso per Discorso / posta in luce da Thomaso Garzoni da Bagnacauallo. - nuovamente ristampato. - Venezia : Gio. Battista Somasco, 1588. - 20 f. + 957 str. : inicijali, vinjete ; 22 x 16 cm Na nasl. str. nakladnikov znak. - Tavole.         R - 979 GAVASSETIUS Novellariensis, Michael      Michaelis Gavassetii Novellariensis philosophi et medici, nvnctavii artem vtranque medicam exercen Libri duo : Alter de natura Cauterij & eius accidentibus. Alter de Praeludijs Anatomicis seu totius artis medicae fundamentis. - Venetia : apud Paulum Meietum, 1584. - 11 + 77 f. : inicijali ; 24 x 18 cm  Oštećena. - Nakladnikov znak.         R - 7709 GIACHAR, Hieronymus        D. Hieronymi Giacharis, ... Consilia sive responsa dvo celeberrima... - Francofvrti : apud Nicolaum Bassaeum, 1590. - 30 str. ; 31 x 20 cm Privez. - Index.         R - 4354 GIUNTINI Fiorentino, Pacifico M.    Pronostico sopra le occorrenti Costellationi generali, & particolari dell'Anno salutifero, 1556. / calcvlato per il M. Pacifico Giuntini Fiorentino. - Firenze, 1555. - [4 f.] ; 22 x 13 cm Necjelovito.         R - 556 GIUSTINIANO, Bernardo M.       Historia di M. Bernardo Givstiniano gentilhvomo Vinitiano, dell'origine di Vinegia, & delle cose fatte da Vinitiani: nella quale anchora ampiamente si contengono le guerre de'Gotthi, de Longobardi, & de' Saraceni / nuouamente tradotta da M. Lodovico Domenichi. - Vinegia : per Bernardino Bindoni Milanese, 1545. - 221 str. : inicijali ; 16 x 11 cm Kartonske korice presvučene kožom; na nasl. str. nakladnikov znak. - Bilješke uz tekst rukom, na koricama s unutarnje str. ex libris Leonis S. Olschki LSO.         R - 530 GRAPALDUS, Franciscus Marius        Francisci Marii Grapaldi Poetae Laureati Parmen. De partibus Aedium. - Parma : Octauianus Saladus & Franciscus Ugotelus, 1516. - 19 + 265 f. : inicijali ; 22 x 16 cm Na prvom listu rukom: "... 1695 Ex munere Ill'mi D. Triphonis Mladinei". - Kožni uvez oštećen; manjka početak knjige i nasl. str. - Tabvla.         R - 567 GUEUARA, Antonio     Aviso de' favoriti, e dottrina de' cortegiani. - Venetia : appresso Domenico Farri, 1581. - 206 + 1 f. : vinjete, inicijali ; 15 x 10 cm Prijevod sa španjolskog. - Nakladnikov znak. - Hrbat obložen kožom. - Tavola.         R - 506 GUIDO, papa      [Guidonis pape super libris decretalium opus]. - Lugduni : impensis Symonis Vincentij, 1517. - CXCV f. ; 26 x 18 cm Manjka nasl. str. - Korice obložene smeđom kožom s reljefno utisnutim ornamentom; uvez popustio.         R - 541 GUILIELMUS, Onciacus       Gvilielmi Onciaci Qvaestionvm academicarvm libri II. - Lvgdvni : apud Carolvm Pesnot, 1581. - 703 + [?] str. : vinjete, inicijali ; 17 x 11 cm Kožne korice, uvez olabavio, knjižni blok veoma oštećen osobito od crva. - Index.         R - 562 HADRIANUS, Cardinalus S. Chrysogoni       Hadrianvs TT. S. Chrysogoni S. R. E. Presb. Card. Botoien. De sermone Latino, & modis Latine loquendi. - Colonia Agrippina : Gualthero Fabricio, 1566. - 15 + 429 str. ; 15 x 10 cm Drvene korice obložene kožom s reljefnim ornamentima, uvez oštećen. - Nakladnikov znak. - Ex libris. - Indices.         R - 533 HENRICUS, Institor    Malleus maleficarum : opus egregium + de varijs incantationum generibus origine + progressu + medela atq. ordinaria damnatione / compilatus ab eximijs Henrico Institoris + et Jacobo Sprenger...sacre pagine doctorib' et heretice pestis inquisitoribus + non tam vtilis quam necessarius. - Aurenberg : in officina Frederici Peypus, 1519. - 150 + 8 f. : inicijali ; 21 x 15 cm Na nasl. str. grafika i ex libris: "Kajetanus Pheolorum". - Got. - Laminirano.         R - 557 HORATIUS, Quintus Flaccus      [Q. Horatii Flacci Poemata]. - Venetia : apud Ioan. Gryphium, [15__]. - 160 str. : inicijali ; 15 x 10 cm Kožni uvez. - Nakladnikov znak na kraju. - Manjka početak knjige (do f.17). - Marginalia.         R - 751 HORATIUS, Quintus Flaccus      Q. Horatii Flacci poetae venvsini, omnia poemata cvm ratione carminvm, & argumentis vbique insertis, interpretibus Acrone, ... - Venetia : apvd Ioannem Gryphivm, 1584. - 3 + 220 f. : inicijali ; 30 x 21 cm Nakladnikov znak. - Označena dužina slogova. - Na kraju vodeni znak. - Horatii vita.         R - 600 HORATIUS Flaccus, Quintus          Quinti Horatii Flacci Poemata : cum Commentariis / Joh. Min-ellius. - Roterodami : apud viduam Arnoldi Leers, 1577. - 12 + 564 + 69 str. ; 14 x 8 cm Kožni uvez. - Nakladnikov znak; [1] grafika. - Ex libris "Vinko Calunko". - Na str. ispred nasl. god. izd. 1677[?].         R - 8213     INFORTIATVM Pandectarvm Ivris Civilis : ex Pandectis Florentinis, & aliis recentioribus exemplaribus probatissimis, ita in vniuersum recognitus & emendatus, vt nihil praeterea, quod ad puram lectionem attinet, desiderari possit. - Lugdvni [Typografia Ioannis Aussulti], [156_]. - sv. : ilustr., na početku svake knjige grafika, novi titulus počinje ukrasnim inicijalima ; 40 x 29 cm Na naslovnoj stranici grafika - nakladnikov znak. - Na kraju vodeni žig. tomvs secundus : qvartae partis reliqvvm,       temqve qvintam partem, ac sextae libros dvos continens. - 1562. - iiii [=vi] + 1852 stupca + 18 f. : ilustr.  Tabulae. 8. Della vicissitvdine o' mvtabile varieta' delle cose nell'vniverso... di Lvigi Regio Francese, Venetia, presso Aldo, 1592, R - 518, Kat. br. 155. 9. Le metamorfosi / di Ovidio..., Venetia, appresso gli Heredi di Pietro Dehuchino, 1588, R - 509, Kat. br. 131.         R - 1051    INSTITVTIONES ivris civilis D. Ivstiniani imp. accuratius quam unquam antea recognitae, atque emendatae / Francisci Cornelii Brixiani annotationes... - Venetia : apud Altobellum Salicatium, 1599. - [?] + 391 f. : inicijali ; 18 x 12 cm Kožni uvez, veoma oštećena. - Nakladnikov znak. - Dvobojni tisak. - Index.         R - 560      INSTITVTIONI del prencipe christiano / tradotto di spagnvolo in lingua Toscana per Mambrino Roseo. - Vinegia : Aluuise de Tortis, 1544. - 179 f. ; 15 x 10 cm Oštećena. - Tavola.         R - 8128        INSTITVTIONVM dn. Ivstiniani sacratissimi principis libri qvatvor : ex vetustissimis, ac recentioribus Exemplaribus, Theophiloque antecensore repraesentati, cum Scholijs Accursij. - Lvgdvni, 1567. - 14 str.+ 556 col.+ 18 str., 18 str.+ 1184 col. + 12 str. : ilustr., vinjete, inicijali ; 40 x 23 cm Kartonske korice obložene kožom, na rubu oštećene. - Tabulae. - Indices. - Iustiniani vita.         R - 583      INSTITVTIONVM ivris civilis libri IIII. : olim a Theophilo Antecessore in Graecum e Latino vberius diffusiusq; translati, & nunc nuper e Greco in Latinum / per D. Iacobvm Cvrtivm. - Venetiis : apud Damianum Zenarium, 1588. - 535 + 5 str. : inicijali, vinjete ; 12 x 8 cm Nakladnikov znak. - Na kraju vodeni znak.         R - 547 IOVIANUS Pontanus, Ioannes     Ioannis Ioviani Pontani De rebvs coelestibus Libri XIII. - Basileae, [1503]. - sv. ; 16 x 10 cm tomvs III. : eivsdem de Luna fragmentum, item Commentariorvm in Centum Claudij Ptolomaei sententias, Libri duo. - [1503]. - 1963-2878 str. : inicijali. Kožne korice s vezicama. - Na nasl. str. ex libris [?].         R - 1350 IUSTINUS, Historicus        Ivstini ex Trogi Pompeii historiis externis libri XXXXIIII : his accessit ex Sexto Avrelio Victore De uita & moribus Romanorum Imperatorum Epitome. - Lvgdvni : apud Seb. Gryphium, 1551. - 313 + 23 str. : ukrasni inicijali ; 16 x 10 cm Ex libris: "Comini Martenelli liber 1555". - Bez korica. - Index.         R - 544 JACOBUS, F. Stapulensis       [Jacobi F. Stapvlensis in dvos libros Physicorvm & in qvatvor libros Meteororvm Aristotelis Paraphrases. - Parrhisium : alma Parrhisiorum achademia per Henricum Stephanum, 1512. - 336 f. : ilustr., inicijali ; 17 x 11 cm Manjka nasl. str. i korica. - Nasl. uzet iz teksta. - Ex libris "Petri Alueuijh".         R - 1504 KOTRULJI] Dubrovčanin, Benko        Della mercatvra et del mercante perfetto. Libri qvattro : Scritti gia piu di anni CX. & hora dati in luce. Vtilissimi ad ogni Mercante / Benedetto Gotrugli Raugeo. - Vinegia : all'Elefanta, 1573. - 106 f. + 243-257 str. ; 15 x 11 cm Pretisak: Zagreb, 1975 g. - Nakladnikov znak. - O Benku Kotruljiću i njegovu djelu Anđelko Runjić.          R - 531 LAELIUS, Vincentius Carpinianensis         Laelii Vincenti, Carpinianensis Salentini, Philosophi, eqvitisqve avrati. absolvtissima qvaestio De Animae immortalitate : in qua Philosophice Animae immortalitas defenditur, Accedit eiusdem Auctoris De substantia Coeli, Liber vnus. - Venetia : apud Haeredem Hieronymi Scoti, 1588. - 6 + 147 + 3 str. ; 21 x 16 cm Privez.         R - 569     LETTERE di XIII. hvomini illvstri : alle qvali oltra tvtte l'altre fin qvi stampate, di nuouo ne sono state aggiunte molte / da Thomaso Porcacchi. - Vinetia : presso Giorgio de'Caualli, 1565. - 14 + 959 str. ; 16 x 10 cm Na prvom listu bilješka rukom o izdanju. - Nakladnikov znak. - Na kraju ex libris: pauli Dupionis[?] Parmensis. - Tavola.         R - 563    LIBER gratiae spiritualis visionvm et revelationvm beatae Mecthildis virginis deuotissimae ad fidelium instructionem / Mathilde di Hackeborn. - Venetia : in coenobio sanctae Mariae Magdalenae per monalium poenitentium manus, 1558. - 163 + 40 f : inicijali ; 16 x 11 cm Na nasl. str. ex libris[?]; pečat.          R - 339    LIBRO chiamato Infantia saluatoris: in loquale se contiene la vita e li miraculi e passione de Jesu Christo. E la creatione de Adamo: e molte altre cose: le quale lezendosi poterano intendere. - Venetia : per Ioanne Tacuino da Trino, 1519. - [nepag.] : ilustr. ; 21 x 16 cm         R - 759 LUCANUS, Ioannes Marcus         [M. Annei Lvcani Civilis Belli Libri X] / Ioannes Britanicus Taperius Brixianus. - Montisferratum : in aedibus Guilielmi de Fontaneto, 1520. - II + CCVI f. : grafike, inicijali ; 31 x 22 cm Kožni uvez, oštećena; manjka početak i kraj knjige. - Na prvom listu bilješka rukom: "Can.ci Archid. Didaci Manolae Spalaten".         R - 571 MACHIAVELLI, Nicolo         Il principe / di Nicolo Machiavelli, al magnifico Lorenzo di Piero de Medici La vita di Castruccio Castracani..., Il modo che tenne il duca Valentino..., I ritratti delle cose della Francia, & della Alamagna. - Vinegia, 1537. - 84 f. : figure ; 15 x 10 cm Privez: Libro del'arte della gverra / di Nicolo Machiavegli cittadino et segretario fiorentino. - Venetia, 1540. - 74 f. Na kraju knjige figure  borbenih formacija. - Kožni uvez.         R - 531 MAGENTINUS, Mitilanensis        Magentini in Aristotelis librum de interpretatione explanatio / Ioanne Baptista Rasario interprete. - Venetia : apud Hieronymum Scotum, 1545. - 41 f. ; 21 x 16 cm Nakladnikov znak. - Ex libris[?].         R - 768 MAGENTINUS, Mitilanensis         [Magentini Mitilanensis expositio in librvm Aristotelis De interpretatione] / Hieronymo Levrsio Veronensi interprete. - Venetia : apud Octavianum Scotum, [1538]. - 19 f. : inicijali, 1 ilustr. ; 31 x 22 cm Privez. - Manjka nasl. str.; oštećena.         R - 378     MANIPULUS Curatorum Volgare. : opera vtilissima ad Ogni Fidel Christiano, & massime a ciascun Religioso Ne la q-le sitratta della administratione deli sette Sacramenti de la santa Chiesia & dela penitentia & al tre cose apertinetia laudientia dela fede, & dele cose che.. - Venegia : per Giouanne Andrea Vauassore detto Guadagnino & Florio Fratello, 1544. - [nepag.] ; 15 x 11 cm Na kraju nakladnikov znak. - Na nasl. str. rukom "Ad usum Simonis Cigolini" i drugom "nunc uero Francisci Baselli". - Grafika. - Uvez oštećen.         R - 543 MANUTIUS, Aldus Pius          Aldi Pii Manvtii Institvtionvm Grammaticarvm libri qvatvor : Additio in fine de octo partium orationis constructione libello Erasmo Roterdamo Auctore. - Venetia, 1507. - 10 + CCXVI + 22 f. ; 16 x 10 cm Kožni uvez; dobro očuvana osim što pri kraju knjige manjka 20-ak listova (vjerojatno dodatak Erazma Roterdamskog: De octo partium orationis...). - Elementi grčke i hebrejske gramatike. - Na koricama rukom: Hic est liber, Questo libro di... (?).          R - 165 MANUTIUS, Aldus Pius          Aldi Pii Manvtii Institvtionvm Grammaticarvm libri qvatvor : Additio in fine de octo partium orationis constructione libello Erasmo Roterdamo Auctore. - Venetia : per Ioannem Andream Vauassorem cognomine Guadagninum, & Florium fratrem eius, 1545. - 226 + [20] + cc ii + [8] str. ; 15 x 10 cm Kožni uvez, korice oštećene, manjka str. 78-79. - elementi grčke i hebrejske gramatike. - Ex libris: Francisci sum Baselli.                         R - 562 MANUTIUS, Aldus Pius       Pvrae Elegantes, et copiosae Latinae lingvae Phrases / Ab Aldo Manvtio Pauli filio conscriptae. - Coloniae : apud Ioannem Gymnicum, 1569. - [13] + 300 + [17] str. ; 15 x 10 cm Privez.         R - 505 MARCELLO, Pietro        Vite de' prencipi di Vinegia : con le vite di qvei prencipi, che fvrono dopo il Barbarigo, fin al do ge Privli. Nelleqvali s'ha cognitione di tutte le istorie Venetiane fino all'anno MDLVII / Pietro Marcello ; tradotte in volgare da Lodouico Domenichi. - Venetia : per Plinio Pietrasanta, 1557. - 6 + 191 + 22 str. : vinjete, inicijali ; 20 x 15 cm Tavola. 10. La Noua Scientia de Nicolo Tartaglia con vna gionta al terzo Libro, Vinegia, per Curtio Troiano de i Nauo', 1562, R - 514, Kat. br. 165. 11. La Noua Scientia de Nicolo Tartaglia con vna gionta al terzo Libro, Vinegia, per Curtio Troiano de i Nauo', 1562, R - 514, Kat. br. 165.         R - 336 MARULI], Marko      De Hvmilitate et Gloria Christi / Marci Marvli Opvs. - Venetia : Bernardinus de Vitalibus Venetus, 1519. - 290 str. [nepag.] : 2 grafike ; 17 x 12 cm Kožni uvez; dobro očuvana. - Errata... emendanda.         R - 329 MARULI], Marko         Evangelistario: Opera veramente Euangelica. Diuisa in sette libri, sotto i titoli della Fede, Speranza, e Charita / di Marco Marvlo Spalatense; tradotto di Latina in lingua Toscana dal D. Silvano Razzi. - Fiorenza : appresso Bartolomeo Sermartelli, 1571. - 14 + 622 + 2 str. ; 16 x 10 cm Kartonske korice obložene kožom; malo oštećena.         R - 328 MARULI], Marko         Evangelistarivm / Marci Maruli Spalatensis viri disertissimi : opus vere euangelicum cultissimoque adornatum sermone: sub fidei : spei & charitatis titulus : in septem partitum. - Apud Inclitam Coloniam, 1529. - 7 f, 482 str. : inicjali na početku svake knjige ; 16 x 11 cm Reljefno ukrašene kožne korice.          R/D - 2319 MARULI], Marko      Libar Marca Marula Splichianina V chom se usdarsi Istoria Sfete udouice Judit u uersih haruacchi slosena [chacho ona ubi uoiuodu Olopherna Posridu uoische gnegoue ] i oslodobi puch israelschi od ueliche pogibili. - Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1950. - 34 f. : ilustr., inicijali ; 21 x 15 cm Pretisak izd. In Vinegia per Guilielmo da Fontaneto de Monteferrato... Nel Anno del Signor. M.D.XXI.         R - 333 MARULI], Marko          M. Marvli Carmen de doctrina donimi nostri Iesu Christi pendentis in Cruce  per modum dialogissmi Christi & Christiani. - [Erfordiae] : Joannes Canappus, [1514]. - nepag. [5 str.] : grafika ; 21 x 15 cm Na kraju vodeni žig. - Nanovo uvezano. - Ex libris Gregorius Klok, MD. Francofurti ad Moenum.         R - 327 MARULI], Marko      Marci Marvli Qvinqvaginta Parabolae. - Coloniae : apud Ioannem Gymnicum, 1529. - 29 + 1 str. ; 14 x 9 cm         R - 332 MARULI], Marko       Marci Marvli Spalatensis Benevivendi institvta typo Sanctorum salutariumque doctrinarum congesta, littera iam pridem recentiore calocographata, & lima correctionis feruentiori castigata...; epigramma Danielis Agricolae. - Basilea : Adamus Petrus de Langendorff, 1513. - 16 + 279 f. : inicijali ; 21 x 16 cm Na 2.l. izrezana vinjeta [?]. - Kožni uvez.         R - 355 MARULI], Marko        M. Marvli Spalatensis Dictorvm Factorvmqve Memorabilivm libri sex; siue : De bene beateque viuendi institutione ad normam vitae Sanctorum vtriusque Testamenti, collecti atque in ordinem digesti. - Antverpiae : Martinus Nutius, 1593. - 8 f + 505 str. + 13 f. : grafike, inicijali ; 18 x 11 cm Kožni uvez; dobro očuvana. - Index.         R - 331 MARULI], Marko        M. Marvli Spalatensis Dictorvm Factorvmqve Memorabilivm libri sex; siue : De bene beateque viuendi institutione ad normam vitae Sanctorum vtriusque Testamenti, collecti atque in ordinem digesti. - Antverpiae : ex officina Aegidij Steelsij, 1584. - 28 f. + 578 str. : inicijali ; 17 x 11 cm Kožni uvez malo oštećen. - Na nasl. str. ex libris: "Ioannis Bap.ae Diphnici Archid." - Na prethodnom listu: 1607 adi 19 Ivni il presente libro mi fu mandato in dono dal ill.mo et R.mo Mons. Marcantonio De Dominis Archiepiscopo di Spalato[?] da Venetia (dva različita rukopisa). - Index.         R - 335 MARULI], Marko       Marci Marvli Spalatensis Evangelistarivm. - [Venetia : Industria ac summa diligentia Francisci de consortibus lucensis... in edibus Jacobi Leuci impresoris... Impensis vero Melchiori sesse], 1516. - 5 + 150 [=151] f. : inicijali ; 22 x 15 cm Uvez u finu kožu, za uvez korišten rukopis. - got, na margini bilješke rukom. - Na nasl. str. nakladnikov znak i ex libris: "Marij Guidarelli" + žig. - Na prvom listu rukom: Est epitaphum Marchi apud Pontani[?] lib. [?]mulorum. - Index.         R - 337 MARULI], Marko      M. Marvli Spalatensis Sechs Buecher von Gedaechtnuss vuerdigen Reden und Thatten oder Von Lehr und Underweisung das Leben wol und selig anzustellen nach form der Hailigen lebens Altes und Newen Testaments.../ in teutsche Spraach gebracht durch Herman Baumgarten. - Gedruckt zu Dilingen : durch Johannem Mayer, 1583. - [68], 964 str. : ilustr. ; 22 x 16 cm Got. - Tvrdi uvez u reljefno ornamentiranu kožu s metalnim kopčama. - Register. - Ex libris[?]; bilješke rukom.         R - 330 MARULI], Marko          Marcvs Marvlvs Spalatensis De institvtione bene vivendi per exempla sanctorvm. - Venetia : Bernardinus de Vitalibus Venetus, 1506. - [nepag.] ; 16 x 11 cm Kožni uvez. - Got.         R - 326 MARULI], Marko          Marcvs Marvlvs Spalatensis De institvtione bene vivendi per exempla sanctorvm. - [Venetia : Bernardinus de Vitalibus Venetus, [1506]. - 322 f. [naknadna folijacija rukom] ; 15 x 10,5 cm Kožni uvez. - Got. - Manjka zadnjih 12 listova. Č Na 2. l. "Est sacri monasterii Casinensis MDCXCIII A.A."         R - 334 MARULI], Marko        Opera di Marco Marvlo da Spalato circa l'institvtione del bvono, e beato vivere, secondo l'essempio de'Santi, del Vecchio e Nuouo Testamento : divisa in sei libri / tradotta in lingva toscana da maestro Remigio Fiorentino. - di nuouo con diligentia ristampata. - Venetia : appresso Paulo Vgolino, 1597. - 3 + 263 f. : inicijali, vinjete ; 19 x 15 cm Nakladnikov znak. - Hrbat obložen kožom.         R - 8238 MAYNUS Mediolanensis, Iason     [Iasonis Mayni Mediolanensis... Commentaria]. - Avgvstae Tavrinorvm : ex officina Nicolai Bevilaquam, [15__]. - sv. : inicijali ; 42 x 28 cm Uvez i knjižni blok veoma oštećeni. sv. 1 : [In primam Infortiati partem commentaria]. - 219 f.           Manjka nasl. str.  sv. 2 : [In primam Digesti Noui partem Commentaria]. - 3-170 f.              Manjka nasl. str. i početak.  sv. 3 : [In secundam Digesti Noui partem Commentaria]. - 196 f.            Nasl. str. oštećena.  sv. 4 : [In secundam Codicis partem commentaria]. - 186 f.            Manjkaju korice i nasl. str. 177-179         R - 513 MUTIUS Iustinopolitanus, Hieronimus       Il gentilhvomo / Mutio Iustinopolitano. - Venetia : appresso Gio. Andrea Valuassori, detto Guadagnino, 1571. - 12 + 287 str. : 2 inicijala i 2 grafike u bojama ; 21 x 15 cm Kožni uvez.         R - 548     NOMENCLATOR omnivm rervm propria nomina tribvs lingvis, Latina, Boiemica & Germanica explicata continens. : es Hadriano Ivnio Medico excerptus, & pro usu scholarum Boiemicarum editus. - Pragae : ex Officina M. Danielis Adami, 1584. - 13 + 556 str. ; 17 x 11 cm Tvrde korice obložene reljefnim ornamentima ukrašenom kožom. - Manjkaju posljednje str.[?]. - Ex libris: "Dono accepi hunc librum, a' Iacobo Piccardi patrino...[?]".         R - 572 NOVELLUS, Jacobus      Pratica et theorica cavsarvm criminalivm / Iacobus de Nouello. - Venetia : apud Baltassarem Constantinvm ad signvm divi Georgii, 1552. - 131 + 17 f. : inicijali ; 15 x 10 cm Korice obložene kožom. - Na nasl. str. ex libris: "Alexandri Thomaseo", na kraju "Ex Bibl.ca Io.is Marmori".         R - 578      NOVI Testamenti vulgata editio : Ad uetustissimorum utriusqe linguae exemplarium fidem diligenter recognita, & castigata. - Venetia : Officina Francisci Bindoni & Maphei Pasini, 1539. - 208 + 32 str. : inicijali, grafike ; 12 x 8 cm Indicatur etiam in calce huius, Euangeliorum, & Epistolarum pars que in Rom. Missali toto anno legatur. - Uz tekst bilješke rukom. - Kožni uvez. - Index.         R - 551 OLAUS, Magnus        Historia de gentibvs septentrionalibvs / Olaus Magnus. - Antverpiae : ex officina Christophori Plantini, 1558. - 7 + 192 f. : ilustr. ; 17 x 11 cm Nakladnikov znak.          R - 657    ORATIONI militari, raccolte per M. Remigio Fiorentino, da tvtti gli historici greci, e latini; antichi, e moderni : con gli Argomenti, che dechiarano l'occasioni, per lequali elle furon fatte, con gli effetti, che elle fecero ne gli animi di coloro, che l'ascoltarono: doue sommariamente si toccano le Historie di tutti i tempi: con l'aggiunta di molti Historici, & Orationi... / M. Remigio Fiorentino. - Vinegia : alla Insegna della Concordia [appresso Gio. Antonio Bertano], 1585. - 39 + 1004 str, : inicijali, vinjete ; 22 x 16 cm Tavole.         R - 509 OVIDIUS, Naso Publius        Le metamorfosi / di Ovidio; ridotte' da Gio. Andrea dall'Anguillara, in ottaua rima. - di nuouo dal proprio Auttore riuedute,& corrette. - Venetia : appresso gli Heredi di Pietro Dehuchino, 1588. - 3 + 264 f. : ilustr., inicijali, vinjete ; 21 x 15 cm Nakladnikov znak; ex libris[?]. - Manjka kraj knjige [?].         R - 570 PAGANELLI Fiorentino, Bartolomeo        Vita et miracoli del glorioso P. S. Girolamo dottore di s. Chiesa : con alcune Epistole di Santo Agostino, & d'altri santi Huomini / raccolte per il Bartolomeo Paganelli Fiorentino. - Firenze : appresso Giorgio Marescotti, 1583. - 16 + 260 + 7 str. : vinjete, inicijali ; 16 x 10 cm Nakladnikov znak.         R - 968 PAGANI, Antonio         [I trionfi de' combatenti] : per la perfetta riforma dell'hvomo interiore / [Antonio Pagani]. - [s.l.], [1587]. - 38 + 356 str. : vinjete, inicijali ; 22 x 16 cm Manjka nasl. str.; oštećena. - Tavole.         R - 869      PANDECTARVM sev digestorvm ivris civilis quibus iurisprudentia ex veteribus iureconsultis desumpta, libris L continetur. - Editio postrema. - Venetiis, [15__]. - sv. : inicijali ; 25 x 18 cm Indices. tomvs II : Infortiatvm. - 1591. - 1388 str.         R - 8232 PAULUS, de Castro      [Pauli de Castro clarissimi doctoris commentaria super Codice cum lecturam Patauinam...]. - Lugduni, [15__]. - sv. ; 412 x 38 cm Uvez popustio, knjižni blok i korice veoma oštećeni od crva i vlage. - Manjka nasl. str.         R - 580 PETRARCA, M. Francesco        Il Petrarca. - Lione : per Giovanni di Tovrnes., 1547. - 15 + 397 + 6 str. : ilustr., inicijali, vinjete ; 12 x 7.5 cm Ex libris "Dr. Ivan Mangjer Spljet 4/3 905; Giustiniani all'amico Stafellao 29 Giugno 1831.         R - 512 PETRARCA, M. Francesco      Il Petrarcha / con la spositione di M. Giovanni Andrea Gesvaldo - [Roma] : presso Domenico Giglio, [1553]. - [42] + 346 + [140] str. : ilustr., inicijali, vinjete ; 21 x 15 cm La vita del Petrarcha. - Tavola         R - 561 PETRARCA, Francesco     [Soneti e Canzoni del Petrarca]. - Vinegia : per Francesco di Alessandro Bindoni e Mapheo Pasini, 1532. - 302 str. ; 15 x 9 cm Nakladnikov znak. - Uvez oštećen. 12. Itinerario De Ludouico De Verthema Bolognese ne lo Egypto..., Milano, per Iohanne Angelo Scinzenzeler, 1523, R - 536, Kat. br. 57.         R - 512 PETRARCA, M. Francesco     I trionfi / del Petrarcha con la spositione di M. Giovanni Andrea Gesvaldo - [Roma] : [presso Domenico Giglio], 1553. - [140] str. : ilustr., inicijali, vinjete ; 21 x 15 cm Privez.         R - 96 PICCOLOMINEO, Franciscus       Vniversa Philosophia: De moribvs / Franciscus Piccolomineo Senensis. - Venetia : apud Franciscum de Franciscis Senensem, 1583. - 18 + 596 + 22 str. : inicijali ; 32 x 22 cm Knjiga i uvez oštećeni. - Indices.         R - 576 PINDARUS      Pindari Olympia, Pythia, Nemea, Isthmia : caeterorum octo Lyricorum carmina... / Henricus Stephanus (recognitione quorundam interpretationis locorum, & accessione lyricorum carminum locupletata). - 2. editio grecolatina. - [s.l.] : Huldrichus Fuggerus typographus, 1566. - 576 str. : inicijali ; 12 x 6 cm "Ex libris Dr. Ivan Mangjer Spljet 1/3 905". - Kartonske korice obložene crvenom kožom s cvjetnim ornamentima u zlatotisku. - Pindari vita.         R - 521 PISAVRIUS Marini, Aloysius    De priscorvm sapientvm placitis, ac optimo philosophandi genere : sententiae et theoremata varia, ad ingenuas disciplinas pertinentia / Aloysio Pisavrio Marini. - Patavii : ex Officina Laurentij Pasquati, 1567. - 48 f. ; 21 x 15 cm Oštećena. - Marginalia.         R - 766 PLATO       Omnia divini Platonis opera tralatione Marsilii Ficini, emendatione, et ad graecvm codicem collatione Simonis Grynaei, svmma diligentia repvrgata. - Venetia : apud Ioannem Mariam Bonellvm, 1556. - 26 f. + 646 str. : inicijali ; 30 x 21 cm Na prvom listu: "Ex libris Josephi Krammer 18 15. 10 1866", na nasl. str. i na kraju grafika - nakladnikov znak. - Kožni uvez; na hrptu zlatotiskani ornament. - Marginalia; na kraju vodeni znak. - Index. - Platonis vita.         R - 85 PLOTINUS       Plotini Diuini illius e Platonica familia Philosophi De rebus Philosophicis libri LIIII. in Enneades sex distributi / Marsilio Ficino Florentino (prijevod s grčkog i komentar). - Basileae : apud Petrvm Pernam, 1559. - 13 + 365 + 47 f. : inicijali ; 33 x 21 cm Kožni uvez, nasl. str. grafika - nakladnikov znak; na kraju vodeni znak. - Index         R - 87 PLUTARCHUS, Chaeroneus         Plvtarchi Chaeronei Graecorvm Romanorvmqve Illustrium Vitae, post omnium hucusque impressiones diligentissima castigatione restitutae. - Venetiis : Victor a Rabanis & socii, 1538. - [19] + 357 f. ; 34 x 24 cm Manjkaju ff. 345-353. - Uvez popustio, oštećena od vlage i crva.         R - 753 PLUTARCHUS, Chaeronaeus       [Plvtarchi Chaeronaei, grauissimi & Philosophi & Historici, Ethica, sive Moralia Opera: : Plvtarchi De liberis edvcandis, commentarivs]. - Venetia : apud Hieronymvm Scotvm, 1572. - 499 + 34 str. : inicijali ; 30 x 21 cm Manjka nasl. str. - Na prvom listu: "Darovao prof. Girometta". - Index.         R - 1503     POESIE di diversi volgari et latine, per la morte Dell'Eccellentissimo Dottore il Signor Alfonso Belgrado. - Venetia : appresso Gio. Antonio Rampazetto, 1593. - 14 + 54 str. : inicijali ; 20 x 14 cm Nakladnikov znak. - Tauola de'nomi degli Autori.         R - 1417 POLYBIUS, Megalopolitanus       Polybii Megalopolitani Historiarvm libri priores quinque : item Epitome sequentium librorum... / Nicolaus Perottus Sipontinus. - Lvgdvni : apud Seb. Gryphivm, 1554. - 983 + tt2 str. ; 12 x 8 cm Kožni uvez, oštećena. - Bilješke rukom. - Nakladnikov znak.          R - 540 POLYDORUS, Virgilius Urbinatus        [Polydori Virgilii Vrbinatis De inventoribvs rervm Lib. VIII]. - Roma : apud Haeredes Antonij Bladij, 1576. - 14 + 478 str. : inicijali ; 16 x 11 cm Manjkaju prve korice i početak knjige. - Indices.         R - 547 PONTANUS Iovianus, Ioannes       Ioannis Ioviani Pontani De rebvs coelestibus Libri XIIII. - Basileae, [1503]. - sv. ; 16 x 10 cm tomvs III. : eivsdem de Luna fragmentum, item Commentariorvm in Centum Claudij Ptolomaei sententias, Libri duo. - [1503]. - 1963-2878 str. : inicijali  Kožne korice s vezicama. - Na nasl. str. ex libris [?].         R - 768 PORPHYRIUS    [Qvinqve Porphyrii vocvm cvm Hammonii interpretatione] / Hammonius. - Venetia : apud Octavianum Scotum, [1542]. - 54 (+ 38) str. : vinjete, inicijali ; 31 x 22 cm Uvez i knjižni blok veoma oštećeni; manjkaju nasl. i prve str.         R - 763 PROCLUS, Diadochus         [Procli Diadochi sphera cum commentis in hoc volumine contentis]. - Venetia : Heredes Bomini Octaviani Scoti, 1518. - 253 + 10 f. : ilustr., inicijali ; 32 x 22 cm Privez: Procli Diadochi sphaera, astronomi amdiscere incipientibus vtilissima / Thoma Linacro Britanno interprete... - Venetiis cura, & diligentia Aldi Ro. Mense octob. M.ID.[?]. - Uvez u pergamenu - rukopis. - Manjka nasl. str. - Kalendari. - Ex libris: "Francisci Diphnici Sicensis, 1548".         R - 1505     PSALTIR. - Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1976. - 14 + [?] str. : inicijali ; 14 x 10 cm. - (Bibliofilska izdanja ; sv. 1) Glag. - Pretisak Kožičićeva Psaltira tiskanog u Rijeci 1530. prema jedinom poznatom izvorniku. - U prilogu transkribiran tekst.         R - 565 QUINTILIANUS, Marcus Fabius        Marci Fabii Qvintiliani Institvtionvm oratoriarvm libri dvodecim qvam emendatissimi sine vllis commentariis. - Venetia : Quintilianus Lazarus Soardus, 1513. - 3 + 362 f. ; 15 x 8 cm Uvez u pergamenu - rukopis. - Na kraju ex libris[?].         R - 518 REGIO Francese, Luigi        Della vicissitvdine o' mvtabile varieta' delle cose nell'vniverso libri XII. / Lvigi Regio Francese ; tradotti dal K.r Hercole Cato. - Venetia : presso Aldo, 1592. - 30 + 327 str. : vinjete, inicijali ; 22 x 16 cm Korice obložene kožom. - Na nasl. str. ex libris [? oštećen]. - Tavole.         R - 528 ROMANO, Bartolomeo          Proteo militare... diuiso in tre Libri / Bartolomeo Romano. - Napoli : appresso Gio. Iacomo Carlino,& Antonio Pace, 1595. - 16 + 192 str. : ilustr., inicijali, vinjete ; 20 x 15 cm Ex libris "Rendić-Miočević Ivan"; na kraju "Biblioteca dei conti Galbiani e Rendich Miocevich"; "Questo libro e di me Domenico Difnico; dar prof. Miljenka Vidovića 1949. - Nakladnikov znak. - Uvez popustio. - Na kraju molitva: "V ime oca i, Sina i Duha Suetoga amen Gospodin Isucar[s]t porodi se Gospodin isus umri gospodin isus uscrsunu, amen[?]...         R - 508 RUSCELLI, Girolamo        Tre discorsi di Girolamo Rvscelli, a M. Lodovico Dolce : L'uno intorno al Decamerone del Boccaccio, L'altro all'Osseruationi della lingua volgare, Et il terzo alla tradottione dell'Ovidio. - Venetia : per Plinio Pietrasanta, 1553. - 287 str. : inicijali ; 20 x 14 cm Kožni uvez.         R - 510 SABELLICO, Marco Antonio        Le historie Vinitiane : diuise in tre Deche con tre Libri della quarta Deca / Marco Antonio Sabellico. - novamente ricorrette & in diuerse parti accresciute di molte cose, che nell'esemplare Latino mancauano. - Vinegia : per Comin da Trino, 1554. - 11 + 244 f. : inicijali, grafike ; 21 x 16 cm Korice obložene kožom. - Ex libris Leonis S. Olschki. - Tavola.         R - 515 SACROBOSCO, M. Giovanni        [Della Sfera di M. Giovanni Sacrobosco] / emendata et fatta in lingua Toscana, & distinta in Capitoli con utili annotazioni ne'luoghi piu' difficili da Pieruincentio Dante de Rinaldi Perugino. - Perugia : Gio. Berardino Rastelli, 1574. - 61 str. : ilustr., inicijali ; 19 x 14 cm Bilješke rukom i ex libris. - Manjka nasl. str.         R - 758 SALLUSTIUS, Crispus Caius       [C. Crispi Sallustii Opera i.e. Bellum Catilinarium et Iugurthinum] / cum Laurentii Vallae et Ioannis Chrisostomi Soldi commentariis. - Venetia : Ioannes Tacuinus de Tridino, 1541. - 6 + 151 f. : ilustr., inicijali (str. I u boji) ; 31 x 21 cm Manjka nasl. str.; oštećena. - Uvez u pergamenu - rukopis. - Ex libris Petri Crinit De historicis ac oratoribvs Latinis. - C. Crispi Sallvstii vita per Pomponivm Laetvm. - Viginti praecepta pro historica lege ac stilo... - Index.         R - 1324 SAVONAROLA, Hieronymus      Reverendi. P. Fratris Hieronymi Sauonarole ordinis praedicatorum, Dialogus cui titulus, Solatium itineris mei. - Venetia : per Ioannem Patauinum & Venturinum de Ruffinellis, 1535. - L ii f.; 10 x 7.5 cm Privez. - Uvez popustio; oštećena.         R - 6786 SEILERIUS, Raphaelus      Remissiones vel, vt alii commodivs dici arbitrantvr, relegationes, instar mercvrialis statvae indicantes, qvo, qviqve textvm ivris civilis... / Raphaelus Seileri Avgvstani. - Francofvrt ad Moenvm, 1571. - 496 f. : inicijali ; 31 x 21 cm Na nasl. str. izrezana grafika; primjerak prilično oštećen. - Index.                                 R - 562 SELNECCERUS, Nicolaus          Brevis et vtilis libellvs prosodiae, olim scrptvs in vsvm discentivm rationem recte & eleganter scribendi Graecos & Latinos versus; Dicta Pindarica / avtore Nicolaus Selneccerus. - Lipsiae, Iohannes Rhamba, 1568. - [13] + 191 str. ; 15 x 10 cm Privez.                                 R - 592 SENECA, Annaeus Lucius    Annaei Senecae Cordvbensis Tragoediae. - Lvgdvni : apvd Seb. Gryphivm, 1547. - 431 str. : inicijali ; 12 x 8 cm Oštećena.         R - 8235 SOCINUS, Senensis Marianus       [Mariani Socini Senensis Super Decretalia Tractatus]. - [Lugduni] : [typis Thomae Bertelli], [15__]. - 301 f. ; 42 x 28 cm Uvez popustio; veoma oštećena. - Manjkaju nasl., prvih 8 str. i korice. - Zadnje korice obložene pergamenom - starim rukopisom.         R - 988    [SUMMA Summarum : Tabiena reformata]. - Bononie : in edibus Benedicti Hectoris Bibliopole, 1520. - 503 f. ; 21 x 15 cm Manjkaju korice i nasl. str.; veoma oštećena. - Na kraju nakladnikov znak. - Got. - Naslov preuzet s kraja knjige. - Tabvla.         R - 514 TARTAGLIA, Nicolo         La Noua Scientia de Nicolo Tartaglia con vna gionta al terzo Libro. - Vinegia : per Curtio Troiano de i Nauo', 1562. - [razl. paginacija] : ilustr. ; 20 x 15 cm Na nasl. str. ex libris: "Louier Alexandre, Croiset; Flaminii [?]hili liber". - Kožni uvez, hrbat i rubovi s zlatotiskanim ornamentom.         R - 8239 TARTAGNUS Imolensis, Alexandrus         Alexandri Tartagni Imolensis... Commentaria. - Venetiis, 1585-1586. - sv. : inicijali ; 43 x 28 cm Uvez i knjižni blok oštećeni. sv. 1 : in I. Infortiati. - 1585. - 295 f. - Manjka nasl. str.  sv. 2 : in I. & II. Degesti Veteris partem ; adnotationes Franc. Cvrtii, Alexandri vita per Nicolaum Antonium Grauatium. - 1586. - Na 181 f. nakladikov znak.         R - 564 TERENTIUS, Publius Apher       Pvb. Terentii Aphri Comoediae sex. - Post omnes omnium editiones summa denuo vigilantia recognitae. - [s.l.], 1562. - 160 f. ; 16 x 11 cm Oštećena; na prvom listu ex libris: "Deus 1676 Laude ; Ad usum D. Joannis Cuitanich Brachia ; Hic liber est meus D. Joannis Cuitanich". 13. Nvove inventioni di Camillo Agrippa, Roma, presso a Domenico Gigliotti, 1595, R - 528, Kat. br. 2.         R - 1352 TERENTIUS, Apher Publius       Terentii comoediae sex, accurate sane, & diligenter emendatae : Haec adiecta: Terentij uita ex Aelio Donato, Argumenta in fabulas, & scenas, Annotationes... Obseruatio variae lectionis. - Venetijs : apud Haeredes Io. Gryphij, 1576. - 175 f. : ilustr. ; 15 x 11 cm Kožni uvez i knjižni blok oštećeni.         R - 581 TERENTIUS, Apher Publius       [Terentii comoediae sex] : Andria, Eunuchus, Heautontimorumenos, Adelphi, Hecyra, Phormio. - [s.l.] : Michael Syluius typographus, [1555]. - 14 + 300 str. ; 12 x 8 cm Kožni uvez, popustio. - Oštećena, manjka nasl. str. - P. Terentii vita per Aelivm Donatvm.         R - 524     TESTAMENTVM vetvs & novvm / predgovor Rob. Stephanvs, librarivs regivs. - [s.l.], [s.a. 16 st.?]. - razl. paginacija ; 20 x 15 cm Kartonske korice obložene kožom, dijelovi rukom pisane pergamene. - Nedostaju nasl. i 1. str. - Na koricama pečat: Gabinetto di lettura. - Rub zlatom obojen.         R - 539 TEXTOR, Ioannes Ravisius       Officinae Ioannis Ravissii Textoris Niuernensis Historicis Poeticisque refertae Disciplinis... ; Cornucopiae, quo continentur Loca diuersis rebus per orbem abundantia, secundum literarum odinem quam antea reposita. - [s.l.] : typis Iacobi Mareschal, 1532. - 239 + 255 + 63 f. ; 18 x 12 cm  Privez.         R - 6834 VALVERDE, Giovanni        Anatomia del corpo humano / composta per M. Giouan Valuerde di Hamusco, & da luy con molte figure di rame, et eruditi discorsi in luce mandata. - Roma : Ant. Salamanca, Antonio Cafrerj, 1560. - [16] + 136 f. : ilustr. ; 31 x 21 cm Na poleđini nasl. str. bilješke rukom. - Na zadnjem listu žig s likom kule i natpisom "VIRTUS". - Na nasl. str. grafika. - Tavole.         R - 535 VELLEUS, Paterculus P.         P. Vellei Patercvli Historiae Romanae dvo volvmina, ad M. Vinicivm Cos. pro genervm Tib. Caesaris. - Florentia : per haeredes Philippi Iuntae, 1525. - 7 + 105-267 f. ; 17 x 10 cm Na kraju nakladnikov znak. - Vita Vellei Patercvli per beat. Rhenanvm. - Index.         R - 1359 VELLEUS Paterculus, P.         P. Vellei Patercvli Historiae. Romanae. ad. M. Vinicivm. Cos. libri II. / Jacobvs Iac. N. Scheckivs recensuit & notis illustrauit; addita Aldi Manvtii, Pavlli F. Aldi N. Scholia. - Francofvrdi : ex officina typographica Ioannis Wecheli, 1589. - 14 + 272 str. ; 12 x 8 cm Nakladnikov znak. - Uvez pergamenu - rukopis; oštećen. - Scholia. - Notae. - Index.         R - 538 VERGILIUS, Maro Publius        La georgica di Virgilio, nvovamente di Latina in Thoscana fauella, / per Bernardino Daniello tradotta, e commentata. - Vinegia : per Giouanni de Farri & fratelli, 1545. - 7 + 104 + 1 f. ; 19 x 14 cm Nakladnikov znak [Gryphius]. - Uvez popustio.         R - 1043 ZABARELLA Patavinus, Iacobus          Iacobi Zabarellae... Tabvlae logicae, in quibus summa cum facilitate ac breuitate ea omnia explicantur, quae ab alijs prolixe declarari solent - Patavii : apvd Pavlvm Meietvm, 1580. - 98 str. ; 30 x 20 cm Uvez popustio; oštećena. - Na nasl. str. ex libris: "Domini Fulgentij Ateshini monaci Camaldulensis, et Abbazia a Carceribus educari". Nakladnikov znak. - Index.         R - 1043 ZABARELLA Patavinus, Iacobus     [Iacobi Zabarellae Logicorum opera]. - Venetiis : apvd Pavlvm Meietvm, 1578. - 415 str. ; 30 x 20 cm Privez. - Manjka nasl. str. 14. I trionfi del Petrarcha con la spositione di M. Giovanni Andrea Gesvaldo, [Roma], [presso Domenico Giglio], 1553, R - 512, Kat. br. 139.         R - 1043 ZABARELLA Patavinus, Iacobus      Iacobi Zabarellae Patavini In dvos Aristotelis libros posteriores analyticos commentarii. - Venetiis : apvd Pavlvm Meietvm, 1582. - 173 f. ; 30 x 20 cm Privez. - Na zadnjem listu vodeni žig.         R - 643 ZANCHUS, Laelius       Abyssvs pietatis Dei ad beatiss. Sixtvm V. Pont. Max. / per Laelium Zanchum. - Verona : typis Hieronymi Discipuli, 1589. - 6 + 280 + 22 str. : inicijali ; 21 x 15 cm Kožni uvez. - Repertorivum... 15. Nvove inventioni ... sopra il modo di Nauigare di Camillo Agrippa,  Roma, presso a Domenico Gigliotti, 1595, R - 528. Kat. br. 2.
KAZALO  NAKLADNIKA A Rabanis, Victor                               145 Adamus Petrus, De Langendorff           116 Adamus, M. Daniel                               126 Aldus                                           13, 39, 42 Aussultus, Ioannes                              63, 88 Barbierus, Symphor.                             41 Bariletto, Giouanni                             1 Bassaeus, Nicolaus                              45, 46, 76 Bernardi, Giovanni                              34 Bertano, Giovanni Antonio                       130 Bertellus, Thomas                               19, 20, 54, 55, 165 Bevilacqua, Nicolaus                            47, 124 Bindoni, Bernardino                             60, 78 Bindoni, Francesco                              128, 138 Bladius, Antonius                               149 Bodio, Angelo                                   51 Bonellvs, Ioannes Maria                         143 Cafreri, Antonio                                174 Canappus, Joannes                               114 Carlino, Giovanni Iacomo                        156 Cominus, de Tridino Montisferrati               26, 158 Concordia, Hieronymus                   32, 36 Constantinus, Baltassar                                 127 De Alaris, Enea                                 17 De Farri, Giouanni                              177 De Farris, Dominicus                            30, 80 De Fontaneto, Guilielmus                        101 De Franciscis, Franciscus                       140 De Leno, Francesco                              69 De Marne, Hieronymus                            40 De Ruffinellis, Venturinus                      65, 161 De Tortis, Aluuise                              90 De Vitalibus, Bernardinus                       110, 121, 122 De'Caualli, Giorgio                             98 Dehuchino,  Pietro                              131 Di Tovrnes, Giovanni                            136 Discipulus, Hieronymus                  181 Elefanta                                        96 Froben, Johann                                  21 Fuggerus, Huldrichus                            141 Gigliotti, Domenico                             2, 137, 139 Giolito, Gabriel  de Ferrari                    29 Gryphius, Ioannes                               85, 86, 170 Gryphius, Sebastiano                            94, 148, 164 Gualthero, Fabricio                             83 Gvlielmvs                                       72 Gymnicus, Ioannes                               108, 117 Hector, Benedictus                              166 Hervag., Ioan.                                  38 Iunta                                           8, 9, 73 Iunta, Bernardus                                52 Iunta, Philippus                                175 Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti   113 Kršćanska sadašnjost                            153 Leers, Arnoldus                                 87 Leucus, Jacobus                                 119  Manutius, Aldus                                 155 Manutius, Paulus                                39 Mayer, Johannes                                 120 Marcolini, Francesco                            6 Mareschal, Iacobus                              173 Marescotti, Giorgio                             132 Marinelli, Pietro                               15 Meietus, Paulus                                 3, 75, 178, 179, 180 Nutius, Martinus                                117 Pace, Antonio                                   156 Pagani, Antonio                                 133 Pasini, Mapheo                                  128, 138 Pasquatus, Laurentius                           142 Patauinus, Ioannes                              65, 161 Perin                                           28 Perna, Petrus                                   144 Pesnot, Carolus                                 82 Peypus, Fredericus                              84 Pietrasanta, Plinio                             109, 157 Plantinus, Christophorus                        50, 129 Pontanus, Ioannes Iovianus                      93, 150 Portonaris da Trino, Francesco                  14 Rampazetto, Giouan' Antonio                     23, 147 Rastelli, Giovanni Berardino                    159 Regnault, Georgius                              56 Rossi                                           4 Rovillivs, Gvlielmvs                            12 Saladus, Octauianus                             79 Salamanca, Antonio                              174 Salicata, Altobello                             89 Saluinus, Horatius                              49 Scinzenzeler, Iohanne Angelo                    57 Scotus, Hieronymus                              11, 37, 43, 44, 61                                                 97, 103, 146 Scotus, Octavianus                              16, 35, 104, 151                                                 152 Sennetanies                                     22 Sermartelli, Bartolomeo                         111 Seruanius, Claudius                             18 Sessa, Giovanni Battista                        34 Singrenius, Ioannes                             7 Soardus, Quintilianus Lazarus                   154 Somasco, Giovanni Battista                      74 Spei, Signum                                    5 Steelsius, Aegidius                             118 Stephanus, Henricus                             95 Syluius, Michael                                171 Tacuinus, Ioannes da Tridino                    100, 160 Temporales, Ioannes                             24 Troiano, Curtio de i Nauo'                      167 Ugotelus, Franciscus                            79 Valgrisius, Vincentius                          71 Valuassori, Giovanni Andrea                     66, 105, 107, 125 Varisco, Gianne                                 68 Vgolino, Paulo                                  123 Vincentius, Bartholomaeus                       25 Vincentius, Symon                               81[N1]Wechelus, Ioannes                                 176Zalterius, Marcus Antonius                   10Zenarius, Damianus                            92Zenarius, Hieronymus & Ioannes                58, 59  Ziletti, Francesco                              53 Zilettus, Iordanus                              31 Brojevi na desnoj strani odnose se na redni broj knjige u Katalogu.
POPIS  ILUSTRACIJA 1. I quattro libri di Marco Aurelio..., Venetia, appresso Francesco Portonaris da Trino, 1562, R - 507, Kat. br. 14. 2. M. Marvli Spalatensis Dictorvm..., Antverpiae, ex officina Aegidij Steelsij, 1584, R - 331, Kat. br. 118.  3. Demosthenis Oratorvm Graeciae principis opera..., Venetiis, [s.n.], 1550, R-555, Kat.. br. 62. 4. Della mercatvra et del mercante perfetto... M. Benedetto Gotrugli Raugeo [Benko Kotruljić/Kotruljević Dubrovčanin], Vinegia, all'Elefanta, 1573, R - 1504, Kat.br. 96. 5. Evangelistario di Marco Marvlo Spalatense..., Fiorenza, appresso Bartolomeo Sermartelli, 1571, R - 329, Kat. br. 111. 6. Marci Marvli Spalatensis Benevivendi institvta..., Basilea, Adamus Petrus de Langendorff, 1513, R - 332, Kat. br. 116. 7. Aldi Pii Manvtii Institvtionvm Grammaticarvm..., Venetia, per Ioannem Andream Vauassorem..., 1545, R - 165, Kat. br. 66. 8. Della vicissitvdine o' mvtabile varieta' delle cose nell'vniverso... di Lvigi Regio Francese, Venetia, presso Aldo, 1592, R - 518, Kat. br. 155. 9. Le metamorfosi / di Ovidio..., Venetia, appresso gli Heredi di Pietro Dehuchino, 1588, R - 509, Kat. br. 131. 10. La Noua Scientia de Nicolo Tartaglia con vna gionta al terzo Libro, Vinegia, per Curtio Troiano de i Nauo', 1562, R - 514, Kat. br. 165. 11. La Noua Scientia de Nicolo Tartaglia con vna gionta al terzo Libro, Vinegia, per Curtio Troiano de i Nauo', 1562, R - 514, Kat. br. 165. 12. Itinerario De Ludouico De Verthema Bolognese ne lo Egypto..., Milano, per Iohanne Angelo Scinzenzeler, 1523, R - 536, Kat. br. 57. 13. Nvove inventioni di Camillo Agrippa, Roma, presso a Domenico Gigliotti, 1595, R - 528, Kat. br. 2. 14. I trionfi del Petrarcha con la spositione di M. Giovanni Andrea Gesvaldo, [Roma], [presso Domenico Giglio], 1553, R - 512, Kat. br. 139. 15. Nvove inventioni ... sopra il modo di Nauigare di Camillo Agrippa,  Roma, presso a Domenico Gigliotti, 1595, R - 528, Kat. br. 2. Ilustracije na omotnim stranicama: sprijeda: naslovnica knjige R - 533, Kat. br. 84. otraga: nakladnički znak Hieronymusa Scotusa, R - 755, Kat. br. 44.
POPIS PUBLIKACIJA U NAKLADI SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE U SPLITU Od 1903. do 1962. Gradska biblioteka, od 1962. do 1992. Naučna biblioteka, od 1992. Sveučilišna knjižnica.     Composizioni poetiche inedite di Antonio Bajamonti. Spljet, Gradska biblioteka, 1904. 1. Hrvoje Morović: Građa za bibliografiju splitske periodike -     Novine 1875-1941. Split, Naučna biblioteka, 1968. 2. Radovan Vidović: Split u poeziji. Split, Naučna biblioteka,      1968. 3. Hrvoje Morović: Građa za bibliografiju splitske periodike - II,     1944-1969. Split, Naučna biblioteka, 1970. 4. Šimun Jurišić: O obradi znanstvenog djela. Split, Naučna      biblioteka, 1971. 5. 80 godina Naučne biblioteke u Splitu (1903-1983). Split,      Naučna biblioteka, 1983. 6. Stari splitski plakati 1891-1942. Split, Naučna biblioteka,      1989. 7. Djela antičkih i talijanskih klasika u privatnim bibliotekama      Dalmacije od XV. do XIX. stoljeća. Split, Naučna biblioteka,      1990. 8. Naš pomorac (Izbor iz prikupljene građe). Split, Naučna      biblioteka, 1991. 9. Marko Marulić - tiskana djela (1506-1992). Split, Naučna      biblioteka, 1992. 10. Tiskarska i izdavačka djelatnost u Splitu 1812-1918. Split,        Sveučilišna knjižnica, 1992. 11. S poštovanjem prof. Hrvoju Moroviću (1914-1982). Split,        Sveučilišna knjižnica, 1992. 12. Knjižnica C.k. Obrtničke škole u Splitu. Split, Sveučilišna        knjižnica, 1993. 13. Rukopisi hrvatskih književnika u Sveučilišnoj knjižnici u        Splitu. Split, Sveučilišna knjižnica, 1994. 14. Mithad Kozličić - Vlade Lozić: Starije zemljopisne karte u        Sveučilišnoj knjižnici u Splitu. Split, Sveučilišna knjižnica,        1994. 15. Sakralna tiskana knjiga. Split, Sveučilišna knjižnica, 1995. Publikacije od broja 5. nadalje ujedno su i katalozi istoimenih izložbi. ZBIRKA MARKO POLO 1. Šimun Jurišić: Pariz, grad svijeta i svjetla.      Vodič. Split, Naučna biblioteka, 1982. ZBIRKA MARKO MARULIĆ 1. Joško Barić - Šimun Jurišić: Splitsko iverje 1882-1941: (Iz povijesti Splita).      Split, Naučna biblioteka, 1983.
CIP-Katalogizacija u publikaciji Sveučilišna knjižnica u Splitu UDK  094 "15" : 027.7 ( 497.5 Split ) ( 061.4 ) SVEUČILIŠNA knjižnica (Split)         Knjige tiskane u XVI. stoljeću : katalog fonda Sveučilišne knjižnice u Splitu / (autor kataloga Branko Jozić ; izbor ilustracija Vanja Kovačić, Joško Belamarić(. - Split : Sveučilišna knjižnica, 1996. - 86 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Publikacije Sveučilišne knjižnice u Splitu ; 16) Na spor. nasl. str.: Libri XVI. saeculo typis impressi : catalogues fundi Bibliothecae Universitatis studiorum Spalatensis. - Izložba je održana u okviru manifestacije Knjiga mediterana. - Str. 7-8: Proslov / Branko Jozić. - Kazala. ISBN 953-96216-3-1 1. Jozić, Branko ISBN 953-96216-3-1
Katalog je tiskan uz novčanu potporu: Književni krug Split Poglavarstvo grada Splita