Služba za istraživanje i razvoj Sveučilišne knjižnice u Splitu funkcionira kao razvojna matična služba te je dio nacionalne mreže matičnih knjižnica u Republici Hrvatskoj.

 

Matična služba

 • Nadležnost:
  • Visokoškolske knjižnice Sveučilišta u Splitu, Sveučilište u Dubrovniku, Veleučilišta u Šibeniku, Veleučilišta “Marko Marulić u Kninu, Znanstvene knjižnice u Zadru i Dubrovniku
   Specijalne i baštinske knjižnice na području Splitsko-dalmatinske, Zadarske, Šibensko-kninske i Dubrovačko-neretvanske županije

   

 • Temeljni poslovi:
  • nadzor nad postojećim poslovanjem knjižnica
   suradnja u oblikovanju, upravljanju i zaštiti fondova
   unapređenje korisničkih usluga, prostora i opreme
   stručno osposobljavanje i usavršavanja knjižničnih djelatnika u novim znanjima vještinama i kompetencijama
   osnivanje i prestanak rada knjižnica

   

 • Razvojni poslovi:
  • osuvremenjivanje i uvođenje novih poslova i usluga (savjetodavna uloga)
   izrada dugoročnih razvojnih planova, programa i sl.
   planiranje, unapređivanje i koordiniranje poslovanja među knjižnicama
   povezivanje knjižnica u mrežu knjižnica i objedinjuje u jedinstveni knjižnično-informacijski sustav Republike Hrvatske

   

  Legislativa

  Organizacija i poslovanje

  Statistika

  „Sustav jedinstvenog elektroničkog prikupljanja, obrade, izvještavanja i arhiviranja statističkih podataka o poslovanju knjižnica“ projekt je Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu (NSK). Izrađen je vodeći se međunarodnim normama (ISO 2789:2006, ISO 11620:2008). Temelji se na Zakonu o knjižnicama i Pravilniku o matičnoj djelatnosti knjižnica koji propisuju kao jednu od zadaća matične djelatnosti NSK prikupljanje i obradu statističkih podatak o poslovanju knjižnica u Republici Hrvatskoj.
   
  Matična služba Sveučilišne knjižnice u Splitu brine o dostavljanju statističkih podataka iz visokoškolskih, znanstvenih i specijalnih knjižnica na području svoje matičnosti. Uvid u podatke možete dobiti ovdje.

   

  Stručna predavanja, radionice, seminari

  2017. Bojan Macan: Autorskopravna pitanja u kontekstu izgradnje otvoreno dostupnih digitalnih repozitorija (PDF)

  2016. Ivo Tokić: Upravljanje kvalitetom za knjižničare (PDF)

  2015. Dina Vrkić: Radionica o Mendeleyu (posebno za knjižničare, posebno za nastavnike i studente)

  2014. Jadranka Stojanovski, Bojan Macan, Alen Vodopijevac: Otvorena znanost-FOSTER

  2014. Lidija Jurić-Vukadin: UDK u praksi – novo izdanje UDK 2013 (CSSU)

  2013. Vesna Špac, Alisa Martek: Specijalne knjižnice

  2013. Dubravka Dujmović: Revizija i otpis knjižnične građe (CSSU Split, Dubrovnik) (PDF)

  2013. Edita Bačić: Javno zagovaranje visokoškolskih knjižnica : što to znači?

  2012. Bojan Macan: Publish or perish iliti kako odabrati THE časopis (PDF)

  2012. Maja Batinica: The University of Aucland Library Service

  2009. Maja Jokić: Visokoškolske i specijalne knjižnice: nužnost prilagođavanja promjenama (CSSU) (PDF)

  2009. Maja Jokić: Časopis – komunikacijski medij u znanosti (CSSU)

  2008: Tinka Katić: Program zaštite baštinskih zbirki u hrvatskim knjižnicama

  2007. Tibor Toth: HID i otvoreni pristup znanstvenim informacijama

  2007. Maja Batinica: O knjižničnom sustavu Voyager

  2007. Lidija Jurić Vukadin: UDK-Opće pomoćne oznake, teorija i praksa (PDF)

   

  Programi zaštite baštinskih knjižnica

  2018. Knjižnica Franjevačkog samostana u Imotskom (izvještaj)
  2017. Knjižnica Samostana sv. Frane u Splitu (izvještaj)
  2017. Knjižnica Samostana sv. Ante na Poljudu u Split (izvještaj)
  2014. Knjižnica sv. Ante na Dridu na Čiovu (preporuka)
  2014. Knjižnica sv. Lovre u Šibeniku (trogodišnji program) (stanje | izvješće | revizija)
  2013. Knjižnica sv. Frane u Šibeniku (izvještaj)
  2012. Knjižnica Gospe od Pojišana (izvještaj)
  2012. Knjižnica Dominikanskog samostana u Starom Gradu na Hvaru (izvještaj)
  2011. Ostavština Josipa Tabaka u KUD-u Hrvatski sastanak 1888 u Selcima na otoku Braču (prijedlog)
  2010. Knjižnica Zbirci knjiga iz samostana sv. Antuna u Herceg Novom, danas pohranjene u Samostanu sv. Josipa u Splitu (popis)
  2010. Knjižnici franjevačkog samostana Uznesenja Marijina (Gospe Anđela) nad Orebićima (popis)
  2009. Knjižnica obitelji Fisković (popis | izvještaj)
  2007. Program zaštite i očuvanja knjižnične građe koja ima svojstvo kulturnog dobra (Hrvatski zavod za knjižničarstvo)

   

  Adresari

  U izradi.

   

  Novosti iz svijeta baza podataka

  Kliknite ovdje i na jednom mjestu pogledajte sve novosti o bazama podataka.

  X