Sveučilišna knjižnica u Splitu u sklopu objekta ima garažu, a ispred zgrade postoji i vanjski parking. U zgradi je i ugostiteljski objekt – snack bar „Sveučilišna knjižnica“.
Potrebne informacije možete dobiti na broj telefona + 385 (0) 21 434-824, ili putem e-pošte: najam@svkst.hrRačunalna učionica na drugom katu

Računalna je učionica posve slična školskoj učionici. Opremljena je sa 16 školskih klupa s računalima i 32 sjedeća mjesta, LCD projektorom te stolom i računalom za predavača. Cijena najma u radnom vremenu knjižnice je 250 kuna po satu. 

Učionica na petom katu

Učionica na petom katu ima kapacitet do 50 sjedećih mjesta. Pogodna je za organizaciju predavanja, seminara, tečajeva, kao i drugih događanja. Učionica je klimatizirana i opremljena multimedijskom opremom. Cijena najma u radnom vremenu knjižnice je 200 kuna po satu. 

Multifunkcionalna dvorana

U sklopu sjeverne zgrade Sveučilišne knjižnice Splitu nalazi se multifunkcionalna dvorana, kapaciteta do 180 sjedećih mjesta. Opremljena najsuvremenijom opremom, omogućuje organizaciju većih događaja, kongresa, simpozija, sastanaka ili promocija. Cijena najma u radnom vremenu knjižnice je 300 kuna po satu. 

 

X