hr en facebook

Promijeni izgled stranice
AA

Sveučilišna knjižnica u Splitu
Ruđera Boškovića 31
21000 Split, Hrvatska
Telefon: +385 (0) 21 434 808
Telefax: +385 (0) 21 434 801
E-mail: svkst@svkst.hr

Radno vrijeme:
Radnim danom od 8 do 21 sat. 
Noćna čitaonica od 21 do 24 sata.
Subotom od 9 do 14 sati.


sveuciliste

nsk_logo

 


DKST-logo


Gradska knjiznica Marka Marulića Split

studentski_zbor
Srpanj 2018 Kolovoz 2018 Rujan 2018
Mo Sr We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Djelatnost knjižnice PDF Ispis
subota, 12. veljača 2011.

Misija, vizija, vrijednosti, strategija

MISIJA:

Sveučilišna knjižnica u Splitu je središnja knjižnica Sveučilišta u Splitu, specijalnih knjižnica Splitsko-dalmatinske županije te knjižnica ustanova i pojedinaca koje su registrirane kao kulturno dobro.

• Prikuplja, organizira, pohranjuje, zaštićuje i omogućuje otvoreni i slobodan pristup fondu stručno-znanstvenih publikacija u tiskanome i elektroničkom obliku.

• Osigurava pod jednakim uvjetima dostupnost usluga za sve korisnike te razvija društvenu osjetljivost za osobe s posebnim potrebama.

• Prepoznaje baštinske knjižnice i brine o zaštiti njihovih fondova.

• Uvođenjem integriranog sveučilišnog knjižničnog sustava želi poboljšati kvalitetu knjižničnog poslovanja unutar Sveučilišta i razvijati međusveučilišnu, knjižničnu suradnju.

• Programima cjeloživotnoga učenja utječe na stručno usavršavanje knjižničara, na znanje korisnika i na intelektualni razvoj šire društvene zajednice.

VIZIJA:

• Razvijajući poslovanje na temeljima knjižnične znanosti i stručne prakse, Sveučilišna knjižnica u Splitu svojim knjižničnim resursima, uslugama i programima želi biti partner u organiziranju znanja, u učenju i znanstveno-istraživačkim procesima u visokoškolskim knjižnicama Sveučilišta u Splitu i specijalnim knjižnicama Županije splitsko-dalmatinske. Kvalitetom usluga želi steći povjerenje svih kategorija korisnika. Programima stručne suradnje želi postati sjedište susreta srodnih knjižnica i knjižničnih sustava.

Naša misija i vizija slijede temeljne

VRIJEDNOSTI:

• Tradicija

Utemeljeni 1903. godine, baštinici smo stručno-znanstvenoga knjižničnog fonda i usluga tadašnje Gradske biblioteke (od 1962. Naučne biblioteke) koja je razvijala intelektualne i obrazovne potrebe svoje sredine i poticala njezin društveni razvoj.

• Posebnost

Razlikujemo se od fondova drugih knjižnica zbirkama starih i rijetkih knjiga, zemljopisnih karata te zbirkama knjiga, novina, grafičkih otisaka i sitnoga tiska iz 19. stoljeća s područja Dalmacije koje i danas razvijamo s posebnim marom. Razvijamo i zbirke stručno-znanstvene literature za potrebe nastave i znanstveno-istraživačkog rada Sveučilišta u Splitu. Usluge za naše korisnike kvalitetne su, ažurne, individualizirane i pristupačne.

• Odgovornost

S posebnom brigom i u najtežim uvjetima čuvali smo i očuvali od oštećenja i otuđenja naše knjižnične zbirke da budu dostupne svim kategorijama naših korisnika. Za potrebe korisnika razvijali smo knjižničarska pomagala, danas temeljena na suvremenim IT, te organizirali i učinili dostupnima znanja zabilježena na različitim medijima u našem i srodnim knjižničnim fondovima. Surađujemo sa svim kategorijama korisnika, vodeći se načelom pružanja kvalitetnih knjižničnih proizvoda i usluga i poštujući njihovu privatnost i osobnost.

• Otvorenost

Dostupni smo svim kategorijama korisnika bez obzira na spol, rasu, nacionalnost, vjeru, političko opredjeljenje, stupanj obrazovanosti i spoznajno intelektualnih mogućnosti. Vodimo se načelom slobodnoga pristupa informacijama i znanju te otvorenog, neograničenog pristupa digitalnim, mrežnim stručnim i znanstvenim zapisima. Na taj način podržavamo nesmetani znanstveno istraživački rad, školsko i sveučilišno obrazovanje i programe cjeloživotnoga učenja te intelektualni razvoj naših korisnika. Želeći stvoriti dobro poslovno okruženje, potičemo radna priznanja i stalno stručno usavršavanje knjižničnih djelatnika. Na taj način i ova knjižnica daje svoj doprinos u stvaranju društva znanja.

• Suradnja

Timskim radom u knjižnici rješavamo složena pitanja razvoja knjižničnih proizvoda i usluga. Usavršavamo ih u suradnji s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu i s drugim središnjim knjižnicama hrvatskih sveučilišta. Razvijamo integrirani knjižnični sustav Sveučilišta u Splitu i sustav baštinskog nadzora i zaštite nad specijalnim knjižnicama Županije splitsko-dalmatinske. Razvijamo međunarodnu, projektnu suradnju sa srodnim knjižnicama.

• Izvrsnost

Svoje poslovanje i prepoznatljivost Sveučilišna knjižnica u Splitu temelji na kvaliteti svih svojih usluga i proizvoda. Razinu kvalitete razvija kao stalni proces uvođenja novih sadržaja, radnih i istraživačkih metoda. Razinu kvalitete održava pomoću vanjskih i unutarnjeg sustava vrednovanja. Na kvaliteti knjižnice temelji svoju prepoznatljivost i poslovnu izvrsnost.

STRATEGIJA:

(u izradi)

D.D.