Služba za istraživanje i razvoj Sveučilišne knjižnice u Splitu funkcionira kao razvojna matična služba te je dio nacionalne mreže matičnih knjižnica u Republici Hrvatskoj.

Matična služba

 

 • Nadležnost:

 

  Visokoškolske knjižnice Sveučilišta u Splitu, Veleučilišta u Šibeniku, Veleučilišta “Marko Marulić” u Kninu te druge visokoškolske knjižnice na području Splitsko-dalmatinske, Zadarske, Šibensko-kninske i Dubrovačko-neretvanske županije
  Specijalne i baštinske knjižnice na području Splitsko-dalmatinske, Zadarske, Šibensko-kninske i Dubrovačko-neretvanske županije
 • Temeljni poslovi:

 

  nadzor nad postojećim poslovanjem knjižnica
  suradnja u oblikovanju, upravljanju i zaštiti fondova
  unapređenje korisničkih usluga, prostora i opreme
  stručno osposobljavanje i usavršavanja knjižničnih djelatnika u novim znanjima vještinama i kompetencijama
  osnivanje i prestanak rada knjižnica
 • Razvojni poslovi:

 

  osuvremenjivanje i uvođenje novih poslova i usluga (savjetodavna uloga)
  izrada dugoročnih razvojnih planova, programa i sl.
  planiranje, unapređivanje i koordiniranje poslovanja među knjižnicama
  povezivanje knjižnica u mrežu knjižnica i objedinjuje u jedinstveni knjižnično-informacijski sustav Republike Hrvatske

Legislativa

Organizacija i poslovanje

Statistika

„Sustav jedinstvenog elektroničkog prikupljanja, obrade, izvještavanja i arhiviranja statističkih podataka o poslovanju knjižnica“ projekt je Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu (NSK). Izrađen je vodeći se međunarodnim normama (ISO 2789:2006, ISO 11620:2008). Temelji se na Zakonu o knjižnicama i Pravilniku o matičnoj djelatnosti knjižnica koji propisuju kao jednu od zadaća matične djelatnosti NSK prikupljanje i obradu statističkih podatak o poslovanju knjižnica u Republici Hrvatskoj.

Matična služba Sveučilišne knjižnice u Splitu brine o dostavljanju statističkih podataka iz visokoškolskih, znanstvenih i specijalnih knjižnica na području svoje matičnosti. Uvid u podatke možete dobiti ovdje.

Analiza knjižnica u sustavu sveučilišne matične djelatnosti Sveučilišne knjižnice u Splitu za 2019. godinu prema podacima iz Sustava statističkih podataka Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 

Stručna predavanja, radionice, seminari

2017. Bojan Macan: Autorskopravna pitanja u kontekstu izgradnje otvoreno dostupnih digitalnih repozitorija (PDF)

2016. Ivo Tokić: Upravljanje kvalitetom za knjižničare (PDF)

2015. Dina Vrkić: Radionica o Mendeleyu (posebno za knjižničare, posebno za nastavnike i studente)

2014. Jadranka Stojanovski, Bojan Macan, Alen Vodopijevac: Otvorena znanost-FOSTER

2014. Lidija Jurić-Vukadin: UDK u praksi – novo izdanje UDK 2013 (CSSU)

2013. Vesna Špac, Alisa Martek: Specijalne knjižnice

2013. Dubravka Dujmović: Revizija i otpis knjižnične građe (CSSU Split, Dubrovnik) (PDF)

2013. Edita Bačić: Javno zagovaranje visokoškolskih knjižnica : što to znači?

2012. Bojan Macan: Publish or perish iliti kako odabrati THE časopis (PDF)

2012. Maja Batinica: The University of Aucland Library Service

2009. Maja Jokić: Visokoškolske i specijalne knjižnice: nužnost prilagođavanja promjenama (CSSU) (PDF)

2009. Maja Jokić: Časopis – komunikacijski medij u znanosti (CSSU)

2008: Tinka Katić: Program zaštite baštinskih zbirki u hrvatskim knjižnicama

2007. Tibor Toth: HID i otvoreni pristup znanstvenim informacijama

2007. Maja Batinica: O knjižničnom sustavu Voyager

2007. Lidija Jurić Vukadin: UDK-Opće pomoćne oznake, teorija i praksa (PDF)

Programi zaštite baštinskih knjižnica

 

2018. Knjižnica Franjevačkog samostana u Imotskom (izvještaj)
2017. Knjižnica Samostana sv. Frane u Splitu (izvještaj)
2017. Knjižnica Samostana sv. Ante na Poljudu u Split (izvještaj)
2014. Knjižnica sv. Ante na Dridu na Čiovu (preporuka)
2014. Knjižnica sv. Lovre u Šibeniku (trogodišnji program) (stanje | izvješće | revizija)
2013. Knjižnica sv. Frane u Šibeniku (izvještaj)
2012. Knjižnica Gospe od Pojišana (izvještaj)
2012. Knjižnica Dominikanskog samostana u Starom Gradu na Hvaru (izvještaj)
2011. Ostavština Josipa Tabaka u KUD-u Hrvatski sastanak 1888 u Selcima na otoku Braču (prijedlog)
2010. Knjižnica Zbirci knjiga iz samostana sv. Antuna u Herceg Novom, danas pohranjene u Samostanu sv. Josipa u Splitu (popis)
2010. Knjižnici franjevačkog samostana Uznesenja Marijina (Gospe Anđela) nad Orebićima (popis)
2009. Knjižnica obitelji Fisković (popis | izvještaj)
2007. Program zaštite i očuvanja knjižnične građe koja ima svojstvo kulturnog dobra (Hrvatski zavod za knjižničarstvo)

Adresari

U izradi.

Novosti iz svijeta baza podataka

Kliknite ovdje i na jednom mjestu pogledajte sve novosti o bazama podataka.

X