U priloženoj tablici nalaze se radovi koji su u 2018. godini indeksirani u bazama podataka Web of Science Core Collection i Scopus. Ako Vaš rad nije na popisu, molimo unesite tražene podatke. Podaci se prikupljaju u svrhu programskog financiranja. Dovoljno je upisati DOI ako vam je poznat. U slučaju da nemate DOI ispunite rubrike autori rada, naslov i ostali podaci te priložite cjeloviti rad.

X