Ime i prezime podnositelja *

Adresa *

OIB *

Adresa e-pošte podnositelja*

Broj mobitela podnositelja*

Je li događaj organiziran od strane neke od sastavnica ili udruga Sveučilišta u Splitu?*
DaNe

Navedite naziv sastavnice ili udruge*:

IBAN*

Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje podnositelja *

Naziv događaja *

Opis događaja *

Svrha i cilj događaja *

Očekivani broj posjetitelja *

Datum događanja *

Vrijeme događanja (naznačite početak i kraj trajanja najma prostora) *

Potrebna oprema:*
prijenosno računalowifiprojektorgovornica s mikrofonomsurround sustav zvučnikabežični prezenter

Dodatne napomene:

X